PDA

View Full Version : ZEXPORT for badaIphone4
15-08-2011, 09:48 AM
hi all,

mình chia sẻ một số kinh nghiệm mình convert các thư viện từ x86 linux sang bada

trong windows 32 thì từ khóa __declspec(dllexport)

được định nghĩa 1 kiểu như thế này


# define ZEXPORT(x) x __declspec(dllexport) WINAPI


thì khi sang bada, bạn chỉ cần chuyển nó sang thành


# define ZEXPORT(x) static x

chúc các bạn convert thành công nhiều libs khác nữa

panfider1
15-08-2011, 03:10 PM
làm sao xài được khi nó trên di động