PDA

View Full Version : Template Visio thiết kế giao diện IphoneAlexF
19-08-2011, 09:28 AM
đây là template giúp thiết kế mô hình, giao diện cho iphone để demo khách hàng, làm giao diện phần mềm ....

hoặc bạn có thể vào trang web:

http://iphonemockup.lkmc.ch/
http://iplotz.com/whatisiPlotz.php