PDA

View Full Version : Cách cài ANT apache trên Mac OS?haian
10-09-2011, 07:47 PM
mọi người cho mình hỏi cách cài ANT apache lên macos thế nào vậy ??, có hướng dẫn cụ thể thì tốt quá

Kevin Hoang
14-04-2012, 09:04 PM
Apache Ant là Java library nên việc cài đặt cũng khá đơn giản!

1. Đầu tiên cần tải Apache Ant dạng .zip (Việc này đơn giản rồi)
2. Unzip file được tải về bằng lệnh: unzip apache-ant-x.x.x-bin.zip (với x.x.x là version)
3. Move nó vào một thư mục nào đó, bạn muốn lưu trữ
4. Cập nhật lại biến môi trường: $PATH bằng edit file .profile (Chuyển tới home directory, sau đó sử dụng vi qua lệnh: vi .profile)
5. Sửa hoặc thêm vào dòng: PATH=path-to-apache-ant/bin:$PATH (Với path-to-apache-ant là thư mục chứa Apache Ant mà bạn vừa mới để vào). Sửa xong nhấn ESC để thoát khỏi edit mode
6. Save file .profile bằng gõ :wq rồi nhấn enter

Tất cả các bước đều đúng, bạn đã có thể sử dụng! Nếu chưa được, kiểm tra lại thật kỹ càng 6 bước trên!

PS: Hướng dẫn cho dân mù Linux, mù MAC OS, bác nào thạo rồi thì khỏi cần cầu kỳ như trên!

bobopark
24-06-2013, 09:45 PM
Máy MAC đúng là khó xài thiệt, nó ngược hoàn toàn với PC hay dùng ở nhà, đang bị bí cái này thì có bài hướng dẫn, thanks bạn nhiều lắm :)