PDA

View Full Version : MinGW - Homeshinichi_haha
02-04-2008, 09:37 PM
Đây là trang web khá hay bao gồm các docs và tools cho phép bạn chạy bộ GCC, ADA, G++, vv.. trên Windows.
Các Tools:http://www.mingw.org/