PDA

View Full Version : Câu đố hóc búa !!!Forlorn_hope
20-04-2008, 12:34 PM
Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọpcon cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh .
Hỏi có bao nhiu con cọp ?

sieuphuong
20-04-2008, 02:42 PM
Để em viết hàm đếm số từ cọp trong chuỗi ^^

mushu
20-04-2008, 09:19 PM
Để em viết hàm đếm số từ cọp trong chuỗi ^^
Bệnh nghề nghiệp rồi.
Mèo có cánh tâm hôn treo lên tám tầng mây rồi (quá thực tế chỉ có 8 không có 9).

Em giải như sau:

Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con
0 1 3 (cop mẹ) 2 0 0
cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con
1
cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con

cọp con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con

cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con

cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh .

Nhìn toàn "cọp" "con" "cha" "cạnh" "có" hoa cả mắt.

Có 3-0+1=4 con cọp.
Có đúng không anh Forlorn_hope.
(=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)>

Forlorn_hope
20-04-2008, 11:31 PM
Để em viết hàm đếm số từ cọp trong chuỗi ^^

Lúc nào cũng chỉ biết code thôi.


Có 3-0+1=4 con cọp.
Có đúng không anh Forlorn_hope.
(=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)> (=D)>

Hihihihihi, chưa đúng rồi thienthan.
Anh em vào mà tìm câu trả lời cho câu hỏi hốc búa này đi.

Kevin Hoang
21-04-2008, 12:12 AM
số "con cọp" là kết quả của phép tính sau:


pattern="Con cọp";
result = find(pattern, string_by_Fh);
cout<<"Số con cọp là: "<<result<<endl;

comeonbaby
21-04-2008, 09:32 AM
Chỉ có 2 thôi hề hề không biết em giải thế có đúng không nhể ?

Forlorn_hope
21-04-2008, 04:22 PM
số "con cọp" là kết quả của phép tính sau:


pattern="Con cọp";
result = find(pattern, string_by_Fh);
cout<<"Số con cọp là: "<<result<<endl;

Khà khà, tính lừa anh em một chút mà cũng đoán ra rồi àh.
C Việt thì phải nghĩ đến thế này mới hay, đếm chi cho mệt không biết.

ht hỏi "con cọp" mà sieuphuong, sieuphuong đoán đúng nhưng lại đếm từ "cọp" không thì chưa chính xác? "con cọp" mới đúng với câu hỏi. Hihihihihi

Anh em thông cảm ha, ht chịu với việc đếm số con cọp thực tế trong trong đó, hihihihihi

sieuphuong
21-04-2008, 06:52 PM
Trời đưa ra câu hỏi mà hổng bít trả lời ... ^^

dieucay555
21-04-2008, 07:04 PM
Người ta bảo hổ mọc thêm cánh,mèo mọc cánh liệu có giống hổ không SP nhỉ?Ai đếm thì nhớ cộng thêm "con cọp" này nữa nhỉ:D:D:D:D

sieuphuong
21-04-2008, 07:41 PM
Gọi em là tiểu hổ đi cho nó dễ xương... hí hí ^^

comeonbaby
22-04-2008, 01:43 PM
Ọe tiểu hổ mới sợ, à nhắc mới nhớ thịt tiểu hổ ngon lắm =p~ măm măm....

rox_rook
22-04-2008, 01:53 PM
Hóc ;)


#include <iostream>
int main(){
char const* s= "0123210";
for(int i=-1; ++i < 49; std::cout << (s[i % 7] + s[i / 7] >= 'c')[" #"]
<< &((i % 7 != 6)["\n"])
);
}

sieuphuong
22-04-2008, 07:55 PM
Cái gì vậy anh Rox ??? ^_^

rox_rook
23-04-2008, 02:57 PM
Cái gì vậy anh Rox ??? ^_^ Nữ hoàng C/C++ mệnh danh *pointer* T_T !

langman
23-04-2008, 03:54 PM
Chỉ có 1 con cọp thôi mà ......

thangmy
02-06-2008, 11:13 PM
(:#) hhhiiih bố này sao vậy trời bố hỏi con cọp chứ có hỏi bao nhiu từ "con cọp" đâu tui đếm hổng nổi(:#)