PDA

View Full Version : đồ họa trong borland c++3.1calme1202
19-05-2008, 09:32 PM
có bác nào có cuốn gì hay về đồ họa trong borland c++ 3.1 không
chỉ em với ! em đang cần gáp lắm lắm
mắc cái giao diện cho chương trình