PDA

View Full Version : Ebooks về C| Ebooks về C++| Ebooks về C# | đa dạngXcross87
29-05-2008, 01:58 PM
Lâu lâu không thấy ai support ebook mà anh em ai cũng đòi tài liệu cả vì thế X re-upload lại [Kho cực nhiều luôn :D]

Link: rapidshare.com

Chú ý: các bạn thông cảm 1 tí, vì X cần account rapid nên muốn kiếm point chút xíu à. Vì vậy nếu các bạn DOWNLOAD link của X thì download ở chế độ FREE nhé, để X còn kiếm được point. Với lại ebook mỗi cuốn có vài MB à, cho nên download free cũng hông có lâu đâu. X upload và chia sẻ free, vì thế rất mong các bạn download = FREE để coi như là giúp X :D
Yêu cầu: hiện tại X sẽ upload 3 kho cơ bản C/C++/C#.
Nếu các bạn có nhu cầu về mục nào (ví dụ: MSSQL, MySQL, ASP, ASP.NET, PHP...) thì request X sẽ upload tiếp.

Rất mong được sự ủng hộ của các bạn !
Xcross87 !

Xcross87
29-05-2008, 02:00 PM
Đây là kho tàng về C (Windows/Linux/BSD)http://rapidshare.com/files/118501261/Applied_Cryptography_-_Protocols_Algorthms_and_Source_Code_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118501428/Apress_Beginning_C_From_Novice_to_Professional_4th _Edition_Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/118501544/C___Data_Structures.chm
http://rapidshare.com/files/118501647/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/118501680/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
http://rapidshare.com/files/118501829/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
http://rapidshare.com/files/118501894/Image.Process.in.C.rar
http://rapidshare.com/files/118501904/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501922/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm
http://rapidshare.com/files/118501945/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501959/OReilly_Programming_Embedded_Systems_With_C_and_Gn u_Development_Tools.chm
http://rapidshare.com/files/118501973/Pointer_-_Con_Tro.pdf
http://rapidshare.com/files/118501996/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118502070/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118502235/TCP-IP_Sockets_in_C_-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118502264/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_Bai_Thuat_Ky_Thuat_Lap_Trinh_C.pdf

Xcross87
29-05-2008, 02:36 PM
Đây là kho C++http://rapidshare.com/files/118503064/A_Complete_Guide_to_Programming_in_C__.rar
http://rapidshare.com/files/118503085/Applied_C__-_Techniques_for_Building_Better_Software.rar
http://rapidshare.com/files/118503275/Beginning_Visual_C___2005.rar
http://rapidshare.com/files/118503310/Building_Automated_Trading_Systems__With_an_Introd uction_to_Visual_C__.NET_2005.rar
http://rapidshare.com/files/118503319/C___Can_Ban.zip
http://rapidshare.com/files/118503334/C___Coding_Standards-_101_Rules__Guidelines__and_Best_Practices.rar
http://rapidshare.com/files/118503348/C___Common_Knowledge-_Essential_Intermediate_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118503365/C___Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118503406/C___Demystified.rar
http://rapidshare.com/files/118503425/C___Footprint_and_Performance_Optimization.chm
http://rapidshare.com/files/118503760/C___for_Artists-_The_Art__Philosophy__and_Science_of_Object-Oriented_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118503814/C___for_Business_Programmers.rar
http://rapidshare.com/files/118504006/C___for_Computer_Science_and_Engineering.rar
http://rapidshare.com/files/118504047/C___for_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118504142/C___for_Mathematicians__An_Introduction_for_Studen ts_and_Professionals.rar
http://rapidshare.com/files/118504153/C___Gotchas-_Avoiding_Common_Problems_in_Coding_and_Design.rar
http://rapidshare.com/files/118504256/C___GUI_Programming_with_Qt_4.rar
http://rapidshare.com/files/118504352/C___GUI_Programming_with_Qt_4.zip
http://rapidshare.com/files/118505005/C___How_to_Program_5th_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118505044/C___In_Action-_Industrial_Strength_Programming_Techniques.rar
http://rapidshare.com/files/118505083/C___Network_Programming__Volume_1-_Mastering_Complexity_with_ACE_and_Patterns.rar
http://rapidshare.com/files/118505117/C___Network_Programming__Volume_2-_Systematic_Reuse_with_ACE_and_Frameworks.rar
http://rapidshare.com/files/118505144/C___Primer__4th_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118505177/C___Template_Metaprogramming-_Concepts__Tools_and_Techniques_from_Boost_and_Bey ond.rar
http://rapidshare.com/files/118505234/C___Timesaving_Techniques_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118505513/C__-CLI_in_Action.zip
http://rapidshare.com/files/118505602/C__-CLI__The_Visual_C___Language_for_.NET.zip
http://rapidshare.com/files/118505626/Creating_Games_in_C__-_A_Step-by-Step_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118505639/Effective_C___-_55_Specific_Ways_to_Improve_Your_Programs_and_Des igns.rar
http://rapidshare.com/files/118505650/Exceptional_C___Style__40_New_Engineering_Puzzles_ __Programming_Problems_and_Solutions.rar
http://rapidshare.com/files/118505710/Expert_Visual_C__-CLI__.NET_for_Visual_C___Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118505744/Extended_STL_Volume_1__Collections_and_Iterators.z ip
http://rapidshare.com/files/118505941/Financial_Instrument_Pricing_Using_C__.rar
http://rapidshare.com/files/118505967/Imperfect_C__-_Practical_Solutions_for_Real-Life_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118506001/Introduction_to_C___Programming_and_Graphics.rar
http://rapidshare.com/files/118506130/Introduction_to_Game_Programming_with_C____Wordwar e_Game_Developer_s_Library_.zip
http://rapidshare.com/files/118506197/Lap_Trinh_Windows_voi_MFC__VC___6.0__including_cod e.rar
http://rapidshare.com/files/118506254/Memory_as_a_Programming_Concept_in_C_and_C__.rar
http://rapidshare.com/files/118506415/Microsoft_Visual_C___.NET_Professional_Projects.ra r
http://rapidshare.com/files/118506719/Microsoft_Visual_C___2005_Express_Edition_Programm ing_for_the_Absolute_Beginner.rar
http://rapidshare.com/files/118506735/Modeling_Maximum_Trading_Profits_with_C____New_Tra ding_and_Money_Management_Concepts.zip
http://rapidshare.com/files/118521525/Navigating_C___and_Object-Oriented_Design.rar
http://rapidshare.com/files/118521570/Practical_C___Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118521608/Pro_Visual_C___2005_for_C__Developers__Pro_.rar
http://rapidshare.com/files/118521788/Pro_Visual_C__-CLI_and_the_.NET_2.0_Platform.rar
http://rapidshare.com/files/118521858/Professional_C____Programmer_to_Programmer_.rar
http://rapidshare.com/files/118521919/Sams_Teach_Yourself_C___for_LINUX_in_21_Days.rar
http://rapidshare.com/files/118522036/Sams_Teach_Yourself_VC___in_21_days.rar
http://rapidshare.com/files/118522091/Symbian_OS_C___for_Mobile_Phones.zip
http://rapidshare.com/files/118522108/The_Art_of_C__.rar
http://rapidshare.com/files/118522126/The_C___Standard_Library_Extensions__A_Tutorial_an d_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118522144/The_Elements_of_C___Style.rar
http://rapidshare.com/files/118522298/Visual_C___Optimization_with_Assembly_Code.rar
http://rapidshare.com/files/118522415/Windows_via_C-C____Pro_-_Developer_.rar

Xcross87
29-05-2008, 04:15 PM
Kho C#http://rapidshare.com/files/118508171/Accelerated_C__2005__Accelerated_.rar
http://rapidshare.com/files/118508496/Advanced_C__Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118508577/Agile_Principles__Patterns__and_Practices_in_C_.ra r
http://rapidshare.com/files/118508599/An_Introduction_to_Programming_with_C__Threads.pdf
http://rapidshare.com/files/118508624/Applying_Domain-Driven_Design_and_Patterns-_With_Examples_in_C__and_.NET.rar
http://rapidshare.com/files/118508801/Apress_-Beginning_C____2005_Databases_From_Novice_to_Profe ssional.rar
http://rapidshare.com/files/118508946/Beginning_ASP.NET_2.0_with_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118509038/Beginning_C_Sharp_2008_From_Novice_to_Professional __2007_.rar
http://rapidshare.com/files/118509181/Beginning_C__Objects_From_Concepts_to_Code.rar
http://rapidshare.com/files/118509359/Beginning_Visual_C__2005_Express_Edition-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118509610/Beginning_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118509762/C_.NET_Illuminated.rar
http://rapidshare.com/files/118509845/C_.net_Web_Developer_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118509862/C__2.0_-_Practical_Guide_for_Programmers.rar
http://rapidshare.com/files/118509889/C__2.0_-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118509947/C__2005_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118510009/C__2005_Programmer_s_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118510308/C__and_.NET_Platform.pdf
http://rapidshare.com/files/118510360/C__Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118510473/C__Class_Design_Handbook-_Coding_Effective_Classes.zip
http://rapidshare.com/files/118510505/C__COM__Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118510534/C__Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118510577/C__Design_Patterns_-_A_Tutorials.rar
http://rapidshare.com/files/118510628/C__essentials.rar
http://rapidshare.com/files/118510718/C__Network_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118510856/C__Professional_Projects.zip
http://rapidshare.com/files/118510881/C__Programmer_s_Handbook.zip
http://rapidshare.com/files/118510934/C__Threading_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/118510981/C__Tieng_Viet_23387.pdf
http://rapidshare.com/files/118511129/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/118511167/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C__Source_Code.rar
http://rapidshare.com/files/118511238/Core_C__and_.NET.rar
http://rapidshare.com/files/118511523/CSharp-Corner.chm
http://rapidshare.com/files/118511580/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118511634/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118511776/Distributed_.NET_Programming_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118511791/Effective_C_-_50_Specific_Ways_to_Improve_Your_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118511938/Essential_C__2.0.rar
http://rapidshare.com/files/118512105/Expert_C__2005_Business_Objects__Second_Edition.zi p
http://rapidshare.com/files/118512399/Expert_C__Business_Objects.zip
http://rapidshare.com/files/118512457/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/118512457/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/118512562/GDI__Custom_Controls_with_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118513654/Head_First_Csharp.rar
http://rapidshare.com/files/118513870/Illustrated_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118513920/Introduction_to_3D_Game_Engine_Design_Using_Direct X_9_and_C_.chm
http://rapidshare.com/files/118514197/Learning_C__2005_-_Get_Started_with_C__2.0_and_.NET_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118514235/LINQ_for_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118514246/LINQ-_The_Future_of_Data_Access_in_C__3.0.rar
http://rapidshare.com/files/118514490/Mastering_C__database_programming.rar
http://rapidshare.com/files/118514528/Microsoft_C__Language_Specifications.rar
http://rapidshare.com/files/118514616/Microsoft_Visual_C_._NET_2003_kick_start.zip
http://rapidshare.com/files/118514954/Microsoft_Visual_C__.NET_2003_Unleashed.rar
http://rapidshare.com/files/118515399/Microsoft_Visual_C__2005_Express_Edition_Programmi ng_for_the_Absolute_Beginner.zip
http://rapidshare.com/files/118515426/Microsoft_Visual_C__2005_Step_by_Step.zip
http://rapidshare.com/files/118515532/Microsoft_Visual_C__2005_Unleashed.zip
http://rapidshare.com/files/118515592/Pro_.NET_2.0_Code_and_Design_Standards_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118515845/Pro_.NET_2.0_Windows_Forms_and_Custom_Controls_in_ C_.zip
http://rapidshare.com/files/118516028/Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.rar
http://rapidshare.com/files/118517199/Professional_C__2005_with_.NET_3.0.zip
http://rapidshare.com/files/118517543/Professional_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118517703/Professional_C__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118517755/Programming_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118517776/Programming_in_the_Key_of_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118517946/Programming_Microsoft_Visual_C__2005-_The_Language.zip
http://rapidshare.com/files/118518055/Programming_Windows_Workflow_Foundation-_Practical_WF_Techniques_and_Examples_using_XAML_a nd_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118518163/Sams_teach_yourself_C__in_24_hours.zip
http://rapidshare.com/files/118518344/Sams_Teach_Yourself_Visual_C__2005_in_24_Hours__Co mplete_Starter_Kit.zip
http://rapidshare.com/files/118518384/TCP-IP_Sockets_in_C__-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118518445/Thinking_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118518486/Unlocking_Microsoft_C__V_2.0_Programming_Secrets.z ip
http://rapidshare.com/files/118518632/Visual_C__2005_Demystified.zip
http://rapidshare.com/files/118518632/Visual_C__2005_Demystified.zip
http://rapidshare.com/files/118518732/Visual_C__2005_Express_Edition_Starter_Kit__Progra mmer_to_Programmer_.zip
http://rapidshare.com/files/118518818/Visual_C__2005_Recipes-_A_Problem-Solution_Approach.zip
http://rapidshare.com/files/118519433/Visual_C___2005-_How_to_Program__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118521161/Visual_C___2005-_How_to_Program__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118521293/Visual_CSharp_.NET_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118521466/Windows_Forms_Programming_with_C_.zip

jetli8x
29-05-2008, 04:58 PM
Xcross87 cho mình link của MS SQL nhé, mình đang cần, càng nhiều càng tốt... Đỡ phải tìm cho mất công (^_^)

Xcross87
29-05-2008, 09:38 PM
Kho PHP nè :


http://rapidshare.com/files/118526582/Addison_Wesley_-_Scripting_in_Java_-_Using_Apache_Bsf_Groovy_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118526656/Advance_PHP_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118526943/Beginning_Google_Maps_Applications_with_PHP_and_Aj ax.zip
http://rapidshare.com/files/118527472/Beginning_PHP5__Programmer_to_Programmer_.rar
http://rapidshare.com/files/118527605/Beginning_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118527745/Beginning_PHP_and_MySQL_-_From_Novice_to_Professional.zip
http://rapidshare.com/files/118527850/Beginning_PHP_and_MySQL_E-commerce.rar
http://rapidshare.com/files/118527969/Beginning_PHP_and_Oracle-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118528202/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_8_-_From_Novice_to_Professional.zip
http://rapidshare.com/files/118528313/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_8-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118528388/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_E-commerce.zip
http://rapidshare.com/files/118528471/Beginning_PHP_Apache_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528471/Beginning_PHP_Apache_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528489/Build_Your_Own_Database_Driven_Website_using_PHP__ _MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118528513/Building_Tag_Clouds_in_Perl_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118528540/Can_Ban_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118528597/Core_Web_Application_Development_with_PHP_and_MySQ L.chm
http://rapidshare.com/files/118528615/curl_php_book_v2.1.zip
http://rapidshare.com/files/118528632/Essential_PHP_Security.zip
http://rapidshare.com/files/118528648/Extending_and_Embedding_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118528765/Foundation_PHP_for_Flash.rar
http://rapidshare.com/files/118528853/Foundations_of_PEAR-_Rapid_PHP_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528986/Guide_to_PHP_Basics.zip
http://rapidshare.com/files/118529201/How_to_do_Everything_with_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118529280/ImageMagick_Tricks_Web_Image_Effects_from_the_Comm and_Line_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118529338/Learning_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118529421/Learning_PHP_and_MySQL_-_Step-by-step_Guide_to_Create_Database-Driven_Websites.zip
http://rapidshare.com/files/118529465/Learning_PHP_Data_Objects.rar
http://rapidshare.com/files/118529514/Making_Use_of_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118529586/Mastering_phpMyAdmin_2.11_for_Effective_MySQL_Mana gement.zip
http://rapidshare.com/files/118529622/Object_Oriented_Programming_with_PHP5.rar
http://rapidshare.com/files/118529685/Object-Oriented_PHP_Concepts_Techniques_and_Code.zip
http://rapidshare.com/files/118529969/PHP5_and_MySQL_Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/118530086/PHP_5_Fast_and_Easy_Web_Development.zip
http://rapidshare.com/files/118530123/PHP_5_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118530192/PHP_5_MySQL_Programming_for_the_Absolute_Beginner. rar
http://rapidshare.com/files/118530260/PHP_5_Objects_Patterns_and_Practice.rar
http://rapidshare.com/files/118530452/PHP_5_Recipes_-_A_Problem-Solution_Approach.rar
http://rapidshare.com/files/118530617/PHP___MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118530693/PHP_Advanced_Ajax_Architecture_and_Best_Practices. rar
http://rapidshare.com/files/118530729/PHP_And_MySQL_Everyday_Apps_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118530803/PHP_and_MySQL_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118532060/PHP_and_MySQL_for_Dynamic_Website.zip
http://rapidshare.com/files/118532202/PHP_and_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532277/PHP_and_MySQL_Web_Development_All-in-One_Desk_Reference_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118532295/PHP_and_Smarty_on_Large-Scale_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532342/PHP_by_Example_-_Que.rar
http://rapidshare.com/files/118532372/PHP_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118532384/PHP_Developer_s_Cookbook__2nd_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118532507/PHP_Essentials__2nd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118532574/PHP_Game_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118532652/PHP_Hacks_Tips_and_Tools_For_Creating_Dynamic_Webs ites.rar
http://rapidshare.com/files/118532719/PHP_Hacks_Tips_and_Tools_For_Creating_Dynamic_Webs ites.zip
http://rapidshare.com/files/118532819/PHP_In_Action_-_Objects_Design_Agility.zip
http://rapidshare.com/files/118532874/PHP_Oracle_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532899/PHP_Phrasebook.zip
http://rapidshare.com/files/118533111/PHP_Professional_Projects.zip
http://rapidshare.com/files/118533141/PHP_Programming_Solutions.zip
http://rapidshare.com/files/118533182/PHP_Programming_with_PEAR.zip
http://rapidshare.com/files/118533301/PHP_Solutions_-_Dynamic_Web_Design_Made_Easy__Solutions_.zip
http://rapidshare.com/files/118533354/PHPUnit_Pocket_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118533430/Practical_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118533520/Practical_PHP_and_MySQL_-_Building_Eight_Dynamic_Web_Applications.zip
http://rapidshare.com/files/118533577/Practical_Web_2.0_Applications_with_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118533631/Pro_PHP_-_Patterns_Frameworks_Testing_and_More.rar
http://rapidshare.com/files/118533692/Pro_PHP_XML_and_Web_Services.zip
http://rapidshare.com/files/118533792/Pro_PHP-GTK__Pro_.rar
http://rapidshare.com/files/118533909/Professional_LAMP_Linux_Apache_MySQL_and_PHP_Web_D evelopment.zip
http://rapidshare.com/files/118534096/Professional_PHP4.zip
http://rapidshare.com/files/118534196/Professional_PHP_5__Programmer_to_Programmer_.zip
http://rapidshare.com/files/118534342/Professional_PHP_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118534377/Programming_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118535161/Ruby_on_Rails_for_PHP_and_Java_Developers.rar
http://rapidshare.com/files/118535201/Sams_-_PHP_Phrasebook_Essential_Code_and_Commands.rar
http://rapidshare.com/files/118535265/Sams_-_Teach_Yourself_PHP4_in_24_Hours.rar
http://rapidshare.com/files/118535281/Sams_-_Teach_Yourself_PHP_in_10_Minutes.rar
http://rapidshare.com/files/118535347/Sams_-_Teach_Yourself_PHP_MySQL_and_Apache_in_24_Hours.r ar
http://rapidshare.com/files/118535432/Sams_-_Web_Publishing_with_PHP_and_FileMaker.rar
http://rapidshare.com/files/118535589/Secure_PHP_Development_-_Building_50_Practical_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118535599/Smarty-2.6.7-docs.chm
http://rapidshare.com/files/118535672/Smarty_PHP_Template_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118535744/Smarty_PHP_Template_Programming_and_Applications.r ar
http://rapidshare.com/files/118536049/Spring_Into_PHP_5__Spring_Into_.rar
http://rapidshare.com/files/118536511/TextPattern_Solutions_-_PHP-based_Content_Management_Made_Easy.zip
http://rapidshare.com/files/118585368/Textpattern_Solutions_May_2007.rar
http://rapidshare.com/files/118585455/The_Definitive_Guide_to_Symfony.rar
http://rapidshare.com/files/118585954/The_Essential_Guide_to_Dreamweaver_CS3_with_CSS_Aj ax_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118585968/The_Zend_PHP_Certification_Practice_Test_Book.rar
http://rapidshare.com/files/118585996/Upgrading_to_PHP_5__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118586011/Upgrading_to_PHP_5.rar
http://rapidshare.com/files/118586062/Web_Database_Applications_with_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118586164/Web_Publishing_with_PHP_and_FileMaker_9.zip
http://rapidshare.com/files/118586205/Wicked_Cool_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118586350/Wrox-Professional_PHP5.chm
http://rapidshare.com/files/118586384/XML_and_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118586516/Zend_Framework_in_Action.rar
http://rapidshare.com/files/118586911/Zend_Studio_for_Eclipse_Developer_Guide.zip

Xcross87
30-05-2008, 03:06 PM
Kho Ruby on Rails nhahttp://rapidshare.com/files/118588446/Agile_Web_Development_with_Rails.rar
http://rapidshare.com/files/118588563/Beginning_Ruby-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118588625/Beginning_Ruby_on_Rails.zip
http://rapidshare.com/files/118588829/Beginning_Ruby_on_Rails_E-Commerce-_From_Novice_to_Professional__Rails_.rar
http://rapidshare.com/files/118588873/Best_of_Ruby_Quiz.zip
http://rapidshare.com/files/118588993/Build_Your_Own_Ruby_on_Rails_Web_Applications__ILL USTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589104/Enterprise_Integration_-_with_Ruby.zip
http://rapidshare.com/files/118589145/Everyday_Scripting_with_Ruby-_For_Teams__Testers__and_You__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589176/From_Java_to_Ruby-_Things_Every_Manager_Should_Know.zip
http://rapidshare.com/files/118589208/Learning_Ruby__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589226/Mongrel-_Serving__Deploying__and_Extending_Your_Ruby_Appli cations.rar
http://rapidshare.com/files/118591911/Practical_Rails_Social_Networking_Sites.zip
http://rapidshare.com/files/118592626/Practical_Ruby_for_System_Administration.rar
http://rapidshare.com/files/118592698/Practical_Ruby_Gems.zip
http://rapidshare.com/files/118592799/Programming_Ruby-_The_Pragmatic_Programmers__Guide__Second_Edition. rar
http://rapidshare.com/files/118592851/Rails_Cookbook.zip
http://rapidshare.com/files/118592871/Rails_Plugins__Digital_Short_Cut_-_Extending_Rails_Beyond_the_Core.rar
http://rapidshare.com/files/118592914/Rails_Recipes.rar
http://rapidshare.com/files/118593028/Rails_Solutions-_Ruby_on_Rails_Made_Easy.rar
http://rapidshare.com/files/118593233/Ruby_by_Example_-_Concepts_and_Code.zip
http://rapidshare.com/files/118593366/Ruby_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118593473/Ruby_Developer_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118593548/Ruby_for_Rails_-_Ruby_Techniques_for_Rails_Developers.zip
http://rapidshare.com/files/118593590/Ruby_in_a_nutshell-_a_desktop_quick_reference.zip
http://rapidshare.com/files/118593735/Ruby_on_Rails_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118593765/Ruby_on_Rails-_Up_and_Running.zip
http://rapidshare.com/files/118593856/The_Ruby_Way__Second_Edition-_Solutions_and_Techniques_in_Ruby_Programming__2nd _Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118593791/The_Ruby_Way.rar

Xcross87
30-05-2008, 06:04 PM
vô tư nha :Dhttp://rapidshare.com/files/118594569/A_Developer_s_Guide_to_SQL_Server_2005.rar
http://rapidshare.com/files/118595016/Administrator_s_Guide_to_SQL_Server_2005.zip
http://rapidshare.com/files/118595088/Beginning_SQL_Server_2005_Administration.zip
http://rapidshare.com/files/118595863/Beginning_SQL_Server_2005_Express_for_Developers-_From_Novice_to_Professional.zip
http://rapidshare.com/files/118596179/Beginning_SQL_Server_2005_for_Developers-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118596284/Beginning_SQL_Server_2005_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118596542/Designing_SQL_Server_2000_Databases_for_.Net_Enter __ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118596619/Designing_SQL_Server_2000_Databases_for_.Net_Enter prise_Servers.rar
http://rapidshare.com/files/118596701/Expert_SQL_Server_2005_Development__Expert_.rar
http://rapidshare.com/files/118597480/Expert_SQL_Server_2005_Integration_Services.zip
http://rapidshare.com/files/118598215/Foundations_of_SQL_Server_2005_Business_Intelligen ce.rar
http://rapidshare.com/files/118598577/Foundations_of_SQL_Server_2005_Business_Intelligen ce.zip
http://rapidshare.com/files/118598642/Guru_s_Guide_to_SQL_Server_Architecture_and_Intern als.rar
http://rapidshare.com/files/118598722/Implementing_and_Maintaining_Microsoft_SQL_Server_ 2005.zip
http://rapidshare.com/files/118598968/Inside_Microsoft_SQL_Server_2000.rar
http://rapidshare.com/files/118599210/Inside_Microsoft_SQL_Server_2005-_T-SQL_Querying.zip
http://rapidshare.com/files/118600358/Inside_SQL_Server_2005_Tools.rar
http://rapidshare.com/files/118600460/Instant_SQL_Server_2000_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118600643/Mcft_SQL_Server_TM__2005-_Applied_Techniques_Step_by_Step.rar
http://rapidshare.com/files/118600879/MCITP_Developer-_Microsoft_SQL_Server_2005_Data_Access_Design_and_ Optimization_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118767340/MCITP_Developer-_Microsoft_SQL_Server_2005_Database_Solutions_Desi gn.rar
http://rapidshare.com/files/118767517/MCTS-_Microsoft_SQL_Server_2005_Implementation_and_Main tenance_Study_Guide-_Exam_70-431.rar
http://rapidshare.com/files/118767517/MCTS-_Microsoft_SQL_Server_2005_Implementation_and_Main tenance_Study_Guide-_Exam_70-431.rar
http://rapidshare.com/files/118767611/MDX_Solutions_-_with_Microsoft_SQL_Server_Analysis_Services_2005_ and_Hyperion_Essbase.rar
http://rapidshare.com/files/118767795/Microsoft_Reporting_Services_in_Action.zip
http://rapidshare.com/files/118768084/Microsoft_SQL_Server_2000_Performance_Optimization _and_Tuning_Handbook.zip
http://rapidshare.com/files/118768123/Microsoft_SQL_Server_2000_Weekend_Crash_Course.zip
http://rapidshare.com/files/118768216/Microsoft_SQL_Server_2005_Express_Edition_For_Dumm ies.zip
http://rapidshare.com/files/118768408/Microsoft_SQL_Server_2005_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118768756/Microsoft_SQL_Server_2005_Integration_Services.zip
http://rapidshare.com/files/118769272/Microsoft_SQL_Server_2005_Optimization_and_Mainten ance_Study_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118769352/Microsoft_SQL_Server_2005_Programming_For_Dummies. zip
http://rapidshare.com/files/118769645/Microsoft_SQL_Server_2005_Reporting_Services.zip
http://rapidshare.com/files/118770741/Microsoft_SQL_Server_2005_Reporting_Services_2005. zip
http://rapidshare.com/files/118770965/Microsoft_SQL_Server_2005_Reporting_Services_For_D ummies.zip
http://rapidshare.com/files/118771265/Microsoft_SQL_Server_2005_Stored_Procedure_Program ming_in_T-SQL___.NET.zip
http://rapidshare.com/files/118771900/Microsoft_SQL_Server_2005-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118772127/Microsoft_SQL_Server_High_Availability.rar
http://rapidshare.com/files/118772210/Microsoft__SQL_Server_2005-_Changing_the_Paradigm.zip
http://rapidshare.com/files/118772268/Microsoft__SQL_Server_2005_Notification_Services.r ar
http://rapidshare.com/files/118772341/Portable_DBA-_SQL_Server.rar
http://rapidshare.com/files/118772586/Practical_Business_Intelligence_with_SQL_Server_20 05.rar
http://rapidshare.com/files/118772633/Pro_SQL_Server_2005_Assemblies.rar
http://rapidshare.com/files/118772731/Pro_SQL_Server_2005_Database_Design_and_Optimizati on.rar
http://rapidshare.com/files/118773716/Pro_SQL_Server_2005_Replication.zip
http://rapidshare.com/files/118774015/Pro_SQL_Server_2005.zip
http://rapidshare.com/files/118774076/Pro_T-SQL_2005_Programmer_s_Guide__Expert_s_Voice_.zip
http://rapidshare.com/files/118774191/Professional_SQL_Server_2000_Data_Warehousing_with _Analysis_Services.rar
http://rapidshare.com/files/118774282/Professional_SQL_Server_2000_Database_Design.zip
http://rapidshare.com/files/118774593/Professional_SQL_Server_2005_Administration.zip
http://rapidshare.com/files/118774665/Professional_SQL_Server_2005_CLR_Programming-_with_Stored_Procedures__Functions__Triggers__Aggr egate
http://rapidshare.com/files/118775079/Professional_SQL_Server_2005_Integration_Services. zip
http://rapidshare.com/files/118775200/Professional_SQL_Server_2005_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118775288/Professional_SQL_Server_2005_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118776295/Professional_SQL_Server_Analysis_Services_2005_wit h_MDX.zip
http://rapidshare.com/files/118776407/Programming_M_cr0s0ft_SQL_Server_2000_with_M_cr0s0 ft_Visual_Basic_NET.rar
http://rapidshare.com/files/118776879/Programming_Microsoft_SQL_Server_TM__2005.rar
http://rapidshare.com/files/118776960/Programming_SQL_Server_2005.rar
http://rapidshare.com/files/118777419/Sams_Teach_Yourself_SQL_Server_TM__2005_Express_in _24_Hours.rar
http://rapidshare.com/files/118777467/SQL_Server_2000_Administration.rar
http://rapidshare.com/files/118777561/SQL_Server_2000_Database_Design_and_Implementation .rar
http://rapidshare.com/files/118777707/SQL_Server_2000_Fast_Answers_for_DBAs_and_Develope rs__Signature_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118777797/SQL_Server_2000_Stored_Procedure_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118778133/SQL_Server_2005_DBA_Street_Smarts-_A_Real_World_Guide_to_SQL_Server_2005_Certificati on_Skills.rar
http://rapidshare.com/files/118778233/SQL_Server_2005_Developer_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118778257/SQL_Server_2005_Distilled.zip
http://rapidshare.com/files/118778327/SQL_Server_2005_Express_Edition_Starter_Kit.rar
http://rapidshare.com/files/118778397/SQL_Server_2005_Reporting_Essentials.rar
http://rapidshare.com/files/118778800/SQL_Server_2005_Reporting_Services_in_Action.rar
http://rapidshare.com/files/118778850/SQL_Server_2005_T-SQL_Recipes-_A_Problem-Solution_Approach.zip
http://rapidshare.com/files/118779379/SQL_Server_2005_Unleashed.zip
http://rapidshare.com/files/118779636/SQL_Server_CE_Database_Development_with_the_.NET_C ompact_Framework.zip
http://rapidshare.com/files/118779682/SQL_Server_Security_Distilled__2nd_edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118779723/The_Guru_s_guide_to_SQL_server_stored_procedures__ XML__and_HTML.zip
http://rapidshare.com/files/118779740/Writing_Stored_Procedures_with_Microsoft_SQL_Serve r-_The_Authoritative_Solution.rar

Xcross87
30-05-2008, 08:09 PM
bét nhè nha :Dhttp://rapidshare.com/files/118798665/Beginning_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118798692/Creating_your_MySQL_Database-_Practical_Design_Tips_and_Techniques.zip
http://rapidshare.com/files/118798763/Dimensional_Data_Warehousing_with_MySQL-_A_Tutorial.zip
http://rapidshare.com/files/118798900/Expert_MySQL.zip
http://rapidshare.com/files/118798928/High_Performance_MySQL.zip
http://rapidshare.com/files/118798957/MySQL_5.0_Certification_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118798993/MySQL_Administrator_s_Guide_and_Language_Reference __2nd_Edition_.zip
http://rapidshare.com/files/118799123/MySQL_Bible.rar
http://rapidshare.com/files/118799142/MySQL_Clustering.zip
http://rapidshare.com/files/118799168/MySQL_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118799180/MySQL_Crash_Course.zip
http://rapidshare.com/files/118799305/MySQL_Database_Design_and_Tuning.rar
http://rapidshare.com/files/118799531/MySQL-_Essential_Skills.rar
http://rapidshare.com/files/118799546/MySQL_in_a_Nutshell.rar
http://rapidshare.com/files/118799621/MySQL_Reference_Manual.rar
http://rapidshare.com/files/118799698/MySQL_Stored_Procedure_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118799714/MySQL_Tutorial.zip
http://rapidshare.com/files/118799887/MySQL-_Your_visual_blueprint_for_creating_open_source_da tabases.zip
http://rapidshare.com/files/118800165/MySQL__Second_Edition__Visual_QuickStart_Guide_.zi p
http://rapidshare.com/files/118800248/MySQL-PHP_Database_Applications__2nd_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118800313/PHP___MySQL_For_Dummies_3rd_edition.zip
http://rapidshare.com/files/118800458/Pro_MySQL__Expert_s_Voice_in_Open_Source_.rar
http://rapidshare.com/files/118800489/Sams_Teach_Yourself_MySQL_in_10_Minutes.rar
http://rapidshare.com/files/118800542/SQL_for_MySQL_Developers-_A_Comprehensive_Tutorial_and_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118800839/The_Definitive_Guide_to_MySQL_5__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118800997/The_Visibooks_Guide_to_MySQL_Basics.zip

Xcross87
30-05-2008, 11:20 PM
Kho Oraclehttp://rapidshare.com/files/118828747/Cost-Based_Oracle_Fundamentals.zip
http://rapidshare.com/files/118828810/Effective_Oracle_Database_10g_Security_by_Design.r ar
http://rapidshare.com/files/118829019/Expert_One-on-One_Oracle.zip
http://rapidshare.com/files/118829855/Expert_Oracle9i_Database_Administration.rar
http://rapidshare.com/files/118830157/Expert_Oracle_Database_10g_Administration__Expert_ s_Voice_.rar
http://rapidshare.com/files/118830254/Expert_Oracle_Database_Architecture-_9i_and_10g_Programming_Techniques_and_Solutions.z ip
http://rapidshare.com/files/118830522/Forecasting_Oracle_Performance.zip
http://rapidshare.com/files/118830740/Guerrilla_Oracle-_The_Succinct_Windows_Perspective.rar
http://rapidshare.com/files/118830759/Mastering_Oracle_SQL.rar
http://rapidshare.com/files/118830790/Mastering_Oracle_SQL__2nd_Edition__ILLUSTRATED_.ra r
http://rapidshare.com/files/118830927/Object-Oriented_Oracle.rar
http://rapidshare.com/files/118831210/OCA-_Oracle_10g_Administration_I_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118831480/Ocp-_Oracle_10g_New_Features_For_Administrators_-_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118831598/OPD.NET_Developer_s_Guide-_Oracle_Database_10g_Developement_with_Visual_Stud io_2005_and_the_Oracle_D
http://rapidshare.com/files/118832401/Oracle9i-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118833014/Oracle9iR2_Data_Warehousing.rar
http://rapidshare.com/files/118835923/Oracle_9iAS_Portal_Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118835987/Oracle_10g_Backup_and_Recovery_Advanced_User.rar
http://rapidshare.com/files/118837068/Oracle_10g_Data_Warehousing.rar
http://rapidshare.com/files/118837482/Oracle_Application_Server_10g_Administration_Handb ook.rar
http://rapidshare.com/files/118837935/Oracle_Application_Server_10g-_J2EE_Deployment_and_Administration.zip
http://rapidshare.com/files/118837977/Oracle_Applications_DBA_Field_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118838372/Oracle_Data_Warehousing_and_Business_Intelligence_ Solutions.zip
http://rapidshare.com/files/118838548/Oracle_Database_10g-_A_Beginner_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118838874/Oracle_Database_10g-_High_Availablity_with_RAC_Flashback___Data_Guard. rar
http://rapidshare.com/files/118838947/Oracle_Database_10g_New_Features.rar
http://rapidshare.com/files/118839211/Oracle_Database_10g-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118839341/Oracle_Database_10g_XML___SQL-_Design__Build___Manage_XML_Applications_in_Java__ C__C_____PL-SQL.zip
http://rapidshare.com/files/118839678/Oracle_Database_Foundations_-_Technology_Fundamentals_for_IT_Success.zip
http://rapidshare.com/files/118839861/Oracle_DBA_Guide_to_Data_Warehousing_and_Star_Sche mas.rar
http://rapidshare.com/files/118839861/Oracle_DBA_Guide_to_Data_Warehousing_and_Star_Sche mas.rar
http://rapidshare.com/files/118839872/Oracle_DBA_Scripting_Quick_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118839944/Oracle_Essentials-_Oracle_Database_10g__3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118840349/Oracle_High_Performance_Tuning_for_9i_and_10g.rar
http://rapidshare.com/files/118840570/Oracle_Internals-_Tips__Tricks__and_Techniques_for_DBAs.zip
http://rapidshare.com/files/118840838/Oracle_Performance_Tuning_for_10gR2__Second_Editio n.zip
http://rapidshare.com/files/118840851/Oracle_PL-SQL_Language_Pocket_Reference__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118840919/Oracle_PL-SQL_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118841541/Oracle_Real_Application_Clusters.zip
http://rapidshare.com/files/118841562/Oracle_RMAN_Pocket_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118841590/Oracle_Space_Management_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/118841610/Oracle_SQL_Tuning_Pocket_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118841631/Oracle_SQLPlus_Pocket_Reference__2nd_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118841733/Oracle_Wait_Interface-_A_Practical_Guide_to_Performance_Diagnostics___Tu ning.rar
http://rapidshare.com/files/118841733/Oracle_Wait_Interface-_A_Practical_Guide_to_Performance_Diagnostics___Tu ning.rar
http://rapidshare.com/files/118842212/Oracle__Database_10g_INSIDER_SOLUTIONS.rar
http://rapidshare.com/files/118842513/Pro_Oracle_Collaboration_Suite_10g.rar
http://rapidshare.com/files/118842816/Professional_Oracle_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118843269/Special_Edition_Using_Oracle_11i.zip
http://rapidshare.com/files/118843293/The_Oracle_Hacker_s_Handbook-_Hacking_and_Defending_Oracle.zip

-DTX-
30-05-2008, 11:55 PM
Nói lời cám ơn anh Xcross ...

Xcross87
31-05-2008, 12:46 AM
Một đống XML & XSLThttp://rapidshare.com/files/118864545/Applied_XML-_A_Toolkit_for_Programmers.rar
http://rapidshare.com/files/118864665/Beginning_XML_Databases.zip
http://rapidshare.com/files/118865298/Beginning_XML__4th_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118865502/Beginning_XML__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118866339/Beginning_XSLT_2.0-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118866383/Cocoon-_building_XML_applications.rar
http://rapidshare.com/files/118866439/Definitive_XSL-FO.rar
http://rapidshare.com/files/118866531/Developing_XML_Solutions.rar
http://rapidshare.com/files/118866555/Effective_XML-_50_specific_ways_to_improve_your_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866600/Essential_XML-_beyond_markup.rar
http://rapidshare.com/files/118866690/Flash_and_XML-_A_Developers_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118866714/Imperfect_XML_-_Rants__Raves__Tips__and_Tricks.rar
http://rapidshare.com/files/118866743/Inside_XSLT.rar
http://rapidshare.com/files/118866847/Learn_XML_In_a_Weekend.zip
http://rapidshare.com/files/118866929/Learning_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866929/Learning_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866977/Learning_XSLT__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118866977/Learning_XSLT__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118866989/list.txt
http://rapidshare.com/files/118868659/Professional_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118869066/Real_World_XML.rar
http://rapidshare.com/files/118869327/Sams_Teach_Yourself_XML_in_24_Hours__Complete_Star ter_Kit.zip
http://rapidshare.com/files/118869498/Secure_XML-_the_new_syntax_for_signatures_and_encryption.zip
http://rapidshare.com/files/118869530/Special_Edition_Using_XML_Schema.rar
http://rapidshare.com/files/118869609/Special_Edition_Using_XSLT.rar
http://rapidshare.com/files/118869823/Succeeding_with_Object_databases-_a_practical_look_at_today_s_implementations_with_ Java_and_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118870040/System_Architecture_with_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118870106/The_XML_schema_complete_reference.rar
http://rapidshare.com/files/118870138/Using_XML_with_Legacy_Business_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118870246/VoiceXML_2.0_Developer_s_Guide_-_Building_Professional_Voice-enabled_Applications_with_JSP__ASP___Co
http://rapidshare.com/files/118870347/XML.NET_Developer_s_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118870709/XML_Bible__2nd_Edition_.zip
http://rapidshare.com/files/118870922/XML_by_Example.rar
http://rapidshare.com/files/118871022/XML_Data_Management-_Native_XML_and_XML-Enabled_Database.rar
http://rapidshare.com/files/118871090/XML_eCommerce_Solutions_for_Business_and_IT_Manage rs.rar
http://rapidshare.com/files/118871491/XML_for_Data_Architects-_Designing_for_Reuse_and_Integration.rar
http://rapidshare.com/files/118871491/XML_for_Data_Architects-_Designing_for_Reuse_and_Integration.rar
http://rapidshare.com/files/118871628/Xml_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118871698/XML_Hacks.zip
http://rapidshare.com/files/118871953/XML_in_60_Minutes_a_Day.rar
http://rapidshare.com/files/118872030/XML_in_a_Nutshell__Third_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118872422/XML_in_Data_Management_-_Understanding_and_Applying_Them_Together.zip
http://rapidshare.com/files/118872565/XML_in_Theory_and_Practice.rar
http://rapidshare.com/files/118872589/XML_Pocket_Reference__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118872752/XML_Problem_Design_Solution.rar
http://rapidshare.com/files/118872913/XML_Programming__Core_Reference_.rar
http://rapidshare.com/files/118873033/XML_Programming_Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118873077/XML_Security.rar
http://rapidshare.com/files/118873199/XML_Weekend_Crash_Course.zip
http://rapidshare.com/files/118873416/XML__XSLT__Java__and_JSP-_A_Case_Study_in_Developing_a_Web_Application.rar
http://rapidshare.com/files/118874914/XPath_2.0_Programmer__s_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118874972/XPath_2.0_Programmer_s_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118875008/XPath_and_XPointer__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118875086/XPath_Essentials.rar
http://rapidshare.com/files/118875143/XPath_Kick_Start-_Navigating_XML_with_XPath_1.0_and_2.0__Kick_Start _.rar
http://rapidshare.com/files/118875201/XPath__XLink__XPointer__and_XML-_A_Practical_Guide_to_Web_Hyperlinking_and_Transcl usion.rar
http://rapidshare.com/files/118875229/Xsl_Fo__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118875911/XSLT_2.0_Programmer_s_Reference__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118875986/XSLT_2.0_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118876005/XSLT_and_XPATH-_A_Guide_to_XML_Transformations.rar
http://rapidshare.com/files/118876046/XSLT_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118876082/XSLT_for_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118876243/XSLT_Programmer_s_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118876306/XSLT_Quickly.zip

aoanhsamac206
29-04-2009, 08:46 AM
Thành thực cảm ơn anh post nhiều thật:(| :(| :(| :(| :(| :(|

svcntt
22-05-2009, 08:42 PM
Cảm ơn Xcross87 nhiều nhé!Những ebook đó rất có ích cho tớ(=D)>

toend2008
08-06-2009, 12:24 PM
Thực sự rất cảm ơn.(=D)>

ducthiem90
08-06-2009, 06:06 PM
Cám ơn anh Xcross87 nhé

ducthiem90
08-06-2009, 06:12 PM
mà xem lại link C# cái anh ơi.Hầu hết ko down dc

talachjcken
12-06-2009, 08:34 PM
trước tiên thanks anh X đã ... còn bây jờ tới ducthiem90 vẫn down bình thường mà bảo kô down đc ak ... vớ vẩn đấy :)) file vẫn tốt mà ... mình vẫn down bình thường mà :))

clementboy03
13-06-2009, 03:10 PM
má ơi. Nhìn ebook đã muốn xỉu roài. Dù sao cũng thank đại ca dù em chưa tìm thấy cuốn nào vừa ý :)
@X: em có thể copy các link để up lên web lớp của em đc ko anh (tất nhiên sẽ để tên tác giả và nguồn từ 4rums này :) )

kidthanh86
14-06-2009, 09:33 AM
1: Active: http://rapidshare.com/files/118501261/Applied_Cryptography_-_Protocols_Algorthms_and_Source_Code_in_C.rar
2: Active: http://rapidshare.com/files/118501428/Apress_Beginning_C_From_Novice_to_Professional_4th _Edition_Oct.2006.pdf
3: Dead: http://rapidshare.com/files/118501544/C___Data_Structures.chm
4: Dead: http://rapidshare.com/files/118501647/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
5: Dead: http://rapidshare.com/files/118501680/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
6: Dead: http://rapidshare.com/files/118501829/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
7: Dead: http://rapidshare.com/files/118501894/Image.Process.in.C.rar
8: Dead: http://rapidshare.com/files/118501904/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
9: Dead: http://rapidshare.com/files/118501922/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm
10: Active: http://rapidshare.com/files/118501945/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
11: Dead: http://rapidshare.com/files/118501959/OReilly_Programming_Embedded_Systems_With_C_and_Gn u_Development_Tools.chm
12: Dead: http://rapidshare.com/files/118501973/Pointer_-_Con_Tro.pdf
13: Dead: http://rapidshare.com/files/118501996/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
14: Active: http://rapidshare.com/files/118502070/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
15: Dead: http://rapidshare.com/files/118502235/TCP-IP_Sockets_in_C_-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
16: Active: http://rapidshare.com/files/118502264/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_Bai_Thuat_Ky_Thuat_Lap_Trinh_C.pdf


Một số link đã chết rồi anh X ah..
Ai đã load rồi up lên media hay gì đi load cho tiện cái

vutuananh
11-07-2009, 10:12 PM
Bạn ui...mình đang cần tài liệu ASP.NET trên C#...bạn có cho mình xin với...thx!

tung_ct
13-07-2009, 07:00 PM
ặc ông anh này kiếm đâu ra lắm vậy,học sao hết

lenhan555
21-07-2009, 08:36 AM
bùn thiệt thấy link rapid là nãn ròo nhưng vì sự nghiệp học tập phải dow thôi

lenhan555
21-07-2009, 08:38 AM
Bạn ui...mình đang cần tài liệu ASP.NET trên C#...bạn có cho mình xin với...thx!

học nhiều quá hóa điên đó bạn tốt nhất ham học thì cũng vừa phải thôi mà mấy bạn ai có ebook về Quản Trị Mạng các ngôn ngữ lập trình mạng như PHP ASP , HTML thì cho mình xin

txt007
31-08-2009, 01:30 PM
Công lực ebook của các hạ thật là cao cường :D

ndlinh80
01-09-2009, 08:16 PM
Các bài viết của bạn thật phong phú và đa dạng, đặc biệt là nhiều tài liệu bổ ích bạn gửi cho dưới dạng link.
Mình cũng đang vừa mới nghiên cứu ngôn ngữ C và C++ nên các tài liệu của bạn gởi cho rất bổ ích cho mình.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Hiện nay mình đang làm một tiểu luận về phép nhân vô hướng trên đường cong elliptic (Scalar multiplication on elliptic curve) bằng các giải thuật máy tính. Đây là một phần nhỏ trong hệ thống các giải thuật mã hóa công khai trên đường cong elliptic-ECC (Elliptic Curve Cryptography). Thật là một vấn đề khó đối với bản thân vì chưa có kiến thức đủ để giải quyết một vấn đề khó như vậy.
Qua tìm hiểu các bài báo nước ngoài, đa số các tác giả đều đưa ra các giải thuật bằng lý thuyết. Mình đã mail cho chính tác giả để xin gợi ý cách minh họa cụ thể bằng các giải thuật máy tính. Thật vui mừng khi tác giả cho biết nên dùng thư viện NTL của C++ để làm.
Wow!! nhưng lại tiếc một điều mình chưa có kiến thức về C++!!
Được bạn X cung cấp cho các tài liệu trên diễn đàn, thật không có gì vui mừng hơn.
Điều mình muốn X giúp mình lúc này là có thể tìm giúp mình các tài liệu được viết bằng C hoặc C++ có liên quan đến vấn đề mình đang nghiên cứu ở trên được hay không.
Trong khi chờ đợi hồi đáp từ bạn, bản thân mình cũng tự nghiên cứu lấy trước, bới nó quá hay!!
Xin gởi lời cảm ơn rất nhiều đến X!
Chúc bạn luôn thành công, (mình ngưỡng mộ lắm nghe!)(Y!Y) (Y!Y)

kitso
09-09-2009, 12:29 AM
871 ebook free nè !!!..................
http://rapidshare.com/files/274175460/010920_ACC_Premium_Submission.pdf
http://rapidshare.com/files/274175428/2003___Programming_with_Microsoft_Visual_C___.NET_ 6th_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274174203/3D_Game_Programming_All_In_One__2004_.pdf
http://rapidshare.com/files/274178858/Accelerated_c__2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274178024/Accelerated_C___2000.pdf
http://rapidshare.com/files/274178137/Accelerated_C___Practical_Programming_by_Example.c hm
http://rapidshare.com/files/274178238/Accelerated_C___Practical_Programming_by_Example_2 000.chm
http://rapidshare.com/files/274179846/Accessible_XHTML__and_CSS_Web_Sites.pdf
http://rapidshare.com/files/274180586/Adapting.to.Web.Standards.CSS.and.Ajax.for.Big.Sit es.pdf
http://rapidshare.com/files/274197873/Addison-Wesley.-.The.J2EE.Tutorial.2nd.chm
http://rapidshare.com/files/274181019/Addison.Wesley.-.Algorithms.in.Java.Part.5.Graph.Algorithms.3rd.ch m
http://rapidshare.com/files/274181584/Addison.Wesley.-.Algorithms.in.Java.Parts.1-4.3rd.chm
http://rapidshare.com/files/274181691/Addison.Wesley.-.Effective.Enterprise.Java.chm
http://rapidshare.com/files/274181774/Addison.Wesley.-.Java.Language.Specification.The.3rd.chm
http://rapidshare.com/files/274181967/Addison.Wesley.-.The.Java.Programming.Language.4th.chm
http://rapidshare.com/files/274184344/Addison.Wesley.Effective.C.Sharp.50.Specific.Ways. to.Improve.Your.C.Sharp.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274184819/Addison.Wesley.Essential.C.Sharp.2.0.Jul.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274185352/Addison.Wesley.Essential.C.Sharp.3.0.For.dot.NET.F ramework.3.5.Sep.2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274186067/Addison.Wesley.Java.Concurrency.in.Practice.May.20 06.chm
http://rapidshare.com/files/274186287/Addison.Wesley.JavaServer_Pages__Second_Edition.ch m
http://rapidshare.com/files/274187079/Addison.Wesley.Refactoring.HTML.May.2008.chm
http://rapidshare.com/files/274187378/Addison.Wesley.Scripting.in.Java.Aug.2007.2000th.R elease.pdf
http://rapidshare.com/files/274187558/Addison.Wesley.Understanding.dot.NET.2nd.Edition.c hm
http://rapidshare.com/files/274187731/Addison.Wesley.Understanding.dot.NET.2nd.Edition.M ay.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274189146/Addison.Wesley.Windows.Forms.2.0.Programming.2nd.E dition.May.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274190473/Addison_Wesley_-_Algorithms_in_Java_3rd_Edition_-_Part_1-4.chm
http://rapidshare.com/files/274190844/Addison_Wesley_-_Algorithms_in_Java_3rd_Edition_-_Part_5.chm
http://rapidshare.com/files/274191092/Addison_Wesley_-_Applying_Domain-Driven_Design_and_Patterns_With_Examples_in_C_Shar p_and_.NET.chm
http://rapidshare.com/files/274191640/Addison_Wesley_-_ASP.NET_Developer_s_Jumpstart.chm
http://rapidshare.com/files/274191929/Addison_Wesley_-_Essential_ASP.NET_with_Examples_in_VB.NET.chm
http://rapidshare.com/files/274192372/Addison_Wesley_-_Essential_C_Sharp_2.0.chm
http://rapidshare.com/files/274192598/Addison_Wesley_-_Programming_Wireless_Devices_with_the_J2ME_.chm
http://rapidshare.com/files/274192686/Addison_Wesley_-_The_Csharp_Programming_Language.chm
http://rapidshare.com/files/274192884/Addison_Wesley_Professional_-_THE_Java__Programming_Language__Fourth_Edition.ch m
http://rapidshare.com/files/274211914/Adobe.PhotoShop.CS3.pdf
http://rapidshare.com/files/274215198/Adobe_Photoshop_Layers_Book.pdf
http://rapidshare.com/files/274216253/Advanced_.NET_Remoting_CSharp_ed_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274223120/Advanced_CSharp_Programming_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274216696/Advanced_C_1992.pdf
http://rapidshare.com/files/274219709/Advanced_C__Programming_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274225737/Ajax.and.REST.Recipes_A.Problem.Solution.Approach_ Christian.Gross_Apress_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274226580/Ajax.Design.Patterns_Michael.Mahemoff_O.Reilly_200 6.chm
http://rapidshare.com/files/274226771/Ajax.for.Web.Application.Developers_Kris.Hadlock_S ams_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274227093/Ajax.Hacks_Bruce.W.Perry_O.Reilly.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274227207/Algorithms_and_Complexity.pdf
http://rapidshare.com/files/274228656/Algorithms_and_Data_Structures_in_C___1993.chm
http://rapidshare.com/files/274228956/Algorithms_And_Networking_For_Computer_Games.pdf
http://rapidshare.com/files/274229456/Algorithms_for_Programmers2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274229897/Algorithms_in_Java_3rd_Ed_Part5_Graph_Algorithms_w ww.softarchive.net.chm
http://rapidshare.com/files/274231945/Algorithms_Techiniques_and_Analysis.pdf
http://rapidshare.com/files/274234748/Animation_Magazine_June_2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274234860/ANSI.ISO.C__.Professional.Programmer.Handbook.pdf
http://rapidshare.com/files/274232270/An_Introduction_to_Distributed_Processing.pdf
http://rapidshare.com/files/274235172/Application_Architecture_for_.NET_Designing_Applic ations_and_Services.pdf
http://rapidshare.com/files/274235759/Application_Development_Using_CSharp_and_.NET_2001 .chm
http://rapidshare.com/files/274236070/Applied_C__In_Financial_Markets.pdf
http://rapidshare.com/files/274236334/Applied_C___-_Practical_Techniques_For_Building_Better_Software _2003.chm
http://rapidshare.com/files/274236829/Applied_C___-_Practical_Techniques_For_Building_Better_Software __2003_.chm
http://rapidshare.com/files/274236591/Applied_C___-_Practical_Techniques_For_Building_Better_Software __2_.chm
http://rapidshare.com/files/274237007/Apress.-.Java.Regular.Expressions.chm
http://rapidshare.com/files/274237448/Apress.-.Pro.Jakarta.Struts.2nd.chm
http://rapidshare.com/files/274239476/Apress.-.Pro.JSP.3rd.chm
http://rapidshare.com/files/274239700/Apress.-.Test.Driven.Development.A.J2EE.Example.chm
http://rapidshare.com/files/274240626/Apress.-.The.Definitive.Guide.to.SWT.and.JFace.chm
http://rapidshare.com/files/274240856/Apress.Accelerated.C.Sharp.2005.Aug.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274242047/Apress.ASP.Dot.NET.2.0.Revealed.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274243084/Apress.ASP.Dot.NET.Web.Development.with.Macromedia .Dreamweaver.MX.2004.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274243479/Apress.Beginning.Ajax.with.PHP.From.Novice.to.Prof essional.Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274245417/Apress.Beginning.ASP.NET.2.0.Databases.From.Novice .to.Professional.Mar.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274247554/Apress.Beginning.ASP.NET.2.0.E.Commerce.in.C.Sharp .2005.From.Novice.to.Professional.Oct.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274253523/Apress.Beginning.ASP.NET.2.0.in.C.Sharp.2005.From. Novice.to.Professional.Jan.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274255604/Apress.Beginning.ASP.NET.2.0.in.VB.2005.From.Novic e.to.Professional.Apr.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274261004/Apress.Beginning.ASP.NET.3.5.in.C_.2008.From.Novic e.to.Professional.Second.Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274262420/Apress.Beginning.CSharp.Objects.From.Concepts.to.C ode.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274265182/Apress.Beginning.HTML.with.CSS.and.XHTML.Modern.Gu ide.and.Reference.Jun.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274265821/Apress.Beginning.Object.Oriented.ASP.NET.2.0.with. VB.NET.From.Novice.to.Professional.Sep.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274270988/Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.3rd.Edition.Mar.200 8-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274269303/Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.3rd.Edition.Mar.200 8.pdf
http://rapidshare.com/files/274275559/Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.5.From.Novice.to.Pr ofessional.2nd.Edition.Jan.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274276879/Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.E.Commerce.2nd.Edit ion.Feb.2008-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274278756/Apress.Beginning.SQL.Server.2005.for.Developers.Fr om.Novice.to.Professional.Jan.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274282180/Apress.Beginning.Visual.C.Sharp.2005.Express.Editi on.From.Novice.to.Professional.May.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274283271/Apress.Beginning.Web.Development.Silverlight.And.A SP.NET.AJAX.Feb.2008-sUppLeX.pdf
http://rapidshare.com/files/274288325/Apress.Building.ASP.Dot.NET.Server.Controls.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274290800/Apress.C.Sharp.and.the.dot.NET.Platform.Second.Edi tion.eBook-KB.pdf
http://rapidshare.com/files/274291130/Apress.CSharp_Threading_Handbook.chm
http://rapidshare.com/files/274293278/Apress.Data.Entry.and.Validation.with.CSharp.and.V B.Dot.NET.Windows.Forms.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274293733/Apress.Dissecting_a_C__Application_Inside_SharpDev elop_2004.pdf
http://rapidshare.com/files/274294723/Apress.Expert.C.Sharp.2005.Business.Objects.2nd.Ed ition.Mar.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274297346/Apress.Expert.dot.NET.Micro.Framework.Apr.2008-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274298377/Apress.Expert_C__2005_Business_Objects__Second_Edi tion.pdf
http://rapidshare.com/files/274299392/Apress.Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__Using_the_Web_Services _Enhancements_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/274303532/Apress.Foundations.of.Atlas.Rapid.Ajax.Development .with.ASP.NET.2.0.May.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274305215/Apress.Foundations.of.F.Sharp.May.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274305572/Apress.How.to.Code.dot.NET.Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274307589/Apress.Illustrated.C.Sharp.2005.Dec.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274308225/Apress.Performance.Tuning.and.Optimizing.ASP.Dot.N ET.Applications.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274308951/Apress.Practical.Web.2.0.Applications.with.PHP.Dec .2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274312154/Apress.Pro.ASP.dot.NET.2.0.in.C.Sharp.2005.Sep.200 5.pdf
http://rapidshare.com/files/274314680/Apress.Pro.ASP.NET.2.0.in.VB.2005.Jan.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274320334/Apress.Pro.ASP.NET.2.0.in.VB.2005.Special.Edition. Sep.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274321803/Apress.Pro.ASP.NET.2.0.Website.Programming.Dec.200 5.pdf
http://rapidshare.com/files/274332174/Apress.Pro.C.Sharp.2005.and.the.dot.NET.2.0.Platfo rm.3rd.Edition.Sep.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274337884/Apress.Pro.C.Sharp.with.dot.NET.3.0.Special.Editio n.Jan.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274339370/Apress.Pro.CSharp.2005.and.the.NET.2.0.Platform.pd f
http://rapidshare.com/files/274340499/Apress.Pro.CSS.and.HTML.Design.Patterns.Apr.2007.p df
http://rapidshare.com/files/274343730/Apress.Pro.dot.NET.2.0.Windows.Forms.and.Custom.Co ntrols.in.C.Sharp.Dec.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274353266/Apress.Pro.dot.NET.2.0.Windows.Forms.and.Custom.Co ntrols.in.VB.2005.Aug.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274354843/Apress.Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.pdf
http://rapidshare.com/files/274355076/Apress.Real.World.ASP.Dot.NET.Best.Practices.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274356349/Apress.The.Ultimate.VB.Dot.NET.and.ASP.Dot.NET.Cod e.Book.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274357441/Apress.Visual.C.Sharp.2005.Recipes.A.Problem.Solut ion.Approach.Jan.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274358567/Apress.Visual_C__2005_Recipes_A_Problem-Solution_Approach.pdf
http://rapidshare.com/files/274363972/Apress_-_Beginning_ASP.NET_2.0_Databases_from_Novice_to_Pr ofessional.pdf
http://rapidshare.com/files/274367505/APress_-_Beginning_C_Sharp_Objects_From_Concepts_to_Code.c hm
http://rapidshare.com/files/274369774/Apress_-_Building_ASP.NET_Server_Controls.chm
http://rapidshare.com/files/274370096/APress_-_C_Sharp_Threading_Handbook.chm
http://rapidshare.com/files/274371139/Apress_-_Expert_C__2005_Business_Objects.pdf
http://rapidshare.com/files/274374018/Apress_-_Pro.ASP.NET.2.0.in.C.Sharp.2005.Special.Edition.S ep.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274374885/Apress_-_Pro_.NET_2.0_Code_and_Design_Standards_in_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/274379401/Apress_-_Pro_.NET_2.0_Windows_Forms_and_Custom_Controls_in _C_.pdf
http://rapidshare.com/files/274381058/Apress_-_Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.pdf
http://rapidshare.com/files/274558336/Apress_-_Pro_C__2008_and_the_NET_3.5_Platform_Fourth_Editi on.pdf
http://rapidshare.com/files/274384210/Apress_-_Pro_C__2008_and_the_NET_3.5_Platform_Fourth_Editi on.pdf
http://rapidshare.com/files/274381757/apress_2C.dot.net.security._282002_29.lib.chm
http://rapidshare.com/files/274384614/Art_and_Science_of_Web_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/274558581/Art_and_Science_of_Web_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/274386433/Art_of_Java_Dev.pdf
http://rapidshare.com/files/274558988/Art_of_Java_Dev.pdf
http://rapidshare.com/files/274560125/ASP.NET_2.0_All-In-One_Desk_Reference_For_Dummies__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274391732/ASP.NET_2.0_All-In-One_Desk_Reference_For_Dummies__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274392245/ASP.NET_2.0_Cookbook__2nd_Edition__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/274560419/ASP.NET_2.0_Cookbook__2nd_Edition__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/274561619/ASP.NET_2.0_Demystified__2005_.pdf
http://rapidshare.com/files/274562276/ASP.NET_2.0_Everyday_Apps_for_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274562984/ASP.NET_2.0_Everyday_Apps_For_Dummies_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274563689/ASP.NET_2.0_Everyday_Apps_For_Dummies__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274567162/ASP.NET_2.0_Instant_Results.pdf
http://rapidshare.com/files/274567929/ASP.NET_2.0_Instant_Results__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274568500/ASP.NET_2.0_MVP_Hacks_And_Tips__2006_.chm
http://rapidshare.com/files/274570213/ASP.NET_2.0_Unleashed__2006_.chm
http://rapidshare.com/files/274572721/ASP.NET_3.5_For_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274571960/ASP.NET_Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/274577723/ASPDum.pdf
http://rapidshare.com/files/274578029/Aspect_Oriented_Programming_with_the_e_Verificatio n_Language.pdf
http://rapidshare.com/files/274575162/ASP_.NET_2.0_All_In_One_Desk_Reference_For_Dummies .pdf
http://rapidshare.com/files/274575742/ASP_.NET_Website_Programming_Problem-Design-Solution_CSharp_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274576322/ASP_.NET_Website_Programming__C_Sharp_ed.chm
http://rapidshare.com/files/274579802/Assembly_Language_Step-By-Step_-_Programming_With_DOS_And_Linux__2nd_Edition__2000 _.chm
http://rapidshare.com/files/274580509/Assembly_Language_Step-by-Step_Programming_with_DOS_and_Linux_2nd_Ed_2000.ch m
http://rapidshare.com/files/274578675/Assembly_Language_Step_by_Step_1992.pdf
http://rapidshare.com/files/274579046/Assembly_Language_Step_by_Step_Programming_with_DO S_and_Linux_2nd_Ed_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/274581787/Auerbach_.Packet.Forwarding.Technologies._2007_.BB L._084938057X_.pdf
http://rapidshare.com/files/274175478/A_Brief_Look_at_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274176909/A_Laboratory_Course_in_C___Data_Structures_2003.pd f
http://rapidshare.com/files/274176929/A_Perspective_on_ISO_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274177457/A_Programmer_s_Companion_to_Algorithm_Analysis__Er nst_L._Leiss___CRC_2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274177756/A_Programmer_s_Guide_to_ADO.NET_in_CSharp_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274177103/A_Programmer_s_Guide_to_ADO.NET_in_C__2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274177573/A_Programmer_s_Introduction_to_C__2000.pdf
http://rapidshare.com/files/274582223/Beautiful-Code-Leading-Programmers-explain-how-they-think-Theory-in-Practice.chm
http://rapidshare.com/files/274582564/Beginning.Ajax.with.PHP.From.Novice.to.Professiona l_Lee.Babin_Apress_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274583047/Beginning.C.Sharp.2005.Databases.Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274588755/Beginning.CSS.for.Web.Design.2nd_Richard.York_2007 .chm
http://rapidshare.com/files/274590381/Beginning_ASP.NET_2.0_With_CSharp__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274593176/Beginning_ASP.NET_3.5_in_VB_2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274605309/Beginning_asp_net_3_5_in_c_2008l.pdf
http://rapidshare.com/files/274598621/Beginning_CSharp_Game_Programming__2005_.pdf
http://rapidshare.com/files/274593869/Beginning_C_Sharp_2008_From_Novice_to_Professional _Nov_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274606261/Beginning_C__2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274607365/Beginning_c__2008_databases_from_novice_to_profess iona.pdf
http://rapidshare.com/files/274598204/Beginning_C___Game_Programming_2004.pdf
http://rapidshare.com/files/274600911/Beginning_HTML_with_CSS_and_XHTML_-_Modern_Guide_and_Reference.pdf
http://rapidshare.com/files/274608862/Beginning_microsoft_visual_c_2008_wrox.pdf
http://rapidshare.com/files/274601496/Beginning_Object_Oriented_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/274612819/Beginning_PHP_and_MySQL__From_Novice_to_Profession al.pdf
http://rapidshare.com/files/274603121/Beginning_Visual_C___2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274601609/Beginning_Visual_C___6_1998.chm
http://rapidshare.com/files/274612891/Beyond_The_C___Standard_Library_-_An_Introduction_To_Boost__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/274612958/Beyond_the_C___Standard_Library_An_Introduction_to _Boost_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274616200/Borlan.JBuilder.2.in.21.Days_Sams_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/274617212/Bruce_Eckel_-_Thinking_in_Java__2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274618506/Building_a_web_2_0_portal_with_asp_net_3_5.pdf
http://rapidshare.com/files/274625551/Bulletproof.Web.Design.chm
http://rapidshare.com/files/274717863/C-C___Programmer_s_Reference__3rd_Edition__2003_.chm
http://rapidshare.com/files/274626264/C.Sharp.Developer_s.Guide.to.ASP.NET.XML.and.ADO.N ET-0672321556.chm
http://rapidshare.com/files/274717790/Cambridge.University.Press.How.to.Think.About.Algo rithms.May.2008.eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/274722226/Charles_River_Media___Cross-Platform_Web_Services_Using_Csharp_and_Java_2003.c hm
http://rapidshare.com/files/274722557/Cisco.Press.IP.Addressing.Fundamentals.Oct.2002.ch m
http://rapidshare.com/files/274723827/Code.Complete.2nd_Steve.McConnell_MS.Press_2004.ch m
http://rapidshare.com/files/274723864/Comparison_of_VB_and_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/274724873/Computational_Geometry_-_Algorithms_and_Applications__3rd_Ed.pdf
http://rapidshare.com/files/274726334/Core_CSharp_and_.NET.chm
http://rapidshare.com/files/274732536/Course_Technology_-_Microsoft_Visual_C_Sharp_2005_Express_Edition_Pro gramming_for_the_Absolute_Begin
http://rapidshare.com/files/274733584/Course_Technology_PTR__Beginning_C__Game_Programmi ng.Ron.Penton.pdf
http://rapidshare.com/files/274737884/Course_Technology_PTR__Microsoft_C__Programming_Fo r_The_Absolute_Beginner_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274738048/Creating_Games_In_C___-_A_Step_By_Step_Guide__2006_.chm
http://rapidshare.com/files/274740548/Cross-Platform_Web_Services_Using_C_Sharp_and_Java_2003. chm
http://rapidshare.com/files/274742016/Cryptography_in_C_and_C___2001.chm
http://rapidshare.com/files/274742265/CSharp_2.0_-_The_Complete_Reference__2nd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274743641/CSharp_and_dotNET_Framework__The_C___Perspective_2 001.chm
http://rapidshare.com/files/274749475/CSharp_Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/274745429/CSharp_Class_Design_Handbook_Coding_Effective_Clas ses_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274747286/CSharp_Network_Programming_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274751439/CSharp_Threading_HandBook.chm
http://rapidshare.com/files/274748295/CSharp_Threading_Handbook.chm
http://rapidshare.com/files/274753546/CSS_-_The_Definitive_Guide__3rd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274754387/CSS_Mastery2.pdf
http://rapidshare.com/files/274755606/CSS_Mastery_Advanced_Web_Standards.pdf
http://rapidshare.com/files/274628205/C_algorithm_for_real-time_DSP_1995.pdf
http://rapidshare.com/files/274628270/C_and_C___Programmers_Reference__3rd_Ed_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274628924/C_and_Data_Structures.chm
http://rapidshare.com/files/274629191/C_ansi__programming.pdf
http://rapidshare.com/files/274629292/C_By_Example.chm
http://rapidshare.com/files/274631353/C_For_Dummies_2nd_Ed_2004.pdf
http://rapidshare.com/files/274631469/C_in_A_Nutshell_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274631522/C_Pocket_Reference_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274631879/C_Primer_Plus__4th_Ed_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274632535/C_Primer_Plus__5th_Ed_2005.chm
http://rapidshare.com/files/274632733/C_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/274633159/C_Sharp_2005_for_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274633260/C_sharp_Cookbook.chm
http://rapidshare.com/files/274658382/C__.Wrox_-_Professional_C___Jan2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274633642/C__Bible_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274634178/C__Design_Patterns_A_Tutorial.pdf
http://rapidshare.com/files/274634607/C__for_Java_Developers_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274636923/C__How_To_Program_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274656129/C__in_Depth_2.0_3.0.pdf
http://rapidshare.com/files/274637387/C__Language_Specification.pdf
http://rapidshare.com/files/274662256/C___by_Dissection_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274662338/C___Coding_Standards_-_101_Rules__Guidelines__And_Best_Practices__2004_. chm
http://rapidshare.com/files/274662397/C___Coding_Standards__101_Rules__Guidelines_and_Be st_Practices_2005.chm
http://rapidshare.com/files/274663394/C___Complete_Reference__3rd_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/274663550/C___Cookbook_2005.chm
http://rapidshare.com/files/274663664/C___Cookbook__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/274664735/C___Core_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/274665285/C___Demystified_-_A_Self_Teaching_Guide_2004.chm
http://rapidshare.com/files/274665527/C___Footprint_and_Performance_Optimization_2000.ch m
http://rapidshare.com/files/274670286/C___for_Artists__The_Art__Philosophy_and_Science_o f_Object_Oriented_Programming_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274670604/C___for_Business_Programming__2nd_Ed_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274672624/C___from_the_Ground_Up_3rd_3d_2003.pdf
http://rapidshare.com/files/274683807/C___GUI_Programming_With_Qt3.2_2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274684094/C___GUI_Programming_with_Qt_3_2004.chm
http://rapidshare.com/files/274688717/C___Interactive_Course_1996.chm
http://rapidshare.com/files/274688197/C___In_Action_Industrial_Strength_Programming_Tech niques.pdf
http://rapidshare.com/files/274687357/C___In_a_Nutshell_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274687483/C___In_A_Nutshell__2003_.chm
http://rapidshare.com/files/274690324/C___Network_Programming__Volume_1_Mastering_Comple xity_with_ACE_and_Patterns_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274692838/C___Primer_Plus_Fourth_Ed_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274693307/C___Primer__3rd_Ed_1997.chm
http://rapidshare.com/files/274655241/C___Programming_Fundamentals_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274710038/C___Programming_Fundamentals_2003.chm
http://rapidshare.com/files/274710097/C___Programming_HOWTO.pdf
http://rapidshare.com/files/274710471/C___Standard_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/274711621/C___STL_Programming_with_the_Standard_Template_Lib rary__Tutorial_and_Reference_Guide_1996.pdf
http://rapidshare.com/files/274711977/C___Templates_-_The_Complete_Guide__2002_.chm
http://rapidshare.com/files/274712138/C___Templates__The_Complete_Guide_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274714614/C___Timesaving_Techniques_for_Dummies_2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274714922/C___Tutorial_1998.chm
http://rapidshare.com/files/274715441/C___Unleashed_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/274716208/C___Weekend_Crash_Course_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/274756879/D.Hurwitz__J.Liberty_-_Programming_ASP.NET._3rd_edition._2005.chm
http://rapidshare.com/files/274765283/Database_Programming_with_C__2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274759392/Data_Entry_and_Validation_with_C__and_VB_.NET_Wind ows_Forms_2003.pdf
http://rapidshare.com/files/274764019/Data_structures_and_algorithms_with_Object-Oriented_design_patterns_in_C___2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274767024/Delphi_Developer_s_Guide_to_XML_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274767984/Deploying_Solutions_With_.NET_Enterprise_Servers.p df
http://rapidshare.com/files/274770215/Designing.With.Web.Standards.2003.chm
http://rapidshare.com/files/274770404/Designing_Components_with_the_C___STL_3rd_ed_2002. pdf
http://rapidshare.com/files/274771430/Desktop_Applications_with_Microsoft_Visual_C___6.0 _MCSD_Training_Kit_1999.chm
http://rapidshare.com/files/274772251/Developing_Web_Applications_With_ASP.NET_and_CShar p.pdf
http://rapidshare.com/files/274775017/DirectX_8.1_Programming_for_C__.chm
http://rapidshare.com/files/274776240/Dissecting_a_C__Application_Inside_SharpDevelop_20 04.pdf
http://rapidshare.com/files/274793415/Don_t_Make_Me_Think_-_A_Common_Sense_Approach_To_Web_Usability__By_Stev e_Krug_-_New_Riders__2000_.pd
http://rapidshare.com/files/274794108/Effective_Java_Programming_Language_Guide_-_by_Joshua_Bloch.pdf
http://rapidshare.com/files/274794875/Effective_Java_Programming_Language_Guide_-_by_Joshua_Bloch__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/274795419/Effective_Java_Programming_Language_Guide_-_by_Joshua_Bloch__3_.pdf
http://rapidshare.com/files/274796641/Effective_Web_Design_2nd_Edition_.pdf
http://rapidshare.com/files/274796903/Efficient_C___Performance_Programming_Techniques_1 999.pdf
http://rapidshare.com/files/274798109/Elsevier_Inc__C__2.0_Practical_Guide_For_Programme rs.pdf
http://rapidshare.com/files/274799870/Elsevier_Inc__Network_programming_.NET_with_C__and _VB.NET.pdf
http://rapidshare.com/files/274801569/Essential_CSharp_2.0.chm
http://rapidshare.com/files/274801002/Essential_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274801707/Exceptional_C___-_47_Engineering_Puzzles__Programming_Problems__And _Solutions__1999_.chm
http://rapidshare.com/files/274801634/Exceptional_C___47_Engineering_Puzzles__Programmin g_Problems__and_Solutions_2000.chm
http://rapidshare.com/files/274801790/Exceptional_C___Style_-_40_New_Engineering_Puzzles__Programming_Problems_ _And_Solutions__2004_.chm
http://rapidshare.com/files/274804469/Expert_C__2005_Business_Objects__Second_Edition.pd f
http://rapidshare.com/files/274807529/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__Using_the_Web_Services _Enhancements_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/274810537/For.Dummies.ASP.NET.2.0.All.In.One.Desk.Reference. For.Dummies.Jul.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274811860/For.Dummies.ASP.NET.2.0.Everyday.Apps.For.Dummies. Feb.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274812981/For.Dummies.C.Sharp.2005.For.Dummies.Oct.2005.eBoo k-LinG.pdf
http://rapidshare.com/files/274814527/For.Dummies.Java.All.In.One.Desk.Reference.For.Dum mies.2nd.Edition.Jun.2007.chm
http://rapidshare.com/files/274815896/For.Dummies.PHP.and.MySQL.Web.Development.All.in.O ne.Desk.Reference.For.Dummies.Jan.2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274820194/Foundation.of.Ajax_Ryan.Asleson_Apress_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274821949/Foundations_of_Algorithms_Using_C___Pseudocode_3rd _2004.chm
http://rapidshare.com/files/274825261/FriendsofED.Foundation.ASP.for.Dreamweaver.8.Jan.2 006.pdf
http://rapidshare.com/files/274826319/FriendsofED.PHP.Solutions.Dynamic.Web.Design.Made. Easy.pdf
http://rapidshare.com/files/274832490/FriendsofED.The.Essential.Guide.to.Dreamweaver.CS3 .with.CSS.Ajax.and.PHP.Jul.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274833747/FriendsofED.Web.Design.and.Marketing.Solutions.for .Business.Websites.Aug.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274835585/FriendSoft.Foundation.PHP.5.for.Flash.Mar.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274837916/Fujita_H.__Mejri_M._eds__New_Trends_in_Software_Me thodologies__Tools_and_Techniques._SoMeT_W05.pdf
http://rapidshare.com/files/274838435/Giao_Trinh_Lap_Trinh_C_Sharp_2007.chm
http://rapidshare.com/files/274842708/Graphic_Design_-_Advanced_Photoshop_Techniques.pdf
http://rapidshare.com/files/274842845/Guelich_S.CGI_programming_with_Perl.2000.chm
http://rapidshare.com/files/274843896/HDJ_Aptech.chm
http://rapidshare.com/files/274861355/Head_First_Java_2nd_Ed.pdf
http://rapidshare.com/files/274862914/How_Not_to_Program_in_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274863004/How_Not_to_Program_in_C___2003.chm
http://rapidshare.com/files/274863207/How_Not_To_Program_In_C____2003_.chm
http://rapidshare.com/files/274863102/How_Not_To_Program_In_C____2_.chm
http://rapidshare.com/files/274863383/How_to_Program_Using_Java.pdf
http://rapidshare.com/files/274864603/HTML.Web.pdf
http://rapidshare.com/files/274867235/HTML.XHTML.and.CSS_6th_Elizabeth.Castro_Peachpit.P ress_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274869491/HTML__XHTML____CSS_Bible__3rd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274870772/Hungry_Minds__C__COM__Programming_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274870542/Hungry_Minds___C__Your_visual_blueprint_for_buildi ng_.NET_applications_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274872913/Illustrated_C__2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274873380/Information_Theory_and_Network_Coding.pdf
http://rapidshare.com/files/274873673/Interfacing.with.C.plus.plus-programing_communication_with_microcontrolers.pdf
http://rapidshare.com/files/274876800/Introducing_Asp_Net_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/274879685/Introducing_Microsoft_ASP.NET_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/274880472/Introducing_Microsoft_ASP.NET_AJAX.chm
http://rapidshare.com/files/274883029/Introduction_to_Algorithms_-_Cormen.pdf
http://rapidshare.com/files/274880849/Introduction_To_C___For_Financial_Engineers.pdf
http://rapidshare.com/files/274881831/Introduction_to_Design_Patterns_in_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/274881329/Introduction_to_Design_Patterns_in_C_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274881899/Introduction_To_Object_Oriented_Programming_Using_ C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274883834/IRM.Press.Project.Management.for.Modern.Informatio n.Systems.pdf
http://rapidshare.com/files/274884645/Israel_Koren_Computer_Arthrimetic_Algorithms.pdf
http://rapidshare.com/files/274884974/Issue_3_june_2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274885730/J2ME___Gaming.pdf
http://rapidshare.com/files/274886823/Java.A.Beginner_s.Guide.pdf
http://rapidshare.com/files/274890357/Java.F.Art.Philosoph_Scienc.Obj.Orient.Prog.chm
http://rapidshare.com/files/274893473/JavaRules.pdf
http://rapidshare.com/files/274890505/Java_Concurrency_in_Practice.chm
http://rapidshare.com/files/274891040/Java_Database_Programming_Bible-0764549243.pdf
http://rapidshare.com/files/274891464/Java_for_S390_and_AS400_COBOL_Programmers_-__1583470115_.chm
http://rapidshare.com/files/274892986/java_game_programming_for_dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274891692/Java_On_The_Edge__Unlimited_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274894758/Java__How_to_Program__Sixth_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274892599/Java__Java__Java__Object-Oriented_Problem_Solving.chm
http://rapidshare.com/files/274895156/John.Wiley.and.Sons.-.Concurrent.and.Real-Time.Programming.in.Java.chm
http://rapidshare.com/files/274896264/John.Wiley.And.Sons.ASP.NET.In.60.Minutes.pdf

kitso
09-09-2009, 12:30 AM
http://rapidshare.com/files/274896603/John.Wiley.And.Sons.Assembly.Language.pdf
http://rapidshare.com/files/274898788/John.Wiley.and.Sons.Beginning.ASP.dot.NET.1.1.with .VB.dot.NET.2003.eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/274899122/John.Wiley.and.Sons_-_Excel.Add-in.Development.in.C.and.C.Plus.Plus.Dec.2004_04700 24690_.pdf
http://rapidshare.com/files/274903652/John_Wiley___Sons_-_MySQL_PHP_Database_Applications__Second_.pdf
http://rapidshare.com/files/274899579/john_wiley___sons_-_mysql_php_database_applications__second_edition.p df
http://rapidshare.com/files/274900139/John_Wiley___Sons_-_PHP_5_For_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274902333/John_Wiley___Sons_-_PHP_and_MySQL_for_Dummies__Second_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274904328/Jonathan_Knudsen__-_Wireless_Java_Developing_with_J2ME__Second_Editio n.chm
http://rapidshare.com/files/274910039/Jones_and_Bartlett_Publishers_-_Computing_with_Csharp_and_the_DotNET_Framework.ch m
http://rapidshare.com/files/274910225/JProjects.CHM
http://rapidshare.com/files/274912020/Learning.PHP.and.MySQL_Michele.Davis_Jon.Phillips_ O.Reilly_2006.chm
http://rapidshare.com/files/274915008/Learning.Web.Design.3rd_Jennifer.N.Robbins_O.Reill y_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274915243/Learning_CSharp_2005__2nd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274915325/Learning_PHP_5.chm
http://rapidshare.com/files/274916226/Learning_PHP___MySQL__2nd_ed.__O_Reilly_2007_.pdf
http://rapidshare.com/files/274918553/Learning_Web_Design_3rd_Edition_Jun_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274910431/Learn_C___Under_Windows.pdf
http://rapidshare.com/files/274911644/learn_to_program_with_c___2003.pdf
http://rapidshare.com/files/274911021/Learn_to_Program_with_C___2003.pdf
http://rapidshare.com/files/274918580/Linux_C___Programming_HOW-TO_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274920261/Macromedia.Press.Macromedia.Dreamweaver.8.with.ASP .ColdFusion.and.PHP.Training.from.the.Source.Nov.2
http://rapidshare.com/files/274920898/Manning.-.Ajax.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274921989/Manning.-.Art.of.Java.Web.Development.pdf
http://rapidshare.com/files/274922370/Manning.-.AspectJ.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274922721/Manning.-.Bitter.EJB.pdf
http://rapidshare.com/files/274923042/Manning.-.Bitter.Java.pdf
http://rapidshare.com/files/274923265/Manning.-.Hibernate.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274923631/Manning.-.Hibernate.Quickly.pdf
http://rapidshare.com/files/274923822/Manning.-.Instant.Messaging.in.Java.pdf
http://rapidshare.com/files/274923939/Manning.-.Java.Reflection.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274924333/Manning.-.Jess.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274924667/Manning.-.JMX.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274925126/Manning.-.JSTL.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274926378/Manning.-.JUnit.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274926949/Manning.-.JUnit.Recipes.pdf
http://rapidshare.com/files/274927602/Manning.-.Lucene.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274927981/Manning.-.Spring.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274928306/Manning.-.Struts.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274928638/Manning.-.SWT.JFace.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274929280/Manning.-.Tapestry.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274929912/Manning.-.Web.Development.with.JavaServer.Pages.2nd.pdf
http://rapidshare.com/files/274930326/Manning.-.WebWork.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274930800/Manning.-.XDoclet.in.Action.pdf
http://rapidshare.com/files/274931084/Manning.-.XSLT.Quickly.pdf
http://rapidshare.com/files/274933243/Manning.ASP.NET.AJAX.in.Action.Aug.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274932151/Manning.ASP.NET.AJAX.in.Action.Aug.2007__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/274933856/Manning.C.Sharp.in.Depth.Apr.2008-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274934533/Manning.PHP.in.Action.Jun.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274935367/Manning.Publications.ASP.Net.2.0.Web.Parts.in.Acti on.Building.Dynamic.Web.Portals.Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274936347/Manning.Publications.Windows.Forms.in.Action.2nd.E dition.Apr.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274937383/Manning_-_Java_2_Micro_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274938392/Manning_.ASP.dot.NET.AJAX.in.Action._2007_.BBL._19 33988142_.pdf
http://rapidshare.com/files/274939206/Manning__Windows_Forms_Programming_with_C__2002.pd f
http://rapidshare.com/files/274940049/Marty_Hall_-_Core_Servlets_and_JavaServer_Pages.pdf
http://rapidshare.com/files/274941838/mastering-perl.9780596527242.28572.pdf
http://rapidshare.com/files/274940328/Mastering.Integrated.HTML.and.CSS_Virginia.DeBolt_ Wiley_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274940387/Mastering_Algorithms_with_C__Mastering_.chm
http://rapidshare.com/files/274944370/McGraw-Hill_-_C__Developer_s_Headstart__2001_.pdf
http://rapidshare.com/files/274944695/McGraw-Hill_Visual.C.Sharp.2005.Demystified_2006.1_.chm
http://rapidshare.com/files/274942650/McGraw.Hill.Osborne.C.Sharp.2.0.The.Complete.Refer ence.Dec.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274943351/McGraw_Hill_-_J2ME__The_Complete_Reference.pdf
http://rapidshare.com/files/274942486/Mc_Lachlan__Krishnan_-_the_EM_algorithm_and_extensions.pdf
http://rapidshare.com/files/274945479/MFC_Programming_with_Visual_C___6_Unleashed_1999.c hm
http://rapidshare.com/files/274946037/Microsoft.Press.Code.Complete.Second.Edition.eBook-FOS.chm
http://rapidshare.com/files/274946234/Microsoft.Press.CSharp.Programmer_s.Cookbook.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274946678/Microsoft.Press.Microsoft.ASP.dot.NET.2.0.Step.By. Step.Aug.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274947036/Microsoft.Press.Microsoft.ASP.dot.NET.Coding.Strat egies.with.the.Microsoft.ASP.dot.NET.Team.eBook-KB
http://rapidshare.com/files/274947534/Microsoft.Press.Microsoft.Visual.C.Sharp.2005.Expr ess.Edition.Build.a.Program.Now.Nov.2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274947651/Microsoft.Press.Microsoft.Visual.C.Sharp.2005.Step .by.Step.Oct.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274948440/Microsoft_CSharp_Programming_for_the_Absolute_Begi nner.chm
http://rapidshare.com/files/274948129/Microsoft_C_Language_Reference_2000_.pdf
http://rapidshare.com/files/274953199/Microsoft_Visual_CSharp_Dot_Net_2003_Unleashed.chm
http://rapidshare.com/files/274954146/Microsoft_visual_c_2008_step_by_step.pdf
http://rapidshare.com/files/274951483/Microsoft_Visual_C___2005_Express_ed_Programming_f or_the_Absolute_Beginner.chm
http://rapidshare.com/files/274954753/Microsoft_Windows_with_CSharp.pdf
http://rapidshare.com/files/274956110/MIT_Press_-__C__Precisely.pdf
http://rapidshare.com/files/274956518/Mobile_Web_Development_2008_Packt.pdf
http://rapidshare.com/files/274957386/Modeling_Derivatives_in_C___2005.pdf
http://rapidshare.com/files/274957553/Modern_C___Design.pdf
http://rapidshare.com/files/274957697/Modern_C___Design_Generic_Programming_and_Design_P atterns_Applied_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/274957761/Modern_C___Design__Generic_Programming_and_Design_ Patterns_Applied_2001.chm
http://rapidshare.com/files/274957804/More_Exceptional_C___2002.chm
http://rapidshare.com/files/274957906/More_Exceptional_C___2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274958160/Morgan.Kaufmann.C.Sharp.2.0.Practical.Guide.for.Pr ogrammers.Feb.2005.eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/274958444/Morgan_Kaufmann_-_C__2.0_Practical_Guide_for_Programmers.pdf
http://rapidshare.com/files/274960392/Mraw-Hill_-_HTML_and_Web_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/274960580/MS.Press.C__Language_Specification.pdf
http://rapidshare.com/files/274963359/MS_Press_-Code_Complete_2nd_Edition__2004_.chm
http://rapidshare.com/files/274963761/MS_Press_-Code_Complete_2nd_Edition__2004_.pdf
http://rapidshare.com/files/274962457/MS_Press_-_CLR_via_C__2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274961128/MS_Press_-_C__2005_Express_Edition_-_Build_a_Program_Now.pdf
http://rapidshare.com/files/274964432/MS_Press_-_Programming_Microsoft_Windows_with_Csharp.pdf
http://rapidshare.com/files/274964586/ms_press_-_writing_secure_code.chm
http://rapidshare.com/files/274964967/Muska.and.Lipman.PTR.Beginning.C.Sharp.Game.Progra mming.eBook-LinG.pdf
http://rapidshare.com/files/274965243/MySQL_and_PHP_Database_Applications.pdf
http://rapidshare.com/files/274965406/NET_2.0_Interoperability_Recipes_-_A_Problem-Solution_Approach__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/274965843/New.Riders.Press.Designing.the.Obvious.Oct.2006.ch m
http://rapidshare.com/files/274966865/New.Riders.Web.ReDesign.2.0.Workflow.that.Works.2n d.Edition.Dec.2004.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274967186/Next_Generation_Java_Testing.pdf
http://rapidshare.com/files/274967510/No.Starch.Press.Object.Oriented.PHP.Concepts.Techn iques.and.Code.Jun.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/274968837/Numerical_Recipes_in_C_2nd_1992.pdf
http://rapidshare.com/files/274970530/object-oriented.programming.and.Java.pdf
http://rapidshare.com/files/274970760/Object-Oriented_Programming_in_C____3rd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274970107/Objective-C_Pocket_Reference_2002.chm
http://rapidshare.com/files/274970951/OOP_with_Microsoft_Visual_Basic_.NET_and_Microsoft _Visual_C__Step_By_Step_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/274970992/Optimizing_C___1999.chm
http://rapidshare.com/files/274971524/OReilly.-.Web_Design_In_A_Nutshell.pdf
http://rapidshare.com/files/274971694/OReilly.ASP.dot.NET.Cookbook.Aug.2004.eBook-DDU.chm
http://rapidshare.com/files/274972037/OReilly.ASP.NET.2.0.Cookbook.2nd.Edition.Dec.2005. chm
http://rapidshare.com/files/274972433/OReilly.Building.a.Web.2.0.Portal.with.ASP.NET.3.5 .Jan.2008-BBL.chm
http://rapidshare.com/files/274972783/OReilly.Building.a.Web.2.0.Portal.with.ASP.NET.3.5 .Jan.2008-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274973168/OReilly.C.Sharp.3.0.Cookbook.3rd.Edition.Jan.2008. pdf
http://rapidshare.com/files/274973475/OReilly.C.Sharp.3.0.Design.Patterns.Jan.2008.pdf
http://rapidshare.com/files/274974077/OReilly.C.Sharp.3.0.in.a.Nutshell.3rd.Edition.Sep. 2007.chm
http://rapidshare.com/files/274974175/OReilly.C.Sharp.3.0.Pocket.Reference.Feb.2008.chm
http://rapidshare.com/files/274974327/OReilly.C.Sharp.Cookbook.2nd.Edition.Jan.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274974778/OReilly.CSS.Cookbook.Aug.2004.eBook-DDU.chm
http://rapidshare.com/files/274974409/Oreilly.C_sharp_Cookbook.chm
http://rapidshare.com/files/274975975/OReilly.Designing.Web.Navigation.Aug.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274976184/OReilly.dot.NET.Gotchas.May.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274976535/OReilly.Essential.Silverlight.2.Up.to.Date.Apr.200 8-BBL.chm
http://rapidshare.com/files/274976609/OReilly.Hardcore.Java.eBook-DDU.chm
http://rapidshare.com/files/274976744/OReilly.JavaScript.The.Good.Parts.May.2008-BBL.chm
http://rapidshare.com/files/274978140/OReilly.Learning.ActionScript.3.0.A.Beginners.Guid e.Jan.2008-BBL.pdf
http://rapidshare.com/files/274979472/OReilly.Learning.ASP.NET.3.5.2nd.Edition.Jul.2008. pdf
http://rapidshare.com/files/274979704/OReilly.Learning.C.Sharp.2005.2nd.Edition.Feb.2006 .chm
http://rapidshare.com/files/274979779/OReilly.Learning.Perl.4th.Edition.Jul.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274979862/OReilly.Learning.PHP.5.chm
http://rapidshare.com/files/274980873/OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.2nd.Edition.Aug.200 7.pdf
http://rapidshare.com/files/274980369/OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.2nd.Edition.Aug.200 7__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/274981154/OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.Jun.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274983219/OReilly.Learning.Web.Design.3rd.Edition.Jun.2007.p df
http://rapidshare.com/files/274983240/OReilly.LINQ.The.Future.of.Data.Access.in.C.Sharp. 3.0.Oct.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274983341/OReilly.PHP.Cookbook.2nd.Edition.Aug.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274983975/OReilly.Programming.ASP.NET.3rd.Edition.Oct.2005.c hm
http://rapidshare.com/files/274984537/OReilly.Programming.ASP.NET.AJAX.Sep.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/274984857/OReilly.Programming.C.Sharp.3.0.5th.Edition.Jan.20 08.pdf
http://rapidshare.com/files/274985124/Oreilly.Programming.C.Sharp.4th.edition.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274985364/OReilly.Programming.Collective.Intelligence.Aug.20 07.pdf
http://rapidshare.com/files/274985660/OReilly.Programming.dot.NET.Components.2nd.Edition .Jul.2005.chm
http://rapidshare.com/files/274985919/OReilly.Programming.PHP.2nd.Edition.Apr.2006.chm
http://rapidshare.com/files/274985795/OReilly.Programming.PHP.2nd.Edition.Apr.2006__2_.c hm
http://rapidshare.com/files/274986226/Oreilly.Programming_C_Sharp.chm
http://rapidshare.com/files/274986585/Oreilly.Visual.C.Sharp.2005.A.Developers.Notebook. Apr.2005.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/274987097/OReilly.Visual.Studio.Hacks.Mar.2005.eBook-DDU.chm
http://rapidshare.com/files/274987484/Oreilly.Visual_C_Sharp_2005_A_Developer_s_Notebook .chm
http://rapidshare.com/files/274990579/OReilly_-_ASP.dot.NET.2.0.A.Developers.Notebook.chm
http://rapidshare.com/files/275387931/Oreilly_Learning_Web_Design_3rd_Edition_Jun_2007_. pdf
http://rapidshare.com/files/275388635/Oreily.Learning_CSharp_2005__2nd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/274969042/o_27reilly_-_java_data_objects.chm
http://rapidshare.com/files/275388239/O_Reilly-Java_Cookbook_Solutions_and_Examples_for_Java_Deve lo.pdf
http://rapidshare.com/files/275388436/O_Reilly-Practical.Cpp.Programming-1997.pdf
http://rapidshare.com/files/274970077/O_Reilly-programming_embedded_systems_in_C_and_C__.pdf
http://rapidshare.com/files/274987595/O_Reilly.-.Ant.The.Definitive.Guide.2nd.chm
http://rapidshare.com/files/274987735/O_Reilly.-.AspectJ.Cookbook.chm
http://rapidshare.com/files/274987805/O_Reilly.-.Better.Faster.Lighter.Java.chm
http://rapidshare.com/files/274987855/O_Reilly.-.Beyond.Java.chm
http://rapidshare.com/files/274988037/O_Reilly.-.Enterprise.JavaBeans.4th.chm
http://rapidshare.com/files/274988232/O_Reilly.-.Enterprise.Service.Bus.chm
http://rapidshare.com/files/274988390/O_Reilly.-.Java.Network.Programming.3rd.chm
http://rapidshare.com/files/274988489/O_Reilly.-.Java.Performance.Tuning.2nd.chm
http://rapidshare.com/files/274988550/O_Reilly.-.Java.Threads.3rd.chm
http://rapidshare.com/files/274988698/O_Reilly.-.JBoss.A.Developers.Notebook.chm
http://rapidshare.com/files/274988750/O_Reilly.-.JBoss.at.Work.A.Practical.Guide.chm
http://rapidshare.com/files/274989680/O_Reilly.-.Killer.Game.Programming.in.Java.chm
http://rapidshare.com/files/274989784/O_Reilly.-.Maven.A.Developers.Notebook.chm
http://rapidshare.com/files/274989899/O_Reilly.-.Tomcat.The.Definitive.Guide.chm
http://rapidshare.com/files/274990034/O_Reilly.-.WebLogic.The.Definitive.Guide.chm
http://rapidshare.com/files/274990727/O_Reilly_-_C_Sharp_Cookbook_-_2nd_Editionn.chm
http://rapidshare.com/files/274990842/O_Reilly_-_Database_Programming_with_JDBC_and_Java__Second_E dition.pdf
http://rapidshare.com/files/274990980/O_Reilly_-_Developing_java_beans.pdf
http://rapidshare.com/files/274991404/O_Reilly_-_J2ME_in_a_Nutshell.pdf
http://rapidshare.com/files/274991988/O_Reilly_-_Java_and_XSLT__First_edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274992256/O_Reilly_-_Java_Cookbook.pdf
http://rapidshare.com/files/274991827/O_Reilly_-_Java___XML__2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/274969997/O_Reilly_-_Programming_with_Microsoft_Visual_C___.NET_6th_Ed ition.chm
http://rapidshare.com/files/275385119/O_Reilly_-_Visual_C_Sharp_2005_-_A_Developer_s_Notebook.chm
http://rapidshare.com/files/275385669/o_reilly_-_web_database_applications_with_php___mysql__secon d_edition.chm
http://rapidshare.com/files/275389085/Packt.Publishing.GDI.plus.Custom.Controls.with.Vis ual.C.Sharp.2005.Jun.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275389800/Packt.Publishing.Learning.JQuery.Jul.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275390390/Packt.Publishing.Project.Management.with.dotProjec t.May.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275390833/Packt_-_GDI__Custom_Controls_with_Visual_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/275391604/Peachpit.Press.PHP.5.Advanced.Mar.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275393515/Peachpit.Press.The.Zen.of.CSS.Design.Visual.Enligh tenment.for.the.Web.Feb.2005.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/275393621/Pearson__C__Primer_A_Practical_Approach_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/275401965/Photoshop.Anthology.101.Web.Design.Tips.Tricks.Tec hniques.pdf
http://rapidshare.com/files/275402244/PHP.Hacks_Jack.Herrington_O.Reilly_2005.chm
http://rapidshare.com/files/275403488/PHP5PowerPrograming.pdf
http://rapidshare.com/files/275407665/phparchitects.Guide.To.PHP.Design.Patterns_Jason.E .Sweat_July2005.pdf
http://rapidshare.com/files/275404461/PHP_6_and_MySQL_5_for_Dynamic_Web_Sites.pdf
http://rapidshare.com/files/275407199/php_architect_s_Guide_to_Programming_with_Zend_Fra mework.pdf
http://rapidshare.com/files/275407402/PHP_by_Example.pdf
http://rapidshare.com/files/275404517/Php_Developers_Cookbook_Second_Edition_Sams.chm
http://rapidshare.com/files/275405293/PHP_for_the_World_Wide_Web_Visual_QuickStart_Guide .chm
http://rapidshare.com/files/275406296/PHP_Object_Oriented_Solutions.pdf
http://rapidshare.com/files/275406739/PHP_Programming_With_PEAR.pdf
http://rapidshare.com/files/275408173/Practical_C_Programming__3rd_Ed_1997.pdf
http://rapidshare.com/files/275408416/Practical_C___Programming_1995.pdf
http://rapidshare.com/files/275408538/Practical_C___Programming_2003.chm
http://rapidshare.com/files/275408690/Pragmatic.Bookshelf.Pragmatic.Unit.Testing.in.C.Sh arp.with.NUnit.2nd.Edition.Aug.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275408969/Premier.Press.PHP.Fast.And.Easy.Web.Development.2n d.Edition.eBook-LiB.chm
http://rapidshare.com/files/275409337/Premier_Press.Microsoft_CSharp_Programming_for_the _Absolute_Beginner.chm
http://rapidshare.com/files/275409752/Premier_Press_-_Beginning_C__Game_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/275410131/Premier_Press_-_J2ME_Game_Programming.chm
http://rapidshare.com/files/275411396/Premier_Press_-_NET_Framework_Professional_Projects.pdf
http://rapidshare.com/files/275411953/premier_press_-_php.mysql_programming_for_the_absolute_beginner.c hm
http://rapidshare.com/files/275413781/Premier_Press__Microsoft_C__Professional_Projects_ 2002.pdf
http://rapidshare.com/files/275414647/Prentice.-.J2EE.Platform.Web.Services.chm
http://rapidshare.com/files/275425867/Prentice.Hall-C.Sharp.How.To.Program.pdf
http://rapidshare.com/files/275415064/Prentice.Hall.Application_Development_Using_CSharp _and_.NET_2001.chm
http://rapidshare.com/files/275417984/Prentice.Hall.Core_CSharp_and_.NET.chm
http://rapidshare.com/files/275417284/Prentice.Hall.C__How_To_Program_2001.pdf
http://rapidshare.com/files/275418346/Prentice.Hall.Enterprise.AJAX.Jul.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275418651/Prentice.Hall.PTR.-.Core.J2EE.Patterns.2nd.chm
http://rapidshare.com/files/275419233/Prentice.Hall.PTR.-.Core.Java.2.Volume.II.Advanced.Features.7th.chm
http://rapidshare.com/files/275419827/Prentice.Hall.PTR.-.Core.JavaServer.Faces.chm
http://rapidshare.com/files/275420103/Prentice.Hall.PTR.-.Core.JSTL.chm
http://rapidshare.com/files/275420661/Prentice.Hall.PTR.-.Core.Security.Patterns.chm
http://rapidshare.com/files/275421168/Prentice.Hall.PTR.-.Core.Servlets.and.JavaServer.Pages.Volume.1.2nd.c hm
http://rapidshare.com/files/275421617/Prentice.Hall.PTR.-.Just.Java.2.6th.chm
http://rapidshare.com/files/275421994/Prentice.Hall.PTR.Core.C.Sharp.and.dot.NET.Sep.200 5.eBook-DDU.chm
http://rapidshare.com/files/275424229/Prentice.Hall.Visual.C.Sharp.2005.How.to.Program.2 nd.Edition.Dec.2005.chm
http://rapidshare.com/files/275426997/Prentice_Hall_-_Core_C_Sharp_and_.NET.chm
http://rapidshare.com/files/275431166/Prentice_Hall_-_CSS__DHTML_and_JavaScript.pdf
http://rapidshare.com/files/275428240/Prentice_Hall_-_Wireless_J2ME_Platform_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/275428827/Prentice_Hall_PTR_-_Core_J2ME_Technology___MIDP.pdf
http://rapidshare.com/files/275430050/Prentice_Hall_PTR_-_Core_Java__2_Volume_II_-_Advanced_Features__Seventh_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/275429395/Prentice_Hall_PTR_-_Core_Java__2_Volume_I_-_Fundamentals__Seventh_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/275430396/Prentice_Hall_PTR_-_Developing_Mobile_Java_Applications.chm
http://rapidshare.com/files/275426501/Prentice_Hal_-_Agile_Principles_Patterns_Practices_C_Sharpl.chm
http://rapidshare.com/files/275432153/Prima.Publishing.Java.Programming.for.the.Absolute .Beginner.ISBN0761535225.pdf
http://rapidshare.com/files/275432897/Principles.Of.Beautiful.Web.Design.pdf
http://rapidshare.com/files/275487048/pro-linq-object-relational-mapping-in-csharp-2008.pdf
http://rapidshare.com/files/276443616/pro-linq-object-relational-mapping-in-csharp-2008.pdf

kitso
09-09-2009, 12:35 AM
http://rapidshare.com/files/275435016/Pro.ASP.NET.2.0.in.C.Sharp.2005.Special.Edition.Se p.2006-1590597680.pdf
http://rapidshare.com/files/275435357/Pro.JSF.and.Ajax_Building.Rich.Internet.Components _Jonas.Jacobi_John.R.Fallows.Apress_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275435647/Pro.PHP.XML.and.Web.Services_Robert.Richards_Apres s_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275451426/processing-a-programming-handbook-for-visual-designers-and-artists.9780262182621.28585.pdf
http://rapidshare.com/files/275453843/Professional_.NET_Framework_2.0.chm
http://rapidshare.com/files/275453521/Professional_.NET_Framework_2.0__2006_.chm
http://rapidshare.com/files/275463419/Professional_ASP.NET_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/275456503/Professional_ASP.NET_2.0_Security__Membership__And _Role_Management__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/275457994/Professional_ASP.NET_2.0_Server_Control_And_Compon ent_Development__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/275458930/Professional_ASP.NET_2.0_XML.pdf
http://rapidshare.com/files/275459853/Professional_ASP.NET_2.0_XML__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/275454729/Professional_ASP.NET_2.0__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/275464560/Professional_ASP_.NET_2_0_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275465612/Professional_ASP_.NET_2_0_Security__Membership__An d_Role_Management_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275466587/Professional_ASP_.NET_2_0_XML_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/275477257/Professional_CSharp_2005.chm
http://rapidshare.com/files/275471165/Professional_CSharp__2nd_Edition_2002.chm
http://rapidshare.com/files/275473016/Professional_CSS_Cascading_Style_Sheets_for_Web_De sign.pdf
http://rapidshare.com/files/275466863/Professional_C__Design_Patterns_Applied_2003.pdf
http://rapidshare.com/files/275470200/Professional_C___2005.pdf
http://rapidshare.com/files/275469088/Professional_C___Third_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/275475175/Professional_Visual_Studio_2005.pdf
http://rapidshare.com/files/275477563/Programming_.NET_Components__2003_.pdf
http://rapidshare.com/files/275477871/Programming_.NET_Security__2003_.chm
http://rapidshare.com/files/275478683/Programming_ASP.NET_2nd_Ed.chm
http://rapidshare.com/files/275483919/Programming_CSharp_3rd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/275479075/Programming_C_Sharp.chm
http://rapidshare.com/files/275479777/Programming_C___2nd_Edition_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/275479843/Programming_Embedded_Systems_in_C_and_C___1999.chm
http://rapidshare.com/files/275479954/Programming_in_C_-_UNIX_System_Calls_and_Subroutines_using_C_1999.ch m
http://rapidshare.com/files/275480029/Programming_in_the_Key_of_C_Sharp.chm
http://rapidshare.com/files/275485171/programming_microsoft_asp_net_356.pdf
http://rapidshare.com/files/275480793/Programming_Microsoft_Visual_C___5ed_1998.chm
http://rapidshare.com/files/275481697/Programming_Microsoft_Windows_with_C__2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276440221/Programming_PHP_OReilly.pdf
http://rapidshare.com/files/275485875/Programming_PHP_OReilly.pdf
http://rapidshare.com/files/275481890/Programming_PHP__2nd_Ed_-_R._Lerdorf__P._MacIntyre__K._Tatroe_-_O_Reilly_-_2006.chm
http://rapidshare.com/files/275482211/Programming_Visual_C___NET_Core_Reference_6th_Ed_2 003.chm
http://rapidshare.com/files/275486372/Programming_Windows_with_MFC__2nd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/276441790/Programming_Windows_with_MFC__2nd_Edition.chm
http://rapidshare.com/files/275483675/Programming_with_Microsoft_Visual_C___.NET_6th_Ed_ 2003.chm
http://rapidshare.com/files/275436181/Pro_.NET_2.0_Code_And_Design_Standards_In_CSharp__ 3rd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/275435907/Pro_.NET_2.0_Code_And_Design_Standards_In_C__3rd_E dition.pdf
http://rapidshare.com/files/275440344/Pro_ASP.NET_2.0_In_CSharp_2005__2005_.pdf
http://rapidshare.com/files/275437999/Pro_ASP.NET_2.0_in_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/275441410/Pro_ASP.NET_2.0_Website_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/275448529/Pro_ASP.NET_3.5_In_C__2008.pdf
http://rapidshare.com/files/275450258/Pro_ASP.NET_3.5_Server_Controls_and_AJAX_Component s.pdf
http://rapidshare.com/files/275442546/Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.pdf
http://rapidshare.com/files/275443757/Pro_Visual_Studio_2005_Team_System.pdf
http://rapidshare.com/files/276452335/Que.The.Microsoft.Expression.Web.Developers.Guide. to.ASP.NET.3.5.Oct.2007.chm
http://rapidshare.com/files/275490268/Que.The.Microsoft.Expression.Web.Developers.Guide. to.ASP.NET.3.5.Oct.2007.chm
http://rapidshare.com/files/276452766/Ralph_Barbagallo__-_Wireless_Game_Development_in_Java_with_MIDP_2.0.c hm
http://rapidshare.com/files/275490664/Ralph_Barbagallo__-_Wireless_Game_Development_in_Java_with_MIDP_2.0.c hm
http://rapidshare.com/files/275491930/Sam.Teach_Yourself_C__in_24_Hours_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276455125/Sam.Teach_Yourself_C__in_24_Hours_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276456693/Sam.Teach_Yourself_Microsoft_Visual_CSharp.NET_200 3_In_24_Hours_2003.chm
http://rapidshare.com/files/275492521/Sam.Teach_Yourself_Microsoft_Visual_CSharp.NET_200 3_In_24_Hours_2003.chm
http://rapidshare.com/files/275493302/Sams.-.JBoss.4.0.The.Official.Guide.chm
http://rapidshare.com/files/276458614/Sams.-.JBoss.4.0.The.Official.Guide.chm
http://rapidshare.com/files/276470069/Sams.ASP.NET.2.0.Unleashed.Jun.2006.chm
http://rapidshare.com/files/275498246/Sams.ASP.NET.2.0.Unleashed.Jun.2006.chm
http://rapidshare.com/files/276478747/Sams.ASP.NET.3.5.Unleashed.Jan.2008.pdf
http://rapidshare.com/files/275506015/Sams.ASP.NET.3.5.Unleashed.Jan.2008.pdf
http://rapidshare.com/files/276475919/Sams.ASP.NET.3.5.Unleashed.Jan.2008__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/275500860/Sams.ASP.NET.3.5.Unleashed.Jan.2008__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/276479469/Sams.Microsoft.Visual.C.Sharp.2005.Unleashed.May.2 006.chm
http://rapidshare.com/files/275506747/Sams.Microsoft.Visual.C.Sharp.2005.Unleashed.May.2 006.chm
http://rapidshare.com/files/275507813/Sams.PHP.And.MySQL.Web.Development.by.Luke.Welling .and.Laura.Thompson.pdf
http://rapidshare.com/files/276482242/Sams.PHP.And.MySQL.Web.Development.by.Luke.Welling .and.Laura.Thompson.pdf
http://rapidshare.com/files/276483573/Sams.Publishing.Data.Structures.and.Algorithms.in. Java._2nd.Edition_.TeamLRN.ebook.pdf
http://rapidshare.com/files/275508267/Sams.Publishing.Data.Structures.and.Algorithms.in. Java._2nd.Edition_.TeamLRN.ebook.pdf
http://rapidshare.com/files/276488874/Sams.Sams.Teach.Yourself.ASP.NET.2.0.in.24.Hours.C omplete.Starter.Kit.Mar.2006.chm
http://rapidshare.com/files/275510103/Sams.Sams.Teach.Yourself.ASP.NET.2.0.in.24.Hours.C omplete.Starter.Kit.Mar.2006.chm
http://rapidshare.com/files/275510946/Sams.Teach.Yourself.PHP.MySQL.and.Apache.All.in.On e.3rd.Edition.Jun.2006.chm
http://rapidshare.com/files/276491792/Sams.Teach.Yourself.PHP.MySQL.and.Apache.All.in.On e.3rd.Edition.Jun.2006.chm
http://rapidshare.com/files/276496208/Sams.Teach.Yourself.Visual.C.Sharp.2005.in.24.Hour s.Complete.Starter.Kit.May.2006.chm
http://rapidshare.com/files/275512343/Sams.Teach.Yourself.Visual.C.Sharp.2005.in.24.Hour s.Complete.Starter.Kit.May.2006.chm
http://rapidshare.com/files/276500123/Sams.Web.Publishing.with.PHP.and.FileMaker.9.Sep.2 007.pdf
http://rapidshare.com/files/275515899/Sams.Web.Publishing.with.PHP.and.FileMaker.9.Sep.2 007.pdf
http://rapidshare.com/files/276464794/Sams._Microsoft_Visual_CSharp_Dot_Net_2003_Unleash ed.chm
http://rapidshare.com/files/275495621/Sams._Microsoft_Visual_CSharp_Dot_Net_2003_Unleash ed.chm
http://rapidshare.com/files/276503776/Scripting.in.Java.Languages.Frameworks.and.Pattern s_Dejan.Bosanac_Addison.Wesley_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/275517933/Scripting.in.Java.Languages.Frameworks.and.Pattern s_Dejan.Bosanac_Addison.Wesley_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/276535176/Sebesta.R.W.Concepts.of.Programing.Languages.7th.E D-ISBN_0321330250.pdf
http://rapidshare.com/files/276535419/Secure_Programming_Cookbook_for_C_and_C___2003.chm
http://rapidshare.com/files/276539277/SitePoint.Build.Your.Own.ASP.NET.2.0.Web.Site.Usin g.C.Sharp.and.VB.2nd.Edition.Nov.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/276542996/Sitepoint.CSS.Anthologyt.pdf
http://rapidshare.com/files/276545030/SitePoint.The.Art.and.Science.of.CSS.Mar.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/276550569/SitePoint_-_DHTML_Utopia_Modern_Web_Design_Using_JavaScript_a nd_DOM.pdf
http://rapidshare.com/files/276548153/SitePoint_-_The_PHP_Anthology_-_Volume_II_-_Aplications.pdf
http://rapidshare.com/files/276549114/SitePoint_-_The_PHP_Anthology_-_Volume_II_-_Aplications__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/276546388/SitePoint_-_The_PHP_Anthology_-_Volume_I_-_Foundations.pdf
http://rapidshare.com/files/276546915/SitePoint_-_The_PHP_Anthology_-_Volume_I_-_Foundations__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/276550097/SitePoint_.The.PHP.Anthology._2007__.2Ed.BBL._0975 841998_.pdf
http://rapidshare.com/files/276551203/Smarty.PHP.Template.Programming.and.Applications_P ackt_2006.pdf
http://rapidshare.com/files/276551726/Springer.Algorithms.And.Data.Structures.The.Basic. Toolbox.Jul.2008-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/276568086/Springer_-_Algorithm_Design_for_Networked_Information_Techno logy_Systems.pdf
http://rapidshare.com/files/276568408/SQL_A_Beginners_Guide_3rd.pdf
http://rapidshare.com/files/276568604/Sybex.CSharp_Network_Programming_2003.chm
http://rapidshare.com/files/276571747/Sybex_-_Effective_Web_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/276575732/Sybex__Visual_C__ASP.NET_Programming_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276576213/Syngress_Publishing_.Hacking_The_Code_ASP.NET.chm
http://rapidshare.com/files/276576945/Syngress__C_.net_Web_Developers_Guide_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276577633/Syngress__C__for_Java_Programmers_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276578303/TCPIP_Sockets_in_C.pdf
http://rapidshare.com/files/276579613/Teach_Yourself_C__in_24_Hours_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276580134/Teach_Yourself_Database_Programming_with_Visual_C_ __6_in_21_Days_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/276581237/Teach_Yourself_Microsoft_Visual_CSharp.NET_2003_In _24_Hours_2003.chm
http://rapidshare.com/files/276580664/Teach_Yourself_Microsoft_Visual_C_Sharp_.NET_2003_ In_24_Hours.chm
http://rapidshare.com/files/276581845/Teach_Yourself_Visual_C___6_in_21_days_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/276582690/The.Design.and.Evolution.of.Cpp_China.Machine.Pres s.pdf
http://rapidshare.com/files/276583682/The.Essential.Guide.to.CSS.and.HTML.Web.Design.200 7.pdf
http://rapidshare.com/files/276584521/The.Principles.of.Beautiful.Web.Design.Mar.2007.pd f
http://rapidshare.com/files/276592607/TheObjectOrientedThoughtProcess3rdEd.pdf
http://rapidshare.com/files/276592867/TheObjectOrientedThoughtProcess3rdEd__2_.pdf
http://rapidshare.com/files/276594131/ThePrinciplesofBeautifulWebDesign.pdf
http://rapidshare.com/files/276584924/The_Art_of_Java__2003__-_Herbert_Schildt_MCGRAW_HILL.pdf
http://rapidshare.com/files/276585438/The_Book_Of_JavaScript__2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/276591696/The_C_Programming_Language_2nd_edition.pdf
http://rapidshare.com/files/276587279/The_C__Programming_Language_2003.pdf
http://rapidshare.com/files/276587698/The_C___Programming_Language_3rd_Ed_1997.pdf
http://rapidshare.com/files/276587975/The_C___Standard_Library_-_A_Tutorial_And_Reference_1999.chm
http://rapidshare.com/files/276588791/The_Definitive_Guide_to_Symfony.pdf
http://rapidshare.com/files/276589291/The_Java__Language_Specification__Third_Edition.pd f
http://rapidshare.com/files/276592347/The_Principles_of_Beautiful_Web_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/276591559/The_Ultimate_HTML_Reference.pdf
http://rapidshare.com/files/276594615/Thinking.in.C_._Revision.1_.pdf
http://rapidshare.com/files/276594964/Thinking_in_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/276595176/Thinking_in_C___Volume.1.SE-2000.pdf
http://rapidshare.com/files/276595314/Thinking_in_C___Volume.2.SE-2000.pdf
http://rapidshare.com/files/276595595/Thomson__Beginning_C_Sharp_Game_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/276596332/Understanding.AJAX_Using.JavaScript.to.Create.Rich .Internet.Applications_Joshua.Eichorn_Prentice.Hal
http://rapidshare.com/files/276596566/Unlocking_Miscosoft_CSharp_2.0_Programming_Secrets .chm
http://rapidshare.com/files/276600130/User_Interfaces_in_C__Windows_Forms_and_Custom_Con trols_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276597536/Use_Web.pdf
http://rapidshare.com/files/276600546/Virtual_Machine_Design_and_Implementation_in_C___2 002.chm
http://rapidshare.com/files/276602828/Visual.C.Sharp.2005.How.to.Program.2Ed.chm
http://rapidshare.com/files/276606205/Visual_CSharp_2005_-_A_Developer_s_Notebook__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/276608413/Visual_CSharp_2005_-_How_To_Program_2nd_edition.chm
http://rapidshare.com/files/276610740/Visual_CSharp_2005_-_How_To_Program__2nd_Edition__2005_.chm
http://rapidshare.com/files/276603211/Visual_C_Sharp_2005_A_Developer_s_Notebook.chm
http://rapidshare.com/files/276603981/Visual_C_Sharp_2005_Express_Edition_Starter_Kit.pd f
http://rapidshare.com/files/276604282/Visual_C__2005_Recipes_A_Problem-Solution_Approach.pdf
http://rapidshare.com/files/276605018/Visual_C___.NET_Developer_s_Guide_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276605809/Visual_C___6_for_Dummies_quick_reference_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/276611646/Visual_Design.pdf
http://rapidshare.com/files/276612604/Visual_Design_for_the_Modern_Web.pdf
http://rapidshare.com/files/276618000/Visual_Studio_Tips_Tricks_Minh_Nguyen.pdf
http://rapidshare.com/files/276620323/Web.Standards.Creativity.Innovations.in.Web.Design .with.XHTML.CSS.and.DOM.Scripting.Mar.2007.pdf
http://rapidshare.com/files/276627962/Web_Accessibility.pdf
http://rapidshare.com/files/276623141/Web_Design_Before___After.pdf
http://rapidshare.com/files/276626838/Web_Design_Studios.pdf
http://rapidshare.com/files/276651057/Wiley-HTML.XHTML.and.CSS.Bible.5th.Edition-2007.pdf
http://rapidshare.com/files/276628384/Wiley.-.Java.Open.Source.Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/276629269/Wiley.-.Java.Programming.with.CORBA.3rd.pdf
http://rapidshare.com/files/276629583/Wiley.-.Mastering.AspectJ.Aspect.Oriented.Programming.in. Java.pdf
http://rapidshare.com/files/276629828/Wiley.-.MySQL.and.Java.Developer_s.Guide.pdf
http://rapidshare.com/files/276631485/Wiley.Computer.Graphics.for.Java.Programmers.2nd.E dition.Mar.2007.chm
http://rapidshare.com/files/276630182/Wiley.C_Sharp_2005_for_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/276630551/Wiley.C__Bible_2002.pdf
http://rapidshare.com/files/276633888/Wiley.Professional_CSharp__2nd_Edition_2002.chm
http://rapidshare.com/files/276631648/Wiley.Professional_C__Design_Patterns_Applied_2003 .pdf
http://rapidshare.com/files/276633232/Wiley.Professional_C___Third_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/276634544/Wiley.Visual_C_Sharp_2005_Express_Edition_Starter_ Kit.pdf
http://rapidshare.com/files/276634857/Wiley_-_C__Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/276642699/Wiley_1_.Professional.Oracle.Programming.Jun.2005. eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/276636537/Wiley_Publishing_-_Beginning_ASP.NET_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/276637072/Wiley_Publishing_-_PHP_and_MySQL_Everyday_Apps_For_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/276639579/Wiley_Publishing_-_Professional_ASP.NET_2.0.pdf
http://rapidshare.com/files/276641118/Wiley_Publishing_-_Professional_CSharp_Third_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/276652770/Windows_Forms_Programming_in_C__2003.pdf
http://rapidshare.com/files/276653528/Windows_Forms_Programming_With_CSharp.pdf
http://rapidshare.com/files/276652996/Windows_via_C.C___5E.chm
http://rapidshare.com/files/276654084/Wireless_Programming_With_J2me.pdf
http://rapidshare.com/files/276654995/Write_Great_Code_-_Volume_II_-_Thinking_Low-Level__Writing_High-Level__2006_.pdf
http://rapidshare.com/files/276654634/Write_Great_Code_-_Volume_I_-_Understanding_The_Machine__2004_.chm
http://rapidshare.com/files/276658805/Write_Portable_Code__2005_.pdf
http://rapidshare.com/files/276659576/Wrox.-.Expert.One-On-One.J2EE.Design.and.Development.chm
http://rapidshare.com/files/276660165/Wrox.-.Expert.One-on-One.J2EE.Development.without.EJB.pdf
http://rapidshare.com/files/276660949/Wrox.-.Professional.Apache.Tomcat.5.pdf
http://rapidshare.com/files/276661887/Wrox.-.Professional.Jakarta.Struts.chm
http://rapidshare.com/files/276662238/Wrox.-.Professional.Java.Development.with.the.Spring.Fra mework.chm
http://rapidshare.com/files/276663115/Wrox.-.Professional.Java.JDK.5.Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/276663393/Wrox.-.Professional.Portal.Development.with.Open.Source. Tools.pdf
http://rapidshare.com/files/276664538/Wrox.ASP.dot.NET.2.0.Beta.Preview.Jul.2004.eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/276665512/Wrox.ASP.dot.NET.2.0.Visual.Web.Developer.2005.Exp ress.Edition.Starter.Kit.Jan.2006.eBook-TLFeBOOK.p
http://rapidshare.com/files/276666015/Wrox.ASP.NET.2.0.MVP.Hacks.and.Tips.May.2006.chm
http://rapidshare.com/files/276668607/Wrox.Beginning.Ajax.with.ASP.NET.Sep.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/276669907/Wrox.Beginning.ASP.dot.NET.1.1.with.Visual.C.Shap. dot.NET.2003.eBook-DDU.pdf
http://rapidshare.com/files/276670500/Wrox.Beginning.ASP.NET.2.0.AJAX.pdf
http://rapidshare.com/files/276672457/Wrox.Beginning.ASP.NET.2.0.Nov.2005.eBook-LinG.pdf
http://rapidshare.com/files/276673805/Wrox.Beginning.ASP.NET.2.0.with.C.Sharp.May.2006.p df
http://rapidshare.com/files/276675211/Wrox.Beginning.Visual.C.Sharp.2005.Nov.2005.chm
http://rapidshare.com/files/276675518/Wrox.C.Sharp.2005.Programmers.Reference.Nov.2006.p df
http://rapidshare.com/files/276676634/Wrox.Ivor.Hortons.Beginning.Visual.C.Plus.Plus.200 8-0470225904.pdf
http://rapidshare.com/files/274164662/_2004___O_Reilly__Learning_Php5.chm
http://rapidshare.com/files/274166103/_2004___Wiley__Php_5_And_Mysql_Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/274166876/_2004___Wiley__Php_5_For_Dummies.pdf
http://rapidshare.com/files/274169289/_2005___Addison-Wesley__Php_5.chm
http://rapidshare.com/files/274170146/_2005___Prentice_Hall__Php5_Power_Programming.pdf
http://rapidshare.com/files/274171518/_2005___Wiley__Beginning_Php5_Apache_And_Mysql_Web _Development.pdf
http://rapidshare.com/files/274172149/_2006___Wrox__Professional_Lamp_-_Linux__Apache__Mysql____Php5_Web_Development.pdf

choaipro
07-10-2009, 10:49 AM
úp cho mình lại cuốn này với
http://rapidshare.com/files/118501904/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf

pannaruto
30-12-2009, 03:59 AM
Đây là kho tàng về C (Windows/Linux/BSD)http://rapidshare.com/files/118501261/Applied_Cryptography_-_Protocols_Algorthms_and_Source_Code_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118501428/Apress_Beginning_C_From_Novice_to_Professional_4th _Edition_Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/118501544/C___Data_Structures.chm
http://rapidshare.com/files/118501647/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/118501680/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
http://rapidshare.com/files/118501829/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
http://rapidshare.com/files/118501894/Image.Process.in.C.rar
http://rapidshare.com/files/118501904/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501922/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm
http://rapidshare.com/files/118501945/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501959/OReilly_Programming_Embedded_Systems_With_C_and_Gn u_Development_Tools.chm
http://rapidshare.com/files/118501973/Pointer_-_Con_Tro.pdf
http://rapidshare.com/files/118501996/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118502070/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118502235/TCP-IP_Sockets_in_C_-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118502264/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_Bai_Thuat_Ky_Thuat_Lap_Trinh_C.pdf


X ơi mấy link này mình thử toàn không down được bạn fix lại link được không??? Hoặc là bạn nào có thì up lên share cho mình với.

dglan
06-01-2010, 08:32 PM
hix, sao dowload ko đc vậy. toàn bị lỗi thôi à.
bạn xem lại đi

rocket12
15-01-2010, 09:14 AM
đã quá!đang làm mấy cái đề án mà có mấy cái link này thì tốt rồi. thank!

connhangheo.hihi
21-12-2010, 03:39 PM
nhìn thì nhiều thế nhwng dowload thì chẳng thấy có cái link nào có thể dow được

zstar
21-12-2010, 04:06 PM
matrix _._"
be careful or you will "tẩu hỏa nhập ma"
_._"

devildn132
21-12-2010, 07:18 PM
hihi cảm ơn anh rất nhiều

xkhanhs
01-04-2011, 02:19 PM
link RS thì mốc mồm rùi anh ơi, e mún down quá mà ko dc. hic, ai up lên mediafire giúp e với...thanks thanks...