PDA

View Full Version : Giải trí với bài C này týchipnin
01-06-2008, 06:07 AM
có mấy đứa bạn đố em bài này, mình thấy hay hay nhưng chưa trả lời được.
nhờ mấy bác giải giùm em cái.#include <stdio.h>

int main(void)
{
if " <điều kiện> "
printf(" DH. ");
else
printf(" Vinh ");

return 0;
}


hỏi <điều kiện> ở đây phải như thế nào để màn hình in ra:


DH.Vinh

(:-)w

Chautieu47
01-06-2008, 06:37 AM
if(!printf("DH."))

mushu
01-06-2008, 03:13 PM
#include <stdio.h>

int main(void)
{
if " <điều kiện> "
{
lừa:
printf(" DH. ");
}
else
printf(" Vinh ");

return 0;
}

" <điều kiện> " <> null //Tức là ,mang giá trị khác không
" <điều kiện> " = null
Hoan hô nghĩ ra rồi:
" <điều kiện> " là một chuỗi khác rỗng được lấy từ một hàm nhưng lại có lệnh goto tới DH.
(D:)> (D:)> (D:)> (D:)> (D:)>

Xcross87
01-06-2008, 08:00 PM
Cần đố vui mẹo vặt thì dô đây:

http://forums.congdongcviet.com/forumdisplay.php?f=18