PDA

View Full Version : ADO.NET cộng ngày trong datetimepicker nhưng không cộng thứ 7 và chủ nhậtlonelyeveningstar
28-02-2012, 12:45 PM
mình làm một chương trình hẹn ngày nho nhỏ như thế này nè:
chọn loại hồ sơ thì thì cái datetimepicker tự động cộng ngày (ngày sẽ bằng ngày hiện tại + ngày của loại hồ sơ).
ví dụ: hồ sơ 1 thì thời gian hẹn là 8 ngày, mình đang vướng chỗ 8 ngày này phải trừ thứ 7 và chủ nhật ra.
nhớ các pác chỉ với (8-)>(8-)>(8-)>

linhgl88
28-02-2012, 03:30 PM
Bạn chỉ cần kiểm tra cái ngày của thời gian hẹn đó là được mà!if (dt.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday) // dt ở đây là dateTime đó
{
dt.AddDays(2); // cộng thêm 2 ngày
}

Tương tự với ngày Chủ nhật nhé!

lonelyeveningstar
28-02-2012, 07:57 PM
Bạn chỉ cần kiểm tra cái ngày của thời gian hẹn đó là được mà!

ko dc bạn ơi, ví dụ hôm nay là ngày 15/02, hẹn 8 ngày (thời gian làm việc chỉ từ thứ 2 -> thứ 6) thì ngày trả sẽ là:27/02
hẹn 20 ngày thì ngày trả là: 14/03
có cách nào giải quyết dc ko ):)T):)T):)T

nhanlbkit
28-02-2012, 09:27 PM
cái này giống như duration trong MS Project bạn thử google xem sao.

lonelyeveningstar
29-02-2012, 12:00 AM
ko phải MS Project bạn ơi, một năm có 52 tuần, 52 chủ nhật,thứ 7 cũng vậy (mình nghĩ vậy).trừ số ngày này ra thj tạm ổn,
nhưng năm nhuận thì lại khác, rồi nếu rơi vào các nghỉ lễ như: 30/04, 1/5 thì phải bỏ mấy ngày này tính tiếp.
Rắc rối rồi nè,có ai giúp với

nhanlbkit
04-03-2012, 11:03 AM
Mình thấy nội dung bạn hỏi là duration rồi còn j nữa. Ngày lễ thì có liên quan j đến mấy cái đó đâu nhỉ?
Nếu bạn sợ start_date và end_date là ngày lễ thì làm thêm đoạn code kiểm tra enddate và start_date là oke mà.

lonelyeveningstar
07-03-2012, 05:44 PM
mình làm cũng tạm ổn ùi, xin thọ giáo cái này nè,hj
ngày lễ giỗ tổ là 10/03 (năm âm lịch), theo dương lịch thì hằng năm nó là các ngày khác nhau, mình kiểm tra làm sao hen :D

nhanlbkit
07-03-2012, 06:46 PM
mình làm cũng tạm ổn ùi, xin thọ giáo cái này nè,hj
ngày lễ giỗ tổ là 10/03 (năm âm lịch), theo dương lịch thì hằng năm nó là các ngày khác nhau, mình kiểm tra làm sao hen :D
bạn phải viết hàm tính ngày 10/3 âm thôi thôi. Trước mình có làm một project chuyển ngày dương sang âm. nếu bạn cần mình send code cho :D

lonelyeveningstar
08-03-2012, 02:52 PM
share code cho mình tham khảo đi, chắc phải thêm hàm tính ngày âm qua ngày dương ùi, hjx

nhanlbkit
09-03-2012, 08:31 AM
Bạn gửi mail cho mình nhé
traiviet_28ju89

sparrows_91
02-04-2012, 11:02 AM
Em đang làm 1 cái chương trình lấy giờ tàu chạy. Làm sao để khi gõ 24:00 thì datetimepicker nó tính sang ngày hôm sau được ạ
Thí dụ hôm nay ngày 2/4/2012, nếu ghi thời gian tàu chạy là 24: 00 thì datepicker nó tính sang ngày 3/4/2012