PDA

View Full Version : Bắt đầu học C xin tư vấn cho mình nên dùng những ebooks nào?Blue
08-06-2008, 05:32 PM
Mình mới xác định lại mục tiêu cho mình, giờ bắt đầu học C, mọi người làm ơn cho mình hỏi xem nên bắt đầu với những ebook nào (sách tiếng anh nha), cám ơn các bạn
Tiện thể chỉ dùm mình xem tiếng việt những sách nào nên tham khảo

Xcross87
08-06-2008, 06:30 PM
nguyên kho:
http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=8374

Blue
08-06-2008, 07:10 PM
nguyên kho:
http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=8374

Cám ơn bạn, rất nhiều ebook hay ở đây.
Nhưng mình chỉ muốn các bạn cho mình ý kiến bắt đầu học C nên đọc những ebook nào thui (trong kho kia nhiều sách quá, mình ko biết chọn cái gì trước, cái gì sau)

Xcross87
08-06-2008, 07:11 PM
Cám ơn bạn, rất nhiều ebook hay ở đây.
Nhưng mình chỉ muốn các bạn cho mình ý kiến bắt đầu học C nên đọc những ebook nào thui (trong kho kia nhiều sách quá, mình ko biết chọn cái gì trước, cái gì sau)

ở đây :
http://www.cprogramming.com/tutorial.html#ctutorial

TranPhjeuDju
27-07-2008, 05:48 PM
ở đây :
http://www.cprogramming.com/tutorial.html#ctutorial

bạn cho mình hỏi ebooks nào dc dịch thành tiếng việt k:-?