PDA

View Full Version : publish website lên host ??BuithiHa
06-08-2008, 08:37 PM
mình không biết cách đưa web mình viết lên internet. mình vô buil/ publish web site nhưng chưa thành công. ai biết chỉ giúp xin cảm ơn

Kevin Hoang
06-08-2008, 09:37 PM
Đầu tiên mua một chỗ chứa, sau đó host domain hoặc access qua IP để truy cập vào nó. Thông thường thì bạn sẽ có dịch vụ FTP để đẩy file lên, chỉ cần cài một FTP client (Dr dùng FlashFXP), nếu là server thì bạn sẽ có SSH hoặc Telnet để cấu hình, nếu là host thì bạn sẽ có một controller để thiết lập và cấu hình các thông tin khác.

@ Cố tìm hiểu và đọc tiếng anh đi em. Nhác quá!