PDA

View Full Version : Các hàm toán học trong C#?petepan86
04-12-2006, 10:47 PM
Cho tôi hỏi về các hàm toán học trong C#: Chẳng hạn như căn bậc hai, bình phương, logarit,...
Cảm ơn rất nhiều

minhnhutee
05-12-2006, 02:52 PM
Không biết có phải như vậy không nha. Giá trị tuyệt đối là Math.Abs(giá trị), Căn bậc hai là Math.Sqrt(giá trị)....Bạn cứ nhấn Math. thì tự động có một list xổ xuống liệt kê các hàm. Cứ theo vậy mà tìm. Hy vọng giúp ích đc cho bạn.

petepan86
06-12-2006, 11:48 AM
Mình đã thử tìm rồi, nhưng những hàm toán học này toàn là của C++, không có C#. Hic, ai trả lời giúp với, gấp lắm, cảm ơn rất nhiều

minhtruc
06-12-2006, 12:35 PM
Bạn minhnhutee nói đúng đó.
Bạn hãy tạo một form rồi vào event nào đó, ví dụ Load chẳn hạn, rồi gỏ
Math. sau đó bấm Ctrl+Spacebar sẽ thấy có menu cảnh ứng liệt kê các hàm toán học ra, rê chuột vào hàm nào sẽ thấy syntax của nó để tham khảo.

minhnhutee
07-12-2006, 01:12 PM
Mình đã thử tìm rồi, nhưng những hàm toán học này toàn là của C++, không có C#. Hic, ai trả lời giúp với, gấp lắm, cảm ơn rất nhiều

Cứ làm theo mình là thấy đc à. Mình hướng dẫn ở đây là trong C# ấy chứ không phải trong C++ như bạn nói đâu...

hmthanh
16-12-2010, 04:17 PM
Cách này đúng nè, mình thử rùi. Thanks bạn nha!

Không biết có phải như vậy không nha. Giá trị tuyệt đối là Math.Abs(giá trị), Căn bậc hai là Math.Sqrt(giá trị)....Bạn cứ nhấn Math. thì tự động có một list xổ xuống liệt kê các hàm. Cứ theo vậy mà tìm. Hy vọng giúp ích đc cho bạn.

snake_programmer
16-12-2010, 04:22 PM
Các bạn vào đây tham khảo : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=37270

itkttn
16-12-2010, 05:24 PM
Mình đã thử tìm rồi, nhưng những hàm toán học này toàn là của C++, không có C#. Hic, ai trả lời giúp với, gấp lắm, cảm ơn rất nhiều

Trong C++ bạn phải include thư viện Math rồi gọi tên phương thức ra thôi. Trong C# mới có cái món Math.xxx. vậy mà giám kêu là toàn là của C++. mà trong C++ hay C# thì đều có hỗ trợ những hàm này mà.

nguoirung1.6
18-12-2010, 04:01 PM
Mình đang tự học C# hôm qua có đọc qua phần này rồi. Mình có biết một số hàm như sau.
- Math.Abs(x) ->KQ: Trị tuyệt đối của x.
- Math.Max(x,y) -> Tìm giá trị max trong hai số x, y.
- Math.Min(x,y) -> Tìm giá trị min trong hai số x, y.
- Math.Sqrt(x) -> Lấy căn bậc 2 của x.
- Math.Log(x,y) -> Logarit cơ số y của x.
- Math.Log10(x) -> Lấy logarit cơ số 10 của x.
- Math.PI -> Số pi 3.1415....
- Math.Cos(x), Math.Sin(x) -> Lấy cos hoặc sin x.
- Math.Pow(x,y) -> x^y

caothuong
11-03-2014, 10:28 PM
Cho mình hỏi đoạn code sau của mình sai chỗ nào vậy, chỉ mình cách sữa với. TKS
int t = Math.Sqrt(double(a));

h0cc0i
12-03-2014, 09:24 AM
Cho mình hỏi đoạn code sau của mình sai chỗ nào vậy, chỉ mình cách sữa với. TKS
int t = Math.Sqrt(double(a));
Kia là bạn ép kiểu Double cho biến a và truyền vào hàm Math.Sqrt ?
THứ nhất bạn kiểm tra biến a đã được khởi tạo chưa ?
Thứ hai bạn khai báo biến t kiểu Int và gán giá trị cho nó là kết quả của một hàm tính căn bậc 2. Liệu kết quả hàm đó có kiểu Int hay không ? Tự động ép kiểu thì mình không chắc, vì có nhiều trình biên dịch khác nhau

caothuong
13-03-2014, 11:17 PM
Biến a mình khai báo rùi, nó cũng là kiểu int luôn, nên mình mới ép kiểu cho nó

h0cc0i
14-03-2014, 09:22 AM
Cho mình hỏi đoạn code sau của mình sai chỗ nào vậy, chỉ mình cách sữa với. TKS
int t = Math.Sqrt(double(a));

Biến a của bạn có giá trị hay null
Biến i của bạn chưa khởi tạo mà gán giá trị luôn như vậy, ở một vài trình dịch có thể báo lỗi