PDA

View Full Version : phần xâu kí tự,con trỏ và mảng hai chiềucat
23-09-2008, 04:23 PM
Ai có tài liệu tham khảo về pần xâu kí tự mảng hai chiều và con trỏ thì cho mình xin với.Mình mới học về phần này sao phần này khó wa học mãi mà không hiểu.Mọi người cho mình lời khuyên để học tốt phần này vơi

zkday2686
23-09-2008, 08:21 PM
Về tài liệu thì qua bên box Ebook của C/C++ có đó. nhưng ở đây mình nói sơ qua cho bạn về một điều là:

xâu ký tự thực chất là một mảng ký tự kết thúc bằng ký tự NULL hay '\0'

nếu để học tốt phần này thì phải hiểu rõ mảng trước, như vậy sẽ rõ hơn.


chúc bạn thành công.

wecaoniddmabb789
06-12-2008, 04:02 AM
i always saw a guy selling runescape money (http://www.runescape-shop.com/runescape-gold/runescape-gold.php) .but dont know if my account will be banned when i bought?