Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Diễn đàn: THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆT

Bạn là ai trong giới lập trình C/C++/C#?

Diễn đàn Đề tài/Bài viết Bài viết cuối

  1. Quen nể lòng dạ, lạ nể áo nể quần. Còn ở đây thì nể ...

    Forum Actions:

    Thống kê diễn đàn:

    • Đề tài: 14
    • Bài viết: 674
  2. Nào! Bạn đã có ý tưởng chưa? Ý tưởng của bạn là gì? Cùng thảo luận về các ý tưởng xem nó có khả thi vào hiệu quả hay không trước khi đi vào xây dựng dự án trên ý tưởng này.

    Forum Actions:

    Thống kê diễn đàn:

    • Đề tài: 124
    • Bài viết: 856
  3. Bạn đã có sản phẩm nào chưa? Hãy cho mọi người biết sản phẩm của bạn là gì?
    Lưu ý: Chỉ chấp nhận sản phẩm do thành viên tạo ra, và phải là sản phẩm hoàn thiện

    Forum Actions:

    Thống kê diễn đàn:

    • Đề tài: 198
    • Bài viết: 1,821