[RxBot] Không thêm khóa vào registry đc

Printable View