SPT chỉ định nhà phân phối mới cho thẻ SnetFone

Printable View