cái huffman tĩnh thuật t0an giải nén ntn vậy bạn giúp mình v0i. tks ạ