Cảm ơn bạn rất nhiều! Một bài viết bổ ích trên một diễn đàn tuyệt vời.