Search:

Type: Các bài viết; User: t2t2t; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 2 1 2

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Bạn focus (con trỏ về textbox) rồi quét!! z là ok

  Bạn focus (con trỏ về textbox) rồi quét!! z là ok
 2. Trả lời
  4
  Lượt xem
  2,021

  Vậy khi dem project webservice sang máy khác vậy...

  Vậy khi dem project webservice sang máy khác vậy mình cần cấu hình lại những gì
  Các bạn có thể hướng dẫn mình không?
 3. Không có cách khác hả bạn, cách add dll của...

  Không có cách khác hả bạn, cách add dll của report!!!!!!
 4. Hướng dẫn add dll crytal report 2008 vào project để sang máy khác chạy được

  1. Mình có 1 project c# sử dung vs 2008 có chức năng report, mình muốn project mình sang máy khách sử dụng được chức năng report mà không cần setup report, mình nghi nói chỉ cần add refrence các dll...
 5. Lỗi backup csdl sql trong project "báo thành công mà backup không được"

  đay là code của mình các bạn xem giúp hộ mình với


  SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
  saveFileDialog1.DefaultExt = ".bak";
  ...
 6. Không thể di chuyển Office2007RibbonForm khi dùng dotnetbar.Cách giải quyết như thế nào ?

  - mình sử dụng dotnerbar => chon form Office2007RibbonForm, và nó gặp chút vấn đề là mình không thể di chuyển form được(qua - lại - lên - xuống)
  - Cách nào để mình ko cho người dùng resize form z?
 7. Kết nối CSDL Acess trong c# bằng mô hình 3 như thế nào? lớp

  Bạn nòa có thể hướng dẫn mình không?
  Có demo rất cám ơn!!
 8. Chọn 1 mẫu tin trong datagridview để in ấn khi click right mouse

  - mình có 1 dgw, khi mình click chuột phải vào đó mình có thể chon mẫu tin đó để in các bạn có thể hứong dẫ mình cách làm không. Mình kiếm mãi mà không đươc!!!!
 9. Trả lời
  12
  Lượt xem
  3,734

  Có bạn nào hướng dẫn cụ thể cách làm không? Cách...

  Có bạn nào hướng dẫn cụ thể cách làm không?
  Cách set chuột phải như 1 bạn ở tên nói làm như thế nào vậy?
 10. Lỗi "To prevent possible data loss before loading the designer, the following errors must be resolved"?

  Các bạn biết lỗi này là lỗi gì không, tự nhiên project mình hiện thông báo này "To prevent possible data loss before loading the designer, the following errors must be resolved"
 11. SoTienDM của mỗi ngành sẽ khác nhau!!!

  SoTienDM của mỗi ngành sẽ khác nhau!!!
 12. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  Mình làm được rồi -> cảm ơn anh em nhiều nha!!!!...

  Mình làm được rồi -> cảm ơn anh em nhiều nha!!!!


  public double laySoTienDM2(string manganh, string makhoanthu)
  {
  SqlConnection con = connData.getCon();
  ...
 13. Trả lời
  8
  Lượt xem
  19,070

  Database Mình muốn lấy SoTienDM trực tiếp ra textbox ->...

  Mình muốn lấy SoTienDM trực tiếp ra textbox -> chứ mình không sử dụng datagridview!!!!
 14. Trả lời
  8
  Lượt xem
  19,070

  Database Viết bằng 3 layer Mình có...

  Viết bằng 3 layer
  Mình có tableMucThu(MaKhoanThu, MaNganh, SoTienDM): MaKhoanThu, MaNganh là khóa ngoại.
  bạn giúp mình xem, mình muốn lấy SoTienDM ra textbox?
  MaKhoanThu, MaNganh mình đã binding...
 15. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  Có ai giúp đỡ không!!!!

  Giúp đỡ với các bạn ơi!!!!!!!!!!
 16. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  public double laySoTienDM1(string manganh, string...

  public double laySoTienDM1(string manganh, string makhoanthu)
  {
  SqlConnection con = connData.getCon();
  con.Open();
  string sql = "SELECT SoTienDM FROM...
 17. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  Mình code rồi nhưng không ra mình mới post code...

  Mình code rồi nhưng không ra mình mới post code cho mấy bạn tham khảo đó!!!!!
 18. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  Bạn thông cảm cho mình!!!! mình lên = modem dt di...

  Bạn thông cảm cho mình!!!! mình lên = modem dt di dộng, bạn kêu tìm google sao tìm tìm được. post được bài lên cũng khó.
  Không biết thì hỏi!!!!
 19. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,685

  Hướng dẫn lấy số tiền từ CSDL khi chọn 2 combobox

  NGANH(Manganh,Makhoa,Tennganh,He, TongSoTC)
  KHOANTHU(Makthu, NamHoc ,Tenkhoanthu)
  MUCTHU(Makthu,Manganh, ,Sotiendm)
  Giá trị tableMucThu( HP2004, 101,50000)
  -Mình có comboboxNganh,...
 20. private void...

  private void cboMaSinhVien_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  DataRowView row = cboMaSinhVien.SelectedItem as DataRowView;
  try
  ...
 21. public DataTable layTTNgaySinh(string masv) ...

  public DataTable layTTNgaySinh(string masv)
  {

  string sql="SELECT CONVERT(NVARCHAR(20),NgaySinh,103) AS NgaySinh FROM MaSV='"+masv+"'";
  return...
 22. public bool layTTNgaySinh(string masv) {...

  public bool layTTNgaySinh(string masv)
  {

  string sql="SELECT CONVERT(NVARCHAR(20),NgaySinh,103) AS NgaySinh FROM MaSV='"+masv+"'";
  ...
 23. DataRowView row = cboMaSinhVien.SelectedItem as...

  DataRowView row = cboMaSinhVien.SelectedItem as DataRowView;


  if(row !=null)
  {
  txtNgaySinh.Text =...
 24. Xin bạn chỉ giáo cách định dạng -> mình load từ...

  Xin bạn chỉ giáo cách định dạng -> mình load từ trong CSDL ra nên dùng textbox cho tiện.

  - Còn vấn đề ở trên bạn có giúp được k?
 25. Load ngày sinh kiểu datetime từ sql 2005 lên textbox ("dd/MM/yyyy) như thế nào?

  tableSV(MaSV, TenSV, NgaySinh)
  - mình có 1 trường ngày sinh kiểu datetime -> làm sao mình load ra textbox với định dạng (dd/MM/yyyy)
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Từ 1 tới 25 trên tổng số 44 kết quả