Search:

Type: Các bài viết; User: khoaph; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Kỹ thuật C Bạn làm phần nhập đi, sử dụng vector ấy Xong rồi...

  Bạn làm phần nhập đi, sử dụng vector ấy
  Xong rồi mình giúp phần xuất cho.
 2. Trả lời
  2
  Lượt xem
  369

  Kỹ thuật C++ #include using namespace std; int...

  #include <iostream>
  using namespace std;

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  const int x = 11;
  int & ref1 = const_cast<int&>(x);
  int & ref2 = const_cast<int&>(x);
  int * ptr1 =...
 3. Trả lời
  0
  Lượt xem
  173

  Kỹ thuật C++ Vấn đề function có số lượng tham số thay đổi?

  Mình tạo 2 hàm có số tham số thay đổi như sau


  #include <cstdio>
  #include <cstdarg>
  using namespace std;

  template<typename... A>
  void myPrintf (const char* format, A... args)
  {
 4. Trả lời
  2
  Lượt xem
  189

  ADO.NET Bạn lấy từ database lên textbox khi nào thì viết...

  Bạn lấy từ database lên textbox khi nào thì viết code gán maQL lúc ấy
 5. Trả lời
  7
  Lượt xem
  858

  Kỹ thuật C++ À, vẫn chưa ai trả lời.

  À, vẫn chưa ai trả lời.
 6. Trả lời
  2
  Lượt xem
  369

  Kỹ thuật C++ Các bạn không ai thấy lạ sao? Không biết trình...

  Các bạn không ai thấy lạ sao?
  Không biết trình biên dịch khác cho kết quả như thế nào nhỉ?
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  503

  Kỹ thuật C++ Xin lỗi bạn, mình diễn đạt không tốt lắm):)T Ý...

  Xin lỗi bạn, mình diễn đạt không tốt lắm):)T
  Ý mình là vị trí của các biến vect[0], vect[1], ..., obj.n, hay chuoikytu[0], chuoikytu[1], ...
  Không phải vị trí của các hằng 1, 2, 3, 4 hay 11,
  trước...
 8. Trả lời
  5
  Lượt xem
  503

  Kỹ thuật C++ À, vậy là có những vùng bộ nhớ khác stack và heap...

  À, vậy là có những vùng bộ nhớ khác stack và heap
  Thanks bạn.
 9. Trả lời
  2
  Lượt xem
  369

  Kỹ thuật C++ const_cast, kết quả lạ quá?

  #include <iostream>
  using namespace std;

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  const int i = 5;
  const int *p = &i;
  cout << &i << " " << i << "\n";
  cout << p << " " << *p << "\n";...
 10. Trả lời
  5
  Lượt xem
  503

  Kỹ thuật C++ Phần tử vector ở trên heap hay stack?

  Với khai báo "vector<int> vect{1, 2, 3, 4};"
  thì các phần tử của "vect" nằm ở đâu, trên stack hay trên heap?

  Với code sau


  class Cls
  {
  public:
  int n;
 11. Trả lời
  2
  Lượt xem
  227

  Lưu trên đám mây (google drive, one drive,...

  Lưu trên đám mây (google drive, one drive, box...)là lưu trên cloud đó bạn! Lưu tài liệu thì đủ chứ lưu phim chẳng bao nhiêu.
 12. Trả lời
  2
  Lượt xem
  227

  Lưu phim, ảnh ở đâu?

  Mình thì mình lưu trong đĩa cứng máy tính và trên cloud
  Nhưng đĩa cứng và trên cloud đều đã đầy, hỏi phải làm thế nào, mua thêm đĩa cứng hoặc mua cloud, usb, sdcard thì đắt :(
  Trước đây khi còn CD...
 13. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,437

  Mấy ô bên dưới ô có font lớn có bị lệch với ô...

  Mấy ô bên dưới ô có font lớn có bị lệch với ô dưới ô có font nhỏ không vậy bạn?
  Bài viết hay:)
 14. Trả lời
  1
  Lượt xem
  267

  Bài tập C++ Code dưới đây liệt kê tất cả các biểu thức ngoặc...

  Code dưới đây liệt kê tất cả các biểu thức ngoặc đúng


  #include <string>
  #include <iostream>
  using namespace std;

  namespace BieuThucNgoac
  {
  int n;
 15. Trả lời
  7
  Lượt xem
  760

  ADO.NET Vậy thì mình chịu, hiện không có máy tính

  Vậy thì mình chịu, hiện không có máy tính
 16. Trả lời
  7
  Lượt xem
  760

  ADO.NET Trong link mình post bên trên có hướng dẫn là...

  Trong link mình post bên trên có hướng dẫn là phải dùng "binding" mới được, có hình minh họa đó
 17. Trả lời
  1
  Lượt xem
  397

  Cái này không dễ đâu, và thay vì dùng vòng lặp,...

  Cái này không dễ đâu, và thay vì dùng vòng lặp, bạn nên dùng BackgroundWorker
  https://www.wpf-tutorial.com/misc/cancelling-the-backgroundworker/
 18. Trả lời
  7
  Lượt xem
  760

  ADO.NET Bạn thử xrRichText.Html="abcxyz" chưa? ...

  Bạn thử xrRichText.Html="<b>abc</b>xyz" chưa?

  https://docs.devexpress.com/XtraReports/DevExpress.XtraReports.UI.XRRichText.Html
 19. Trả lời
  7
  Lượt xem
  760

  ADO.NET https://docs.devexpress.com/XtraReports/DevExpress...

  https://docs.devexpress.com/XtraReports/DevExpress.XtraReports.UI.XRRichText
 20. Đề tài: Callback function trong C

  bởi khoaph
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,042

  #include void callback(int...

  #include <cstdio>
  void callback(int (*function)(int, int), int a, int b)
  {
  printf("%d\n", function(a, b));
  }
  int sum(int a, int b)
  {
  return a + b;
  }
  int multiply(int a, int b)
 21. Đề tài: Callback function trong C

  bởi khoaph
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,042

  #include void callback(int (*function)...

  #include <cstdio>
  void callback(int (*function) (int, int))
  {
  printf("%d\n", function(3,5));
  }
  int sum(int a, int b)
  {
  return a + b;
  }
  int main(int argc, char *argv[])
 22. Trả lời
  2
  Lượt xem
  567

  Con trỏ trên C++ Bạn dùng trình biên dịch nào? Báo lỗi là gì?

  Bạn dùng trình biên dịch nào? Báo lỗi là gì?
 23. Trả lời
  7
  Lượt xem
  858

  Kỹ thuật C++ Mình không vội, mình sẽ đợi đến lúc có câu trả...

  Mình không vội, mình sẽ đợi đến lúc có câu trả lời :)
 24. Trả lời
  7
  Lượt xem
  858

  Kỹ thuật C++ Cảm ơn bạn, nhưng code trên không đúng ý của...

  Cảm ơn bạn, nhưng code trên không đúng ý của mình. Thứ nhất mình không muốn tạo thêm mảng trung gian để dùng cho hàm "sort". Thứ hai mình muốn dùng Step2Array::iterator tự tạo chứ không phải...
 25. Trả lời
  7
  Lượt xem
  858

  Kỹ thuật C++ Mình muốn dùng luôn hàm "sort", "max_element",......

  Mình muốn dùng luôn hàm "sort", "max_element",... của <algorithm> mà không ghi đè, thay đổi hay viết mới gì cả,
  tại mình thấy hàm "sort" có tham số kiểu iterator nên mình nghĩ nó cũng sẽ chạy với...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả