java để lập tình app android mà trong thời đại 4.0 thì nên học, còn có công ăn việc làm không thì chưa biết e mới lên sv cái đó cần mọi người chỉ dẫn thêm :D