Cho em hỏi với. Làm cái này có lâu không ạ, trị bao quy đầu trong bao lâu thì khỏi ạ?