từ diển nay seo mình nhập từ vào nó không cho tra được nhỉ !!!
chỉ hiện ra giao diện hà ,luc nhập từ vào thì sory this is word ......
giai thích lại cho mình hiểu đi (8-)> (\'o)