Search:

Type: Các bài viết; User: NguNhuheo; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Trả lời
  11
  Lượt xem
  549

  Bài tập C Dùng một bài toán, mất phân nửa thời gian thi để...

  Dùng một bài toán, mất phân nửa thời gian thi để giải là kiểu thi tốt nghiệp thời thập niên 60's về trước.
  Nó thiên vị cách học mua sách bài tập (thường có bài giải sẵn) về tập cả đống.

  Tương tự...
 2. Trả lời
  11
  Lượt xem
  549

  Bài tập C Theo tôi thì chính nhóm người tuyển dụng này...

  Theo tôi thì chính nhóm người tuyển dụng này không biết đánh giá kỹ năng giao tiếp. Đã không biết cách đánh giá thì lấy tư cách gì chấm điểm.

  Chấm một bài toán thì cần biết toán. Chấm một bài luận...
 3. Trả lời
  11
  Lượt xem
  549

  Bài tập C Tuỳ theo tuyển dụng công việc gì. Tôi làm quản...

  Tuỳ theo tuyển dụng công việc gì.
  Tôi làm quản lý đồ án nhiều năm. Nhưng nếu đi thi tuyển dụng gặp bài này thì tôi nói:
  "Người giỏi toán chưa chắc (và rất ít khi) giỏi các kỹ năng giao tiếp. Công...
 4. Đề tài: bài tập về hàm

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  3
  Lượt xem
  172

  Cái đề thớt đăng lên hôm qua là tiếng Anh. Chắc...

  Cái đề thớt đăng lên hôm qua là tiếng Anh.
  Chắc thớt dùng Google Translate mới ra nông nổi.
  function -> chức năng
  include -> có cả
  (trong đề dùng từ 'include'. Nếu là từ ngữ toán học, thì đúng...
 5. Đề tài: bài tập về hàm

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  127

  'For example' : tây bồi Prototype: void...

  'For example' : tây bồi

  Prototype:
  void print_c(char c, int n);

  Phần chính của thân hàm:

  if (n < 0) { printf('\n'); return; }
  printf("c%', c);
  print_c(c, n-1);
 6. Trả lời
  1
  Lượt xem
  86

  Lập trình C Lười đâu lười gớm. Chỉ có cái tiêu đề cũng không...

  Lười đâu lười gớm.
  Chỉ có cái tiêu đề cũng không gõ được đàng hoàng.
 7. Trả lời
  6
  Lượt xem
  299

  Bài tập C Kiến thức nhập môn chỉ cần đến thế thôi. Ít nhất...

  Kiến thức nhập môn chỉ cần đến thế thôi.
  Ít nhất khi làm xong bài, một người trung bình biết được trunc có nghĩa là cắt đi phần thập phân.
  Chờ tìm hiểu và đọc xong ba cái mớ ép si lon chắc sang thế...
 8. Trả lời
  6
  Lượt xem
  299

  Bài tập C Đoạn này có thể viết gọn hơn: while (++i < n);...

  Đoạn này có thể viết gọn hơn:

  while (++i < n);

  Có hai điều về bài tập này:
  1. nếu số float nhập vào lớn hơn int thì sao? Trên nguyên tắc, 999999999999999 cũng là số nguyên, nó chỉ lớn hơn số...
 9. Đề tài: bài tập vòng lặp

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  3
  Lượt xem
  310

  Bài tập C Tại vì người nào đó đưa ra cái gợi ý lủng củng....

  Tại vì người nào đó đưa ra cái gợi ý lủng củng.
  Trong chuỗi số 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n
  thì phần tử đầu tiên, 1, ứng với n = 1.
  Lúc n = 0 thì đáng lẽ tổng phải bằng 0.

  Code theo "gợi ý" ban...
 10. Đề tài: bài tập vòng lặp

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  329

  Lập trình C // ma trận in ra sẽ có: // trị ở cột 1 là số thứ...

  // ma trận in ra sẽ có:
  // trị ở cột 1 là số thứ tự dòng
  // trị ở cột j là (trị ở cột j-1) + m
  for (int i=1, totnum = m*n; i <= m; i++)
  {
  for (int j=i; j <= totnum; j += m) xuất số j ở đây;...
 11. Trả lời
  6
  Lượt xem
  720

  Bài tập C++ Làm như bài #3 là hơi luộm thuộm. "biểu thức"...

  Làm như bài #3 là hơi luộm thuộm.
  "biểu thức" của C có thể chứa toán tử dấu phẩy ( , )
  Vì vậy, không cần phải tính length trước. Ta có thể:
  for (int i = 0, length = strlen(str); i < length; i++)
  ...
 12. Đề tài: bài tập vòng lặp

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  3
  Lượt xem
  310

  Bài tập C Phần tô đậm chưa chắc đã là thuật toán tối ưu....

  Phần tô đậm chưa chắc đã là thuật toán tối ưu.
  Thuật toán ưu việt hơn dùng S - 1/n. Không phải dùng đến biến tong.
 13. Trả lời
  3
  Lượt xem
  428

  Lập trình C++ Vấn đè của bạn chả liên quan gfi đến * hay & cả....

  Vấn đè của bạn chả liên quan gfi đến * hay & cả.
  Cần học lại cho kỹ về TẦM VỰC CỦA BIẾN.

  e là cái gì? tiếng Việt, e có nghĩa là ngại?
 14. Trả lời
  3
  Lượt xem
  428

  Lập trình C++ Hỏi như vậy có nghĩa là chưa học được cái gì của...

  Hỏi như vậy có nghĩa là chưa học được cái gì của C cả.
  Lặp lại câu sau 100 lần: Các dấu hiệu dùng trong C không có nghĩa tuyệt đối. Chúng phải được hiểu theo ngữ cảnh.
  Nói cách khác: muốn hỏi * và...
 15. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,334

  Đa thức gì quái đản vậy? Theo toán, đa thức chỉ...

  Đa thức gì quái đản vậy?
  Theo toán, đa thức chỉ gồm số mũ lớn nhất (bậc của nó) và các hệ số cho từng bậc.
  ví dụ:
  10 + 2*x - 3*x^2 + 5*x^3
  thì bậc là 3, các hệ số là 10, 2, -3, 5

  Thiết kế...
 16. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,109

  int dem = 0; for (int i = 0; s[i]; i++) if (s[i]...

  int dem = 0;
  for (int i = 0; s[i]; i++) if (s[i] == t[i]) dem++;
 17. Trả lời
  3
  Lượt xem
  602

  Bàn về tư duy thiết kế class: Thầy/cô nào ra bài...

  Bàn về tư duy thiết kế class:
  Thầy/cô nào ra bài tập này hơi kém.
  SoNguyenLon snl3(3, 14);
  Có nghĩa là 3 lặp lại 14 lần. Trên thực tế có bao nhiêu khả năng ta gặp con số như thế?
  Cái prototype...
 18. Đề tài: Thao tác trên bit

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  732

  Câu 3: int isPositive(int x) { return (x>>3) &...

  Câu 3:
  int isPositive(int x)
  {
  return (x>>3) & 1; // 3 = 4-1 (xét bit thứ tư kể từ bên phải)
  }

  Câu 4: hiểu nó muốn gì chết liền.
 19. Trả lời
  3
  Lượt xem
  960

  Tôi chưa xem hàm cộng của bạn rắc rối chỗ nào....

  Tôi chưa xem hàm cộng của bạn rắc rối chỗ nào. Nhưng tôi có nhận xét sau:
  Cách viết của bạn chưa đủ chuẩn cấu trúc. Nếu theo cấu trúc cho chuẩn thì các công việc giống nhau phải cho chung vào một...
 20. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,963

  Nếu đã có một lớp NgayThang thì theo nguyên tắc...

  Nếu đã có một lớp NgayThang thì theo nguyên tắc HĐT, chi tiết ngay,thang,nam trong lớp SinhVien nên được thay bằng một đối tượng thuộc lớp này.
  Và đồng thời, class NgayThang cũng nên có một hàm dựng...
 21. Trả lời
  1
  Lượt xem
  709

  Ngày tháng nó rất đơn giản, struct được rồi,...

  Ngày tháng nó rất đơn giản, struct được rồi, không cần phải class.


  struct NgayThang {
  int ngay, thang, nam;
  NgayThang(int ng=0, int th=0, int nm=0) : ngay(ng), thang(th), nam(nm) {}...
 22. Trả lời
  6
  Lượt xem
  1,216

  Phải rồi. Ở bài #2 chỉ tìm được 1 xâu con chứ...

  Phải rồi.
  Ở bài #2 chỉ tìm được 1 xâu con chứ không bảo đảm tìm được xâu dài nhất. Vì vậy có thể coi như sai.
 23. Trả lời
  6
  Lượt xem
  1,326

  Bài tập C++ 1. đệ quy quay lui xảy ra khi in tam giác với...

  1. đệ quy quay lui xảy ra khi in tam giác với đỉnh nằm trên, đáy nằm dưới.

  2. tại sao phải print riêng và tính riêng vậy? chung một lần cũng được mà.

  if (aLast < 0) return; // aLast is the...
 24. Trả lời
  6
  Lượt xem
  1,216

  Giải thuật: duyệt từng ký tự của X duyệt Y kể...

  Giải thuật:
  duyệt từng ký tự của X
  duyệt Y kể từ ký tự đã tìm được lần trước đó
  nếu gặp đúng ký tự thì cóp vào Z

  // string X, Y, Z
  char *pX = X-1, *pY = Y-1, *pZ = Z;
  char *lastMatch = pY;...
 25. Bài tập C++ Trời đất. Code như vậy thì còn gì gọi là C++ và...

  Trời đất. Code như vậy thì còn gì gọi là C++ và LTHĐT.

  Đầu tiên hết, phải thiết kế một cái class gọi là Player. Class này lúc dựng lên, có thể là người chơi với máy (1 user + 1 machine), hoặc tự...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả