Mình là giáo viên tin học, hiện tại trường của mình công tác đang tham gia vào phong trào thi tin học trẻ. Trong đó có phần thi "phần mềm sáng tạo". Nhưng mình không biết cách để tạo ra một phần mềm...