Các bác cho mình hỏi là mình có cách nào để 2 database khác host chia sẻ dữ liệu và cập nhật liên tục hay không, Vì mình có 1 VPS web server và 1 VPS Game Server, nhưng 2 vps này không thể sử dụng...