Viêm quanh khớp vai khiến cho bệnh nhân bị tránh giảm vận động & tác động mật thiết đến cuộc sống đời thường. trên đây là bệnh chạm mặt hầu như ở những người cứng cáp, nam nữ đều phải sở hữu thể mắc...