Search:

Type: Các bài viết; User: BuithiHa; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 14 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Trả lời
  19
  Lượt xem
  153,074

  Rồi sao. Ít người thế nên không tổ chức nữa à

  Rồi sao. Ít người thế nên không tổ chức nữa à
 2. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,476

  bạn dẫn chứng giúp mình xem nào. bên nên xem kĩ...

  bạn dẫn chứng giúp mình xem nào. bên nên xem kĩ tên thuật toán hộ mình
 3. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,476

  xin tài liệu về VARIABLE LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH

  mình đang cần tài liệu về thuật toán này, lên mạng có nhưng toàn bắt trả phí. ai có cho mình xin với
 4. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,969

  theo mình : dấu / là kí tự đặt biệt, nên phải có...

  theo mình : dấu / là kí tự đặt biệt, nên phải có dấu '\' đằng trước (vì ko biết lỗi là gì nên bạn test lại)
 5. Trả lời
  7
  Lượt xem
  1,995

  không nên dùng mảng, bộ nhớ trong có hạn, còn...

  không nên dùng mảng, bộ nhớ trong có hạn, còn dung lượng file ai biết là nhiều.
  gợi ý:
  - chúng ta chèn (ghi có điều kiện) vô file ( để đảm bảo ghi file có qui luật)
  - Truy xuất file với chế độ...
 6. Trả lời
  11
  Lượt xem
  3,897

  thanks, còn nhớ bth là good quá.

  thanks, còn nhớ bth là good quá.
 7. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,696

  h/2 chứ không phải h/s . nên nó đâu lệ thuộc mà...

  h/2 chứ không phải h/s . nên nó đâu lệ thuộc mà bạn bảo
 8. Trả lời
  1
  Lượt xem
  2,524

  publish website lên host ??

  mình không biết cách đưa web mình viết lên internet. mình vô buil/ publish web site nhưng chưa thành công. ai biết chỉ giúp xin cảm ơn
 9. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,110

  Chuyển allowUseraddrows=false

  Chuyển allowUseraddrows=false
 10. Trả lời
  9
  Lượt xem
  9,112

  bạn search đi diễn đàn có nói rồi

  bạn search đi diễn đàn có nói rồi
 11. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,995

  vào đây xem thử...

  vào đây xem thử có gì nhắn tin mình sẽ thảo luận qua nick
 12. Trả lời
  9
  Lượt xem
  2,656

  cho BuithiHa bổ sung là mau !=0

  cho BuithiHa bổ sung là mau !=0
 13. int tam=(int)so*10^x;// x sô cần lấy...

  int tam=(int)so*10^x;// x sô cần lấy
  so=tam*1.0/10^x;
  // có nhiều cách hay hơn
  ví dụ : trong C# có hàm đó

  Math.Round// xem hàm này
 14. Trả lời
  4
  Lượt xem
  4,174

  vô properties chỉnh AllowUserToAddRows=false

  vô properties chỉnh AllowUserToAddRows=false
 15. Trả lời
  9
  Lượt xem
  3,529

  tham số hóa các thông tin xóa trong hàm delete...

  tham số hóa các thông tin xóa trong hàm delete cho nó linh hoạt, ví dụ như params, còn cao hơn nửa thì mình ko đủ đẳng cấp
 16. Trả lời
  3
  Lượt xem
  8,632

  public static DataTable ExecuteQuery sao hàm này...

  public static DataTable ExecuteQuery sao hàm này không thấy chỗ con.Open();. bạn thử thêm xem
 17. Trả lời
  9
  Lượt xem
  3,529

  dùng thử form cha - form con đi

  dùng thử form cha - form con đi
 18. Trả lời
  3
  Lượt xem
  6,563

  textbox.Enabled=false;// cũng bị mờ nhưng không...

  textbox.Enabled=false;// cũng bị mờ nhưng không biết đúng ý bạn không
 19. Trả lời
  12
  Lượt xem
  6,340

  oControl.Visible = false;//chỉ ẩn chứ không xóa

  oControl.Visible = false;//chỉ ẩn chứ không xóa
 20. Trả lời
  12
  Lượt xem
  6,340

  foreach(Control ctrl in Container.Controls) ...

  foreach(Control ctrl in Container.Controls)

  {

  if(ctrl.GetType() == typeof(TextBox))
  ((TextBox)ctrl).Text = "";// xóa text
  ...
 21. Trả lời
  5
  Lượt xem
  4,395

  Lại gặp người nhà (=D)> hy vọng bạn sẽ thành công

  Lại gặp người nhà (=D)> hy vọng bạn sẽ thành công
 22. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,630

  http://www.caulacbovb.com/forum/index.php

  http://www.caulacbovb.com/forum/index.php
 23. Trả lời
  7
  Lượt xem
  1,741

  dữ liệu cho vô combobox của bạn bạn add bẳng...

  dữ liệu cho vô combobox của bạn bạn add bẳng properties hay gán datasource ?
  ID_combobox.Items.Remove(??);
 24. Trả lời
  4
  Lượt xem
  2,939

  TextBox_duoi.Focus(); // con trỏ nhảy xuống

  TextBox_duoi.Focus(); // con trỏ nhảy xuống
 25. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,725

  DataTable dt = sql.ExecuteDataTable("spTenTuyen",...

  DataTable dt = sql.ExecuteDataTable("spTenTuyen", CommandType.StoredProcedure);
  DropDownList1.DataTextField = "TenTuyen";
  DropDownList1.DataValueField = "MaTuyen";

  không biết dúng ý bạn chưa?...
Trang 1 trên tổng số 14 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 332 kết quả