Chào mọi người ai biết java code giúp mình bài này với ạ xin cảm ơn ạ
3. Một thư viện gồm các loại tài liệu sau:
- Sách(Mã sách, Tên Sách, Tác giả, NXB, Năm XB, Vị trí)
- Tạp chí (Mã tạp chí, Tên...