Search:

Type: Các bài viết; User: duyquy2008; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. thank bạn. (:-*)

  thank bạn.
  (:-*)
 2. Trả lời
  1
  Lượt xem
  2,073

  cộng n số nguyên lớn bị lỗi

  #include<windows.h>
  #include "iostream"
  #include "string.h"
  #include "conio.h"
  #include "math.h"
  using namespace std;
  class Solon
  {
  private:
  char value[1000];