Dự là mình sẽ viết 1 app android = android studio với 2 chức năng chính sau:

- Tự động thao tác trên điện thoại (tựa như auto chuột phím trên PC ấy)
- Fake IP bằng proxy, sock5 cả cái điện thoại...