Search:

Type: Các bài viết; User: thuan; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 11 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.04 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lượt xem
  14,984

  Làm sao để gọi 1 procedure out table trong java

  Tại em pl/sql
  anh/chị cho em hỏi trong java thì em phải viết xử lý như thế nào để lấy ra được table PAR_EMPLOYEE_TBL .
  cám ơn
 2. Trả lời
  1
  Lượt xem
  72,910

  chạy phần mềm có sẵn trên server tử client

  Hiện tại mình có 1 số oracle form trên server, bây giờ muốn dùng java để từ client chạy chuơng trình có sẵn trên server thì phải làm sao?
  Ví dụ hiện tại mình có 2 máy chủ ở SG và HN, nếu ở SG muốn...
 3. Trả lời
  8
  Lượt xem
  136,162

  nhưng nếu em có 2 chữ d thì sao ? ví dụ :chuỗi...

  nhưng nếu em có 2 chữ d thì sao ?
  ví dụ :chuỗi dabcd.em chỉ muốn delete chữ d cuối cùng?
 4. Trả lời
  8
  Lượt xem
  136,162

  nghĩa là em nhập 1 chuổi : abcd . khi em tô đen...

  nghĩa là em nhập 1 chuổi : abcd .
  khi em tô đen chữ d và nhấn nút delete nó sẽ xóa đi chữ đó.
  em muốn như vậy thì em phải dùng hàm nào?
  cám ơn
 5. Trả lời
  8
  Lượt xem
  136,162

  hàm delete chuổi trong java

  Mấy anh/chị cho em hỏi :
  Trong java có hàm copy , paste , cut 1 chuỗi .Vậy cho em hỏi có hàm delete không ạ
  Cám ơn
 6. Trả lời
  2
  Lượt xem
  489

  nó đang hiển thị. em chưa đóng nó. nhưng nó...

  nó đang hiển thị.
  em chưa đóng nó.
  nhưng nó không active lại được.
 7. Trả lời
  2
  Lượt xem
  489

  active from không được

  anh/chị cho em hỏi. dòng code này em viết có lỗi gì mà sao em active from nó không chạy vậy

  đây là class hiển thị form của em


  còn đây là code em chạy active form


  anh/chị xem dùm em viết...
 8. Trả lời
  7
  Lượt xem
  989

  làm sao để nhân 2 số kiểu float và int

  với đoạn code trên thì em phải ép kiểu như thế nào?
  anh chị làm ơn chỉ dùm

  cám ơn
 9. Trả lời
  1
  Lượt xem
  870

  Làm sao lấy ra số ngày dạng thập phân trong hàm datediff

  anh/chị cho em hỏi

  em muốn tính số ngày từ ngày hiện hành đến ngày bắt đầu công việc của em hiện ra số ngày dạng phân thập thì phải làm sao  em viết như vậy thì vẫn lấy ra kiểu số nguyên.
  ...
 10. em làm được rồi .cám ơn anh anh cho em hỏi...

  em làm được rồi .cám ơn anh

  anh cho em hỏi thêm làm sao mình có thể kiểm tra 1 cột trong datagrid view chỉ được nhập số thôi vậy
  anh làm ơn chỉ dùm.cám ơn
 11. em làm được rồi. cám ơn anh. anh làm ơn cho em...

  em làm được rồi. cám ơn anh.
  anh làm ơn cho em hỏi.nếu muốn kiểm tra bắt lỗi từng cột trong datagridview thì mình phải viết trong sự kiện nào vậy?
 12. if (...

  if ( dgvDsPhong.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString() == "")
  {
  ghichu = dgvDsPhong.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString();
  }
  else
  {
  ghichu = "";
  }
  em đã viết như vậy rồi nhưng...
 13. ý em nói là em muốn cell[5] có giá trị thì nó gán...

  ý em nói là em muốn cell[5] có giá trị thì nó gán cho biến ghichu .còn không thì nó là null thì phải làm sao vậy
 14. datagridview trong C# bị lỗi không cho để trống giá trị trong cột

  anh/chị cho em hỏi em viết 1 đoạn code dưới đây.sau mỗi lần em nhập giá trị vào đó thì nó không báo lỗi.nhưng khi để trong giá trị thì bị báo lỗi: Oject reference not set to instance of an object Như...
 15. database phiếu đặt phòng khách sạn mở như vậy có được không?

  Anh chị cho em hỏi em có tự mở 1 phiêu đặt phòng ở khách sạn.anh/chị xem dùm em như vậy có đúng không?

  PHIEUDATPHONG
  -MAPHONG PRIMARY KEY
  -NGAYBD PRIMARY KEY
  -MAKH NOT NULL
  -NGAYKT
  ...
 16. Em đã hiển thị được giá trị combobox trong...

  Em đã hiển thị được giá trị combobox trong datagridview.cám ơn anh/chị nhiều
  Em load được giá trị vào combobox rồi nhưng khi hiển thỉ dữ liệu thì lại vẫn báo lỗi datagridviewComboboxCell value is...
 17. em làm được rồi.cám ơn anh/chị. nhưng hiện giờ...

  em làm được rồi.cám ơn anh/chị.
  nhưng hiện giờ em có 2 điều muốn hỏi là
  1. em muốn hỏi thêm là ở textbox mình muốn cho cột chỉ được nhập số thì mình viết trong sự kiện keypress
  nhưng nếu ở...
 18. làm sao có thể insert tất cả dữ liệu trong gridview vào database

  em có viết 1 dòng code dùng để insert dữ liệu từ gridview vào database những chỉ có insert được 1 dòng hiện hành.
  nhưng em muốn insert toàn toàn dữ liệu từ gridview vào database thì phải làm sao?
  ...
 19. em chưa hiểu lắm. có thể chỉ rõ em 1 chút được...

  em chưa hiểu lắm.
  có thể chỉ rõ em 1 chút được không?
 20. làm sao để kiểm tra chỉ nhập nhập số của 1 cột trong gridview

  Em tạo 1 gridview hiển thị cơ sở dữ liệu và đồng thời user có thể nhập vào gridview đó.

  nhưng em muốn hạn chế 1 cột giá tiền chỉ được nhập số thì phải làm sao.

  anh/chị làm ơn chỉ dùm em

  em...
 21. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,720

  trigger tự động cập nhật không được

  Em viết trigger tự động cập nhật lại mã sách trong table muonsach khi table sach bị thay đổi mã sách.
  Anh/chị cho em hỏi em viết như vậy có đúng không mà sao mỗi khi chạy đều báo lỗi:
  Msg 208,...
 22. cách đưa giá trị từng dòng trong procedure database vào block from

  ví dụ em có tạo 1 procedure lấy danh sách học sinh trong table học sinh
  create procedure proc_danhsach(
  bien in varchar2,
  p_sothe out varchar2,
  p_hoten out varchar2,
  p_lop out varchar2,...
 23. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,300

  từ datagirdview đưa dữ liệu lên textbox bị lỗi

  tại RowEnter em có viết lấy dữ liệu từ datagirdview đưa lên textbox  private void dtg_dsChamcong_RowEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
  {
  int dong =...
 24. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,300

  hien thi du lieu duoc tim kiem vao combobox

  tại form_load em viết
  string sql_cv = "select id_cv , TENCV from chucvu";//hien thi danh sach chuc vu
  cbb_Idcv.DisplayMember = "TENCV";
  cbb_Idcv.ValueMember = "id_cv";
  ...
 25. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,545

  cách gọi hàm sắp xếp mảng 1 chiều trong void main

  em có viết 1 hàm void hoanvi , sau do em viet them 1 hàm sắp xếp mảng 1 chiều tăng dần.xong rồi em khai báo trong void main gọi hàm tangdan(a,n) ra.nhưng khi chạy thì nó không hiển thị gì hết
  trước...
Trang 1 trên tổng số 11 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 269 kết quả