Chào các bạn, mình đang làm chương trình demo wcf - dùng C#.
Mình có 2 project A và B, trong mỗi project đều có các "dịch vụ" đặc trưng của nó.
Bây giờ mình xây dựng project C và sử dụng lại các...