Mình muốn viết 1 ứng dụng theo mô hình 3 lớp,chạy trên 3 máy.Nhưng không biết làm sao để cài đặt lên từng máy,bạn nào biết giúp mình với