Tiếng Anh cho IT không thể dịch theo nghĩa của tiếng Anh giao tiếp thông dụng được. Các cậu có ý nhạo bán gì đấy hả. Muốn học Tiếng Anh giao tiếp hay cơ bản..gì gì đó thì vào các diễn đàn khác. Còn ở...