Search:

Type: Các bài viết; User: bachdienquan; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 10 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lượt xem
  47,519

  Dùng LinQ Take(8). get ra ID của thằng 8. Dùng...

  Dùng LinQ Take(8). get ra ID của thằng 8. Dùng thêm linq Where ID !=8
 2. Trả lời
  1
  Lượt xem
  44,208

  Bên facebook có support OTP free 1 ngay 1000SMS....

  Bên facebook có support OTP free 1 ngay 1000SMS. với facebook AccountKIt. Hoặc bạn mua 1 tổng đài. Có 1 tổng đài mới gửi OTP được
 3. Debug coi dangkyhocphan() trả về cái gì sau khi...

  Debug coi dangkyhocphan() trả về cái gì sau khi đã chạy qua hàm kia. DÙng Watch windows xem
 4. Trả lời
  3
  Lượt xem
  33,135

  Dùng ajax truy cập API get về data. Lưu vô 1 biến...

  Dùng ajax truy cập API get về data. Lưu vô 1 biến dbCategories
  var dbCategories=['1/1', '1/2', '1/3', '1/4', '1/5', '1/6', '1/7', '1/8', '1/9', '1/10', '1/11', '1/12', '31/12'];...
 5. Trả lời
  1
  Lượt xem
  31,495

  Do bạn để cái link /Student/tbl_HocSinh/Edit/A01...

  Do bạn để cái link /Student/tbl_HocSinh/Edit/A01 phí sau có khoảng trống "/Student/tbl_HocSinh/Edit/A01 ".
  Khoảng trống khi encode là %20
 6. Vấn đề 1 nên thử try { // put all the...

  Vấn đề 1 nên thử
  try
  {
  // put all the existing code here
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString(), "Unexpected exception");
  }
  Còn vấn đề 2. Chắc phải dùng ajax download...
 7. Trả lời
  2
  Lượt xem
  7,141

  Cắt là hàm Split. Bạn if (listPayLink contains...

  Cắt là hàm Split. Bạn if (listPayLink contains url) thì Split nó ra. Hoặc substring củng dc
 8. Trả lời
  2
  Lượt xem
  8,228

  C# chỉ có code support trên windows phone. Không...

  C# chỉ có code support trên windows phone. Không có support web bình thường. Vì bản chất c# là để làm việc trên server.
  Nên dưới phone bạn có thể dùng javascript ....
 9. Trả lời
  1
  Lượt xem
  63,648

  Nó được gọi là ảnh panorama...

  Nó được gọi là ảnh panorama
  https://www.codeproject.com/Articles/16146/Panorama
 10. Trả lời
  1
  Lượt xem
  71,721

  [HttpGet] [Route("Move")] ...

  [HttpGet]
  [Route("Move")]
  public HttpResponseMessage Move(){
  function_xuly();
  var mess=gia_tri_tra_ve;
  var model=new ModelUsers();
  return CreateHttpResponse(request, () =>
  ...
 11. Trả lời
  1
  Lượt xem
  72,215

  Nhúng iframe với link...

  Nhúng iframe với link https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=duong-dan-den-file-word-excel&embedded=true
  duong-dan-den-file-word-excel: ví dụ: http://doc/abc.docx
 12. Trả lời
  1
  Lượt xem
  52,252

  var rdProduct = new List (); for(

  var rdProduct = new List<Product>();
  for(<4)
  --random min=1 , max=db.Products.Count;
  --Add to rdProduct value db.Products[random] ;
  return rdProduct ;
 13. Trả lời
  1
  Lượt xem
  35,694

  localStorage vs Cookie

  localStorage vs Cookie
 14. Trả lời
  0
  Lượt xem
  938

  WEB DEVELOPER (ASP.NET, .Net, C#)

  DEVELOPER - Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
  Ngày hết hạn (15-08-2016)

  Vị trí công việc: WEB DEVELOPER (ASP.NET, .Net, C#) Ngành nghề: CNTT-software
  Giới tính: Nam/nữ Số lượng: 10
  Lương:...
 15. Đừng chơi chiêu copy paste 1 page có sẳn vào dự...

  Đừng chơi chiêu copy paste 1 page có sẳn vào dự án hiện tại. Bạn create new page rồi copy nội dung bỏ vào.
 16. http://www.4guysfromrolla.com/articles/030106-1.as...

  http://www.4guysfromrolla.com/articles/030106-1.aspx
  http://www.aspfree.com/c/a/database-code/using-the-accessdatasource-control-in-vs-2005/
  mà đừng xài dạng đó dể mù mờ hơn.
  Dùng c# tạo 1...
 17. Lazor là cái gì ta? razor còn nghe qua. mà nó là...

  Lazor là cái gì ta? razor còn nghe qua. mà nó là ngôn ngữ ah nghe bảo là một view engine mà? chắc mình lỗi thời. còn kết nối 2 project trong 1 .sln thì 1 API, 2 thông qua giao tiếp .dll
 18. MS SQL với C# Tạo new structure database khi create subdomain như thế nào với subdomain?

  Khi người dùng tạo new site với sub domain. ví dụ a.yoursite.com, b.yoursite.com thì mình viết script như thế nào để nó tạo 1 database mới với cấu trúc dữ liệu của yoursite.com và sau đó map với ip...
 19. Trả lời
  7
  Lượt xem
  3,346

  http://www.sitepoint.com/10-jquery-pagination-plug...

  http://www.sitepoint.com/10-jquery-pagination-plugins/
  http://www.jqueryrain.com/2012/04/best-ajax-jquery-pagination-plugin-tutorial-with-example-demo/
  Thích cái nào thì tự chọn 1 cái. ko thích thì...
 20. Trả lời
  1
  Lượt xem
  2,137

  Debug xem nó có lấy dc dữ liệu chưa...

  Debug xem nó có lấy dc dữ liệu chưa
  http://expressmagazine.net/development/1541/c-huong-dan-tao-crystal-reports-bang-dataset...
 21. Biết xài jquery không? ...

  Biết xài jquery không?

  $("#idtextbox").val($("#yourdropdownid option:selected").text());
  c#
  khi OnSelectedIndexChanged dropdownlist thằng 1 thì nhận dc value và text thằng 1. dựa vào đó ta có...
 22. ngôn ngử nào củng thế. nên giao tiếp qua API....

  ngôn ngử nào củng thế. nên giao tiếp qua API.
  Flash thì bạn viết actionscript gửi dử liệu lên server.
  http://snipplr.com/view/4487/as3-sending-data-using-post/
  Trên server nhận parameter rồi trả...
 23. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,856

  Trong aspx giao tiếp giửa aspx.cs vs aspx bạn có...

  Trong aspx giao tiếp giửa aspx.cs vs aspx bạn có thể khai báo
  c#


  public static string table="<table></table>";

  aspx


  <%=table%>
 24. Trả lời
  10
  Lượt xem
  1,730

  3 cái này riêng lẻ bạn nhé. Nó là 3 phương pháp...

  3 cái này riêng lẻ bạn nhé. Nó là 3 phương pháp
  phương pháp 1 dành cho bạn nào sở hửu web page trong webbrowser
 25. Trả lời
  10
  Lượt xem
  1,730

  try this 1.

  try this
  1.
  <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
  2) Use a random query string to force the refresh:

  WebBrowser1.Navigate('http://www.example.com/?refresh=' &...
Trang 1 trên tổng số 10 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 238 kết quả