Search:

Type: Các bài viết; User: thanhhuy191188; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,572

  Có môt cách thông qua đối tượng webrowser, bạn có...

  Có môt cách thông qua đối tượng webrowser, bạn có thể paste nội dung cần dịch vào trong textbox trong trang Vdict.....sau đó gọi lệnh click button "dịch" . Việc còn lại chỉ là rút trích kết quả...
 2. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,466

  ban có thể sử dụng XPath Querry để rút trích...

  ban có thể sử dụng XPath Querry để rút trích thông tin từ tài liệu XML
 3. Thanks.Update cho các bạn trong trường hợp không...

  Thanks.Update cho các bạn trong trường hợp không download đươc
  http://www.ziddu.com/download/10195010/owsFormsApplicationDevelopmentTraining-Kit70-505.rar.html
 4. Trả lời
  14
  Lượt xem
  10,394

  =)) Up cho anh Tâm biết nà.

  =)) Up cho anh Tâm biết nà.
 5. Trả lời
  13
  Lượt xem
  37,079

  Trước có cái source này.post anh em tham khảo

  Trước có cái source này.post anh em tham khảo
 6. Trả lời
  4
  Lượt xem
  3,109

  Update link ...

  Update link

  http://www.ziddu.com/download/10188941/huySetup_AlgorithmsSortDemoV1.0..rar.html
  http://uploading.com/files/8583m457/huySetup_Algorithms%2BSort%2BDemo%2BV1.0..rar/
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  5,508

  Xin cập nhập thêm cho chủ thread link download....

  Xin cập nhập thêm cho chủ thread link download.
  http://uploading.com/files/2dfff782/AnimationSorterApplication.zip
  http://uploading.com/files/9db49ae2/addins.zip/
  Thanks
 8. Trả lời
  5
  Lượt xem
  2,150

  Trên diễn đàn này cũng đã từng có 1 thread về vấn...

  Trên diễn đàn này cũng đã từng có 1 thread về vấn đề này.
  Trước tiên bạn có thể tìm hiểu về Regular Expression.Có thể tìm hiểu phần mềm RegexBuddy để tìm hiểu thêm.Sau đó bạn sẽ load nội dung trang...
 9. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,196

  sử dụng LinkButton và sự kiện...

  sử dụng LinkButton và sự kiện click(Response.Redirect("Pagexxx.aspx")) hoặc sử dụng thuộc tính PostBackUrl.
 10. Trả lời
  10
  Lượt xem
  3,619

  Cái này bạn có thể search với từ khóa bóc tách dữ...

  Cái này bạn có thể search với từ khóa bóc tách dữ liệu trên google.(nếu đọc thêm về dât mining thì càng tốt nhưng với muc đích như trên thì làm như sau là được)
  Sử dụng đối tượng Regex Expression...
 11. Đại loại thế này cho bạn hiểu.đoạn code trên bạn...

  Đại loại thế này cho bạn hiểu.đoạn code trên bạn post lên có tách dụng lọc những chuỗi thỏa điều kiện mà mình quy định trong chuỗi regex(sử dụng các ký tự ?.+\......)
  ^ : bắt đầu kiểm tra
  $ : Kết...
 12. search những bài đã viết trong diễn đàn này nè...

  search những bài đã viết trong diễn đàn này nè bạn.minh nhớ có người share ebook đó.Hoặc Google xíu về Regular Expressions.


  bạn có thể download ebook nay tham khảo :
  Sams Teach Yourself Regular...
 13. Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,014

  Cũng không cần phải nói như vậy đâu.Người ta chưa...

  Cũng không cần phải nói như vậy đâu.Người ta chưa biết thì mới hỏi.bạn biết cách khác thì góp ý 1 câu .làm gì mà ăn nói khó nghe thế ....(:-)??
 14. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,820

  // ban đầu là tạo 1 đối tượng thế này...

  // ban đầu là tạo 1 đối tượng thế này
  RegistryKey rkApp = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
  //Sau đó code phần dưới vào Event mà người dùng...
 15. Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,888

  bạn tìm hiêu ASPxGridView của DevExpress ấy.nó...

  bạn tìm hiêu ASPxGridView của DevExpress ấy.nó đẹp,nhiều chức năng hơn GridView bình thường.Có thể giải quyết dc vấn đề của bạn một cách dễ dàng
  Good luck
 16. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,900

  Class AdvanedCurcors có sẵn cho bạn đây: ...

  Class AdvanedCurcors có sẵn cho bạn đây:


  public class AdvancedCursors
  {

  [DllImport("User32.dll")]
  private static extern IntPtr LoadCursorFromFile(String str);

  ...
 17. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,900

  bạn vào thư mục "C:\WINDOWS\Cursors" để tìm hình...

  bạn vào thư mục "C:\WINDOWS\Cursors" để tìm hình con trỏ phù hợp với ý của mình
 18. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,900

  trong form_load bạn viết this.Cursor =...

  trong form_load bạn viết


  this.Cursor = AdvancedCursors.Create(Path.Combine(Application.StartupPath, "caybut.ani"));
  //nhớ file ani caybut.ani nằm trong thư cùng với file exe

  Class kèm theo...
 19. Trả lời
  11
  Lượt xem
  5,979

  == SoapFormatter

  == SoapFormatter
 20. vào cái project mà chính xác ra Refferences của...

  vào cái project mà chính xác ra Refferences của project nếu là dll viết bằng .net.Còn dll khác thì sài Attribute DllImport ex:


  [DllImport("abc.dll")]
  private static extern int abc(string...
 21. Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,014

  //pbPaint là dt của PictureBox fileName =...

  //pbPaint là dt của PictureBox
  fileName = sav.FileName;//sav bên trên bạn khai báo
  ImageFormat format = ImageFormat.Jpeg;
  Bitmap bitmap = new Bitmap(pbPaint.Width,...
 22. Trả lời
  11
  Lượt xem
  5,979

  C1:cấu trúc dữ liệu của bạn để biểu diễn các ô...

  C1:cấu trúc dữ liệu của bạn để biểu diễn các ô hình như nào thì bạn lưu như vậy xuống file .khi nào load thì load lại trạng thái những đối tượng đang tồn tại dựa vào dữ liệu lưu trong file
  Cách...
 23. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,251

  Trả về đối tượng thuộc Form2.mà nó đang dc active...

  Trả về đối tượng thuộc Form2.mà nó đang dc active trên form cha
 24. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,251

  bạn có thể biết form con nào đang active...

  bạn có thể biết form con nào đang active :((Form2)this.ActiveMdiChild)
  good luck!
 25. Trả lời
  5
  Lượt xem
  2,202

  DialogResult lDialogResult =...

  DialogResult lDialogResult = MessageBox.Show("abc", "asd", MessageBoxButtons.YesNoCancel);

  if(lDialogResult== DialogResult.OK)
  {
  //DialogResult.Yes
  //DialogResult.Cancel
  //DialogResult.No...
Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 189 kết quả