Search:

Type: Các bài viết; User: khoaph; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Kỹ thuật C++ Tất cả string literal đều được cấp phát trên static memory đúng không?

  Mình được biết string literal( kiểu const char*) được cấp phát trên static memory
  Không biết điều này có luôn luôn đúng không?


  void s()
  {
  char str[] = "abc";
  }

  Vậy trong code trên...
 2. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,234

  https://www.google.com/amp/s/mypc.guru/remove-vvwq...

  https://www.google.com/amp/s/mypc.guru/remove-vvwq-virus/amp/
  Trang này có bày cách diệt virut này và nó nói bạn muốn chuyển các file .vvwq về trạng thái ban đầu bạn phải mua phần mềm để giải mã
 3. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,122

  Lập trình C++ #include #include using...

  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;

  int docn(char* duongdan)
  {
  ifstream infile;
  infile.open(duongdan);
  int n;
  infile >> n;
 4. Trả lời
  3
  Lượt xem
  3,465

  2 file bạn đưa lên đã mã hóa theo một cấu trúc...

  2 file bạn đưa lên đã mã hóa theo một cấu trúc nào đấy
  Tôi không biết cấu trúc đó nên không chuyển đổi được
  Mong rằng cao thủ nào đó đọc 2 file đó và phát hiện cấu trúc của nó .
 5. Trả lời
  3
  Lượt xem
  3,465

  Muốn chuyển đổi trước tiên phải biết cấu trúc...

  Muốn chuyển đổi trước tiên phải biết cấu trúc của file nguồn và file đích. Bạn đưa ra file như vậy mà không biết cấu trúc thì chịu.
 6. Trả lời
  1
  Lượt xem
  3,305

  "SELECT MaCN, TenCN FROM chuyen_nganh WHERE...

  "SELECT MaCN, TenCN FROM chuyen_nganh WHERE makhoa=" + makhoa
 7. Trả lời
  2
  Lượt xem
  4,093

  Lập trình C++ Cái link rất hay. Cảm ơn bạn!:)

  Cái link rất hay. Cảm ơn bạn!:)
 8. Trả lời
  2
  Lượt xem
  4,093

  Lập trình C++ Không bắt được exception???

  #include <iostream>
  using namespace std;

  class Cls
  {
  int n;
  public:
  Cls(int);
  };
  Cls::Cls(int n)
 9. Trả lời
  1
  Lượt xem
  3,794

  Lập trình C++ Thông báo lỗi rõ rồi mà Hàm strcmp đòi hỏi 2...

  Thông báo lỗi rõ rồi mà
  Hàm strcmp đòi hỏi 2 tham số const char* bạn lại truyền int lỗi là đúng rồi, tham số thứ 2 không hiểu bạn muốn gì
 10. Đề tài: Dãy Con

  bởi khoaph
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  4,451

  Lập trình C++ Cải tiến thuật toán đệ qui, đã ra kết quả đúng,...

  Cải tiến thuật toán đệ qui, đã ra kết quả đúng, mọi người cho ý kiến :)

  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;

  void duyetDay(int *arr, int beg, int end, int tong, int m,...
 11. Đề tài: Dãy Con

  bởi khoaph
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  4,451

  Lập trình C++ Mình thử code theo thuật toán của NguNhuheo, cho...

  Mình thử code theo thuật toán của NguNhuheo, cho kết quả sai


  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;

  void duyetDay(int *arr, int beg, int end, int tong, int m, int &dem)...
 12. using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;...

  using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
  private string docDuLieuFileExcel(string filepath)
  {
  string kq = "";

  try
  {
  ...
 13. Đề tài: Dãy Con

  bởi khoaph
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  4,451

  Lập trình C++ Vét cạn thôi int soDayCon(int *arr, int n, int...

  Vét cạn thôi

  int soDayCon(int *arr, int n, int m)
  {
  int so = 0;
  int tong;
  for (int i = 0; i < n ; i++) {
  tong = 0;
  for (int j = i ; j < n; j++) {
  tong += arr[j];
 14. Trả lời
  4
  Lượt xem
  4,440

  Lập trình C Có bài viết liên quan đến vấn đề xét chênh lệch...

  Có bài viết liên quan đến vấn đề xét chênh lệch số thực của bạn INTP hay lắm, không biết nó lạc đi đâu mất tiêu
 15. Trả lời
  4
  Lượt xem
  4,440

  Lập trình C #include #include int main() ...

  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
  float a, b, c, delta;
  printf("nhap gia tri a =");
  scanf("%f", &a);
  printf("nhap gia tri b =");
  scanf("%f", &b);
  printf("nhap gia tri c...
 16. Hàm trong C++ string str = "xin chào"; printf("%s\n",...

  string str = "xin chào";
  printf("%s\n", str.c_str());
 17. Trả lời
  1
  Lượt xem
  5,520

  Lập trình C++ Thiếu hàm main........

  Thiếu hàm main........
 18. Đề tài: Thắc mắc về C#

  bởi khoaph
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  5,154

  Không hiểu bạn muốn vẽ cây thông như thế nào?

  Không hiểu bạn muốn vẽ cây thông như thế nào?
 19. Trả lời
  1
  Lượt xem
  5,400

  Mã nguồn C Lỗi Lỗi thứ nhất, i = n là phép gán i giá trị n và...

  Lỗi thứ nhất, i = n là phép gán i giá trị n và trả về giá trị của i, nếu i khác 0 thì biểu thức là true.
  Trong code của bạn vòng lặp trong là vô tận do biểu thức j= i và k=2
 20. Trả lời
  2
  Lượt xem
  6,946

  Lập trình C++ Cảm ơn bạn đã nhắc Mình đã từng nghe về điều này...

  Cảm ơn bạn đã nhắc
  Mình đã từng nghe về điều này nhưng phớt lờ
  Mới vừa google về nó
  Nói thêm về nó để các thành viên khác đề phòng
  Thông thường khi kế thừa từ 1 lớp ta thường bổ sung các field...
 21. Trả lời
  2
  Lượt xem
  6,946

  Lập trình C++ Copy constructor, return class value, error!

  Mình có code sau


  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  class Vec : public vector<int>
  {
  public:
 22. #include int main(){ int a[50];...

  #include <stdio.h>
  int main(){

  int a[50];
  int n;
  do{
  scanf("%d",&n);

  }while (n<1 || n>50);
 23. Trả lời
  2
  Lượt xem
  6,744

  Cho bạn cái hàm using System; //using...

  Cho bạn cái hàm


  using System;
  //using System.Collections.Generic;
  //using System.Linq;
  //using System.Text.RegularExpressions;
  // Compiler version 4.0, .NET Framework 4.5
 24. #include #include #include...

  #include <iostream>
  #include <vector>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  void lietKeUoc(int n)
  {
  vector<int> uocSo;
  int i = 1;
  while (i < sqrt(n)) {
  if (n % i == 0) {
 25. Trả lời
  3
  Lượt xem
  9,286

  Không sai đâu, vì bạn không nêu rõ yêu cầu xuất...

  Không sai đâu, vì bạn không nêu rõ yêu cầu xuất ra cái gì, nên trong code trên tôi xuất ra người lớn tuổi nhất trong khu phố( dòng đầu) và liệt kê các thành viên trong gia đình đó( 2 dòng sau)
  Tôi...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả