Search:

Type: Các bài viết; User: thienthan34; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Trả lời
  4
  Lượt xem
  8,069

  Bạn lên đây chọn bản 2011 tải về:...

  Bạn lên đây chọn bản 2011 tải về:
  http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/freetrials/index.epx
  key thì google nhé.
 2. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,344

  Quả thật là dài quá.Theo mình bạn nên để skill...

  Quả thật là dài quá.Theo mình bạn nên để skill lên trang đầu.
  Chỉ nên để 1 vài project mà bạn đã từng làm thôi.
  Phần điểm thích cho vào thì nên để 1 trang môn và điểm riêng.
 3. Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,389

  Bạn có thể tạo riêng 1 bảng History với các...

  Bạn có thể tạo riêng 1 bảng History với các trường dữ liệu tùy theo nhu cầu muốn lưu như: Thời gian thao tác, người thao tác, mô tả ...
  Viết 1 hàm SaveHistory() để ở thư việc dùng chung. Chỗ nào cần...
 4. Trả lời
  2
  Lượt xem
  4,577

  Đây là mysql-connector-net, bạn down về và cài....

  Đây là mysql-connector-net, bạn down về và cài. Lúc cài thì tắt visual đi. Sau khi cài xong thì có thể sử kết nối mySql y như MSSQL bên tab Server Explore
  ...
 5. ADO.NET Bạn có thể sử dụng sự kiện Leave cho tất cả các ô...

  Bạn có thể sử dụng sự kiện Leave cho tất cả các ô textbox của bạn.
  Kiểm tra nếu ô text đó null hoặc String.Empty thì gán bằng 0
 6. ADO.NET textbox đó có nhận hay chưa là gì? Bạn viết hơi...

  textbox đó có nhận hay chưa là gì? Bạn viết hơi khó hiểu
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,754

  Tính điểm tổng kết thì môn thì tùy theo mỗi loại...

  Tính điểm tổng kết thì môn thì tùy theo mỗi loại môn có các điểm thành phần và hệ số.
  Tính điểm tổng kết học kỳ thì bằng tổng DTK môn * số trình(tín chỉ)/ tổng số trình(tín chỉ).
  Công thức là...
 8. Trả lời
  9
  Lượt xem
  4,528

  Graphic Đường dẫn folder là tương đối. Nếu bạn di chuyển...

  Đường dẫn folder là tương đối. Nếu bạn di chuyển cả project đi đâu đó chạy thì không vấn đề gì.
  Còn nếu chỉ di chuyển mỗi folder chứa ảnh hoặc di chuyển cái ảnh đó đi nơi khác thì phải sửa đường dẫn...
 9. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,082

  Thuật toán sắp xếp trên gọi là sủi bọt(bubble...

  Thuật toán sắp xếp trên gọi là sủi bọt(bubble sort). Bạn đã sử dụng nó không đúng nên bị sai. Muốn bit tại sao sai thì bạn ngồi mô tả đoạn chương trình chạy ra giấy thì sẽ hiểu thôi
  Chú ý cho code...
 10. thêm using System.Runtime.InteropServices;...

  thêm


  using System.Runtime.InteropServices;

  để sử dụng DllImport
 11. Trả lời
  3
  Lượt xem
  5,661

  Bản 2010 thì không có sẵn Crystal Report nữa. Bạn...

  Bản 2010 thì không có sẵn Crystal Report nữa. Bạn tải Crystal Report dành cho .Net ở đây và cài
  http://www.businessobjects.com/jump/xi/crvs2010/us2_default.asp
 12. Bạn gọi sự kiện leave TextBox, trong hàm leave...

  Bạn gọi sự kiện leave TextBox, trong hàm leave thì check xem email đó có chưa. Nếu có rồi thì throw ra 1 cái j đó.
 13. Database Bạn sử dụng db của SQL Compact nên thư viện cần...

  Bạn sử dụng db của SQL Compact nên thư viện cần sử dụng là System.Data.SqlServerCe chứ không phải SQL bình thường
  Mình sửa lại code bạn 1 chút ở form1.


  using System;
  using...
 14. Database Bạn hãy up project của bạn lên đây đi.

  Bạn hãy up project của bạn lên đây đi.
 15. Trả lời
  1
  Lượt xem
  3,786

  Như trigger bên trên bạn viết thì trigger sẽ...

  Như trigger bên trên bạn viết thì trigger sẽ check mỗi khi bạn update 1 bản ghi.
  Cả 2 trường hợp của bạn đều là update 2 bản ghi nên về nguyên tắc thì nó sẽ chạy check 2 lần.
  Tuy nhiên, trong câu...
 16. Database Mình dùng win 7 có vấn đề gì đâu. Bạn hãy post...

  Mình dùng win 7 có vấn đề gì đâu.
  Bạn hãy post thêm vài xâu mà bạn đã thử lên trên này xem nào(:-)w
 17. Database Bạn sửa Integrated Security=true thành Integrated...

  Bạn sửa Integrated Security=true thành Integrated Security=SSPI (:-)?
 18. Trả lời
  18
  Lượt xem
  8,231

  Database Mình có 1 ý thế này, bạn tạo 1 bảng độc giả có...

  Mình có 1 ý thế này, bạn tạo 1 bảng độc giả có họ, tên và 1 trường check là giáo viên hay không. Mặc định không check thì là sinh viên.

  Còn đề phòng nhỡ sau này có thêm 1 vài loại độc giả nữa, thì...
 19. Database Xâu kết nối của bạn không ổn, bạn thử xâu thì...

  Xâu kết nối của bạn không ổn, bạn thử xâu thì dạng thế này


  Server=.\SQLExpress;AttachDbFilename=c:\mydbfile.mdf;Database=dbname; Trusted_Connection=Yes;

  Tham khảo xâu tại...
 20. Bạn đặt debug vào chỗ thay đổi xem chương trình...

  Bạn đặt debug vào chỗ thay đổi xem chương trình có chạy vào đó không.
  Một cách khác là nháy chuột phải vào Solution rồi chọn clean sau đó rebuild lại.
 21. Trả lời
  17
  Lượt xem
  2,484

  Đặt trước hàm khởi tạo xem sao. public...

  Đặt trước hàm khởi tạo xem sao.


  public MainWindow()
  {
  MessageBox.Show("123");
  InitializeComponent();
  }
 22. MS SQL với C# Bạn xem lại định dạng format column của datagrid...

  Bạn xem lại định dạng format column của datagrid hiển thị ngày sinh
 23. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,523

  Bạn tạo 1 list các node là các điểm trên đồ thị....

  Bạn tạo 1 list các node là các điểm trên đồ thị. Mỗi một node trỏ tới 1 list là danh sách các node mà node đó có thể đi tới.
 24. Trả lời
  2
  Lượt xem
  5,468

  Các máy quét mã vạch (scanner) thông thường thì...

  Các máy quét mã vạch (scanner) thông thường thì nó tự kết nối với máy tính.
  Khi bạn dùng máy quét này quét một mã vạch thì nó sẽ truyền vào máy tính 1 xâu ký tự(thường là mã sản phẩm) + thao tác...
 25. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,590

  Bạn muốn kết nối cơ sở dữ liệu từ máy khác thì...

  Bạn muốn kết nối cơ sở dữ liệu từ máy khác thì cần cấu hình lại sql server bằng chức năng SQL Server Surface Area Configuration.
  Tham khảo hướng dẫn cấu hình ở đây:...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả