Chào mọi người,
Mình hiện đang code một chương trình nhỏ để giao tiếp giữa 2 máy dựa vào winsock, mình tham khảo code ở đây:...