Chuông gọi cho người già giữa vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người tuổi.
Hệ thống chuông gọi y tá không chỉ được lắp đặt sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế mà ở...