Search:

Type: Các bài viết; User: vukex2079; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,956

  Nếu hàm đã đến câu return thì sẽ lấy hoặc tính...

  Nếu hàm đã đến câu return thì sẽ lấy hoặc tính (gọi hàm khác) giá trị trả về (trừ hàm void), sau đó sẽ thoát hàm để trả về cho lời gọi hàm, không thực thi thêm nữa.
 2. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,278

  Đoạn này sai ở chỗ là trong hàm hienthicot, bạn...

  Đoạn này sai ở chỗ là trong hàm hienthicot, bạn chỉ gán cho khoảng 1/2 mảng mà thôi do i chỉ chạy tới a/2, trong khi hàm total bạn lại cộng vào cả a phần tử. Những phần tử sau chưa đc khởi tạo nên...
 3. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,956

  Thực ra là khi bạn bỏ return, chương trình sẽ...

  Thực ra là khi bạn bỏ return, chương trình sẽ sai. Giả sử ta khi bắt đầu gọi hàm ta đã có một cây, lần gọi đầu sẽ vào trong câu IF và sẽ gọi một trong 2 nhánh trái hay phải, và nó sẽ lần lượt gọi...
 4. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,459

  Mỗi một cấu trúc dữ liệu nó có mục đích riêng và...

  Mỗi một cấu trúc dữ liệu nó có mục đích riêng và có cách xử lý khác nhau, vì thế nhiều yêu cầu có thể thực hiện dễ dàng trên cấu trúc này lại rất khó hay không thể thực hiện trên cấu trúc khác. Tùy...
 5. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,328

  Cái đoạn code này nhập nhằng ở chỗ là kiểu trả về...

  Cái đoạn code này nhập nhằng ở chỗ là kiểu trả về của function. Như khai báo thì A là mảng gồm 2 con trỏ int, x là con trỏ hàm trỏ tới hàm ko nhận tham số, trả về địa chỉ của mảng chứa các biến con...
 6. Dĩ nhiên vậy sai là phải, bạn ko để ý là lỗi gì à...

  Dĩ nhiên vậy sai là phải, bạn ko để ý là lỗi gì à ? Đây là lỗi redefinition, tức là bạn đã định nghĩa lại biến. Trong ClassA bạn đã khai báo static biến i là con trỏ hàm thì có nghĩa là nó sẽ tồn tại...
 7. Việc gán biến trỏ hàm sai là do bạn đã sử dụng...

  Việc gán biến trỏ hàm sai là do bạn đã sử dụng sai kiểu con trỏ. Nếu như trong C, mọi thứ đều là toàn cục, ta có thể tham chiếu bằng cách include thì trong C++ mỗi lớp có ngữ cảnh của nó, các hàm...
 8. Trả lời
  202
  Lượt xem
  506,706

  ~: Con trỏ hàm : - Hàm trong C cũng có địa chỉ như...

  Con trỏ hàm :
  - Hàm trong C cũng có địa chỉ như bất kì biến nào khác, do đó ta cũng có thể lấy địa chỉ của nó.
  - Khai báo : _type (*pointer_name) (_type, ....), trong đó pointer_name là tên của con...
 9. Trả lời
  12
  Lượt xem
  2,873

  Nếu chỉ nói đơn giản thế thôi thì hơi thiếu sót,...

  Nếu chỉ nói đơn giản thế thôi thì hơi thiếu sót, vì có tất cả 3 kiểu thư viện : thư viện với mã nguồn, thư viện tĩnh và thư viện động. Kiểu thư viện như huynguyen nêu trên là thư viện với mã nguồn,...
 10. Trả lời
  202
  Lượt xem
  506,706

  ~: Cái này thì do các hàm đều có mẫu giống nhau ,ta...

  Cái này thì do các hàm đều có mẫu giống nhau ,ta có thể sử dụng con trỏ hàm, chỉ cần đọc input để xác định hàm nào cần được thực thi.
 11. Bạn chỉ post hàm vẽ cho trường hợp hệ số góc nhỏ,...

  Bạn chỉ post hàm vẽ cho trường hợp hệ số góc nhỏ, trong khi phần vẽ bị sai là hệ số góc lớn, như vậy chưa thể khẳng định được sai chỗ nào. Mà cũng ko cần phải chia ra như thế đâu, chỉ cần tính số...