Mình đang xây dựng 1 mô phỏng, có sử dụng con bot rxbot để thả vào máy mô phỏng, mình dùng source bản 7.6, đã chạy được nhưng có 1 cái là nó không thêm khóa registry để tự động khởi động cùng windows...