chào các bạc tiên bối trong diễn đàn em là thành viên mới kính mong các bác chỉ giáo giúp em.lễ ra mắt là bài c++ này mong các bác giúp em với .ông thầy bảo bọn em viết chuơng trình nhập vào họ...