Search:

Type: Các bài viết; User: thachpholy910; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  5
  Lượt xem
  39,754

  Đây bạn.

  https://itseovn.com/threads/ham-lam-tron-so-trong-c-asp-net-cho-lap-trinh-vien-code.139593/
 2. MS SQL Lỗi Em viết Triger xử lý là okay.

  Em viết Triger xử lý là okay.
 3. Trả lời
  6
  Lượt xem
  16,763

  MS SQL Lỗi Cái này mình chỉ copy of bạn "hvcuongit", bạn...

  Cái này mình chỉ copy of bạn "hvcuongit", bạn copy nguyên đoạn code dưới chạy tham khảo.

  --Tam 2 bang tam de test du lieu
  CREATE TABLE [#A]([id] INT NULL);
  CREATE TABLE [#B]([id] INT NULL);...
 4. Trả lời
  13
  Lượt xem
  16,187

  bạn thử xem sao, cái này mình chỉ thiết kế 1 cột...

  bạn thử xem sao, cái này mình chỉ thiết kế 1 cột fullname thôi, cắt lấy tên để sắp xếp.
  Query:

  SELECT [S].[tensv]
  , RTRIM(LTRIM(RIGHT([S].[tensv], CHARINDEX(' ', [S].[tensv]) - 2))) AS...
 5. Trả lời
  1
  Lượt xem
  35,008

  MS Access với C# Dear cdmxtbhk1, - Thật sự bạn đặt câu hỏi mình...

  Dear cdmxtbhk1,
  - Thật sự bạn đặt câu hỏi mình không hiểu.
 6. Trả lời
  7
  Lượt xem
  7,561

  ADO.NET Hi! - Theo tôi thì bạn nên học viết thủ...

  Hi!
  - Theo tôi thì bạn nên học viết thủ tục(Stored procedure), có thể giải quyết vấn đề của bạn khá nhanh, bạn cần sử dụng transaction , Cursor.
  + Transaction: dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu...
 7. Trả lời
  4
  Lượt xem
  106,627

  MS SQL với C# - Bạn tham khảo cái này xem sao, cái này theo ý...

  - Bạn tham khảo cái này xem sao, cái này theo ý tưởng mình.

  59144


  59145
 8. - Đây có lẽ là bạn cần : SELECT...

  - Đây có lẽ là bạn cần :
  SELECT CONCAT([EMP1].[FirstName], ' ', [EMP1].[LastName]) AS [Staff FullName]
  ,
  (
  SELECT CONCAT([EMP2].[FirstName], ' ', [EMP2].[LastName])
  FROM...
 9. MS SQL với C# Bạn than khảo cái này nhé: 1> Tạo bảng CREATE...

  Bạn than khảo cái này nhé:
  1> Tạo bảng
  CREATE TABLE [dbo].[TK_Time](
  [EmpCode] [VARCHAR](25) NOT NULL,
  [Date] [DATETIME] NULL,
  [Status] [NVARCHAR](10) NULL
  )
  2> Truy vấn
  SELECT ISNULL([1],...
 10. Trả lời
  1
  Lượt xem
  48,426

  MS SQL Lỗi - Đó là lỗi trong chuỗi kết nối nhé bạn, bạn có...

  - Đó là lỗi trong chuỗi kết nối nhé bạn, bạn có thể tham khảo các chuổi kết nối ở dưới đây:
  https://www.connectionstrings.com/excel/
 11. Trả lời
  1
  Lượt xem
  47,261

  MS SQL với C# Đây có lẽ bạn cần: SELECT DATEPART(WEEK,...

  Đây có lẽ bạn cần:
  SELECT DATEPART(WEEK, GETDATE());

  *Chú ý: Định dạng là 'yyyy-MM-dd'
 12. Trả lời
  1
  Lượt xem
  34,853

  - Đây có thể là cái bạn cần: CREATE FUNCTION...

  - Đây có thể là cái bạn cần:

  CREATE FUNCTION fn_GetStudent
  (
  @STUDENTID UNIQUEIDENTIFIER = NULL
  )
  RETURNS NVARCHAR(100)
  AS
  BEGIN
  RETURN (SELECT CONCAT(FistName, ' ', LastName) FROM...
 13. Trả lời
  2
  Lượt xem
  35,277

  MS SQL với C# Đây là cái bạn cần. SELECT [B1].[LopID] ...

  Đây là cái bạn cần.

  SELECT [B1].[LopID]
  , COUNT([B2].[TenHS]) AS [SoHS]
  , COUNT([B2].[SDT]) AS [DT]
  FROM [dbo].[Bang1] AS [B1]
  JOIN [dbo].[Bang2] AS [B2] ON [B2].[LopID] =...
 14. Trả lời
  5
  Lượt xem
  60,459

  MS SQL với C# - Dưới đây là bảng so sánh của các Framework, với...

  - Dưới đây là bảng so sánh của các Framework, với mình hiện tại thì vẫn sử dụng cái đầu tiên, cái đó tốn công viết hơn nhiều nhưng mình có thể quản lý theo ý mình.
  * Chú ý : Đòi hỏi phải hiểu về kỹ...
 15. Trả lời
  10
  Lượt xem
  888

  ADO.NET Có lẻ đúng theo ý bạn

  dtTungay.Value = DateTime.Today.AddDays(1 - DateTime.Today.Day);
 16. Trả lời
  8
  Lượt xem
  13,934

  string.Empty và "" là giống nhau, nhưng để tối ưu...

  string.Empty và "" là giống nhau, nhưng để tối ưu người ta sẽ dùng string.Empty, nếu dùng "" là nó sẽ tạo thêm đối tượng, mà tạo thêm đối tượng thì nó sẽ chậm hơn tí. kakaka.
 17. Algorithm Bạn nên lấy ngày trên máy chủ nhé, tôi làm dự án...

  Bạn nên lấy ngày trên máy chủ nhé, tôi làm dự án lớn vẫn làm thế.
  - "Select GETDATE()" Lấy ngày tháng năm trên SQL_Server của máy chủ luôn.
 18. Trả lời
  12
  Lượt xem
  800

  ADO.NET Nếu bạn nói là nhiều tab vv...., theo tôi bạn nên...

  Nếu bạn nói là nhiều tab vv...., theo tôi bạn nên sử dụng sự kiện button click trên form con hay hơn.
  frmCon f = new frmCon();
  f.btnDong.Click += new EventHandler(Reload);
  f.ShowDialog();
 19. Trả lời
  17
  Lượt xem
  1,945

  "SmartAssembly " Bạn tìm hiểu cái này nhé , tôi...

  "SmartAssembly " Bạn tìm hiểu cái này nhé , tôi đùng thấy okay.
 20. Form2 frm = new Form2 (); frm...

  Form2 frm = new Form2 ();
  frm .ShowDialog();
  * Cái này khi nào bạn tắt Form2 mới có thể xử lý Form1 được.
  Thân !!!
 21. Trả lời
  17
  Lượt xem
  6,204

  Không biết cái này giống ý bạn muốn hỏi không...

  Không biết cái này giống ý bạn muốn hỏi không nữa???35483

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 20-08-2015 lúc 09:16 AM - - -

  Không cần tạo đâu, như zậy xài được rồi.35485

  - - - Nội dung đã...
 22. Những gì bạn cần đây. private void...

  Những gì bạn cần đây.
  private void simpleButton3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát ???","Xác...