Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Search:

Type: Các bài viết; User: diemhuong175; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  2
  Lượt xem
  100,950

  Oracle với C# Truy vấn lồng insert select update

  Mọi người cho mình hỏi mình có làm một câu truy vấn lồng insert select update
  Insert into table b (id, pass, ngay)
  Select id, pass
  From table a
  Where id=1
  ON DUPLICATE KEY update table b set...
 2. Trả lời
  0
  Lượt xem
  25,985

  Lưu vết trong CSDL

  Mọi người cho mình hỏi.mình đang viết một ứng dụng.giờ mình muốn khi người khác bấm nút cập nhật dữ liệu vừa update lại nội dung và ghi lại nội dung đã sửa.cảm ơn moin người
 3. Trả lời
  1
  Lượt xem
  32,437

  Tạo mảng hay vòng lặp textbox

  Mọi người cho mình hỏi.Mình có 10 cái textbox trong đó chọn 5 textbox.với giá trị 5 textbox đó đưa vào mảng hoặc vòng lặp để tính tổng 5 textbox đó.nếu textbox nào trống thì thay bằng 0.cảm ơn mọi...
 4. Trả lời
  13
  Lượt xem
  31,876

  Database mình sẽ so sánh với ngày trong bảng theo vd nếu...

  mình sẽ so sánh với ngày trong bảng theo vd nếu 14/5/18 mang so sánh thì nhỏ hơn 18/5/18 nên lấy giá trị là ngày 10/5/18.Đơn giản như là sản phẩm a giá là vậy, sản phẩm b giá là vậy.nếu mua ngày...
 5. Trả lời
  13
  Lượt xem
  31,876

  Database So sánh ngày và xuất ra giá trị tương ứng

  Mọi người cho mình hỏi mình có một bảng đơn giá.Ngày là ngày áp dụng giá.
  Vd bảng đơn giá
  Ngày a b
  10/5/18 12 18
  18/5/18 16 21
  25/5/18 18 36
  Khi mình nhập...
 6. Trả lời
  1
  Lượt xem
  24,406

  reportviewer hay gridview

  Các bạn cho mình hỏi.Mình có một textbox nội dung công việc định dạng MultiLine.Nên khi nhập nội dung dài thì hiển thị trong CSDL là một hàng dài.Khi xuất ra trong thì cũng thành một hàng dài nhìn...
 7. Trả lời
  1
  Lượt xem
  26,692

  Reportviewer và gridview

  Các bạn cho mình hỏi.Mình có một textbox nội dung công việc định dạng MultiLine.Nên khi nhập nội dung dài thì hiển thị trong CSDL là một hàng dài.Khi xuất ra trong reportviewer hay gridview thì cũng...
 8. Chặn các thứ trong tuần trừ thứ hai trong CalendarExtender ngôn ngữ C#

  Các bạn cho mình hỏi mình có 1 CalendarExtender mình muốn chặn các thứ trong tuần trừ thứ hai các bạn có code cho mình với mình viết bằng C#.Cảm ơn các bạn
 9. Trả lời
  7
  Lượt xem
  150,495

  Oracle với C# Các bạn cho mình hỏi.mình đã đổi định dạng ...

  Các bạn cho mình hỏi.mình đã đổi định dạng to_date('09/10/2017','dd/MM/yyyy') nhưng sao khi insert vào database oracle 11gR2 vẫn hiển thị 09-OCT-17
 10. code mình đã viết nhưng không thể thêm vào csdl...

  code mình đã viết nhưng không thể thêm vào csdl mọi người xem giúp mình


  protected void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  OracleConnection conn = new...
 11. bạn nào có thể giúp mình phần code không.Mình cảm...

  bạn nào có thể giúp mình phần code không.Mình cảm ơn
 12. Mình có tạo 1 trang web phân công việc,trong đó...

  Mình có tạo 1 trang web phân công việc,trong đó có 1 dropdowncheckboxes tên các nhân viên và 1 textbox nội dung phân công.mình muốn khi chọn tên các nhân viên và nhập nội dung công việc bấm nút...
 13. Trả lời
  1
  Lượt xem
  14,063

  Vòng lặp câu query

  Mình có tạo 1 trang web phân công việc,trong đó có 1 dropdowncheckboxes tên các nhân viên và 1 textbox nội dung phân công.mình muốn khi chọn tên các nhân viên và nhập nội dung công việc bấm nút...
 14. insert into giá trị từ dropdowncheckboxes và cơ sở dữ liệu

  Mình có một CSDL oracle với bảng text với 2 cột ten, noidung.Giao diện mình có thiết kế 1 dropdowncheckboxes là tên và textbox là nội dung, nút thêm.Mình chọn nhiều tên từ dropdowncheckboxes với cùng...