Search:

Type: Các bài viết; User: elf01b; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. Trả lời
  0
  Lượt xem
  28,845

  Giúp em chuyển đổi Code C++ sang Java bài QuickSort LinkedList

  Đây là đoạn code C++ QuickSort LinkedList đã được test


  /* QuickSort Double LinkedList with Class 02 */
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>...
 2. Đề tài: Lỗi Radix Sort

  bởi elf01b
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  38,499

  Thuật toán C++ Lỗi Radix Sort

  Lỗi Radix Sort
  Radix Sort


  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  void RadixSort ( int a, int n );
  int CountDigit ( int n );
 3. void sapXep(double mangBanDau[], int x) { ...

  void sapXep(double mangBanDau[], int x)
  {
  double mangSapXep[200] ;
  double max=0;
  int a=0,b=0, demMax=0, demSap=0, soDaSap=0;
  // TIM SO LON NHAT
  for (a; a<x; a++)
  {
  ...
 4. Trả lời
  4
  Lượt xem
  151,564

  Cấu trúc sv thêm cái index tự động tăng khi thêm...

  Cấu trúc sv thêm cái index tự động tăng khi thêm sv mới thì ta có thể tìm được vị trí và thông tin về sinh viên có điểm Min...
 5. Trả lời
  0
  Lượt xem
  52,897

  Mình có thắc mắc làm thế nào để xây dựng cấu trúc DLL

  Mình có thắc mắc làm thế nào để xây dựng cấu trúc Double Linked List có 2 node Previous and node Next chứa dữ liệu Sinh Viên