Search:

Type: Các bài viết; User: tranmung; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây; Bắt đầu từ 50 phút trước.

 1. Đề tài: Pascal trong linux

  bởi tranmung
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  37,892

  Pascal trong linux

  Trần Đình Mừng gửi trình pascal trong linux
  https://drive.google.com/file/d/1qMQ5EZ4KnhpwLqhFcQnzOTPVTeJl1dnu/view?usp=sharing
 2. Trả lời
  7
  Lượt xem
  111,286

  Không cần phải hỏi Hoàng vì tôi biết Hoàng cũng...

  Không cần phải hỏi Hoàng vì tôi biết Hoàng cũng chả thể có ứng dụng gì
  Trước kia tôi dùng pascal mới chuyển sang c nên chỉ viết cái pascal chưa có
  Đây là ứng dụng pascal:...
 3. Trả lời
  7
  Lượt xem
  111,286

  Hỏi về hàm XftDrawGlyphs trong Xft

  void viet(Display *mh,XftDraw *ve,XftColor mau)
  {
  const wchar_t *st=L"Trần Đình Mừng";
  kint l=wcslen(st);
  FT_UInt *tg=new FT_UInt[l];
  for(kint i=0;i<l;i++) tg[i]=(FT_UInt)(st[i]-29);

  ...
 4. Trả lời
  0
  Lượt xem
  67,145

  in chữ việt trong lib Xft

  Ai biết cho hỏi in ra màn hình chữ Việt sử dụng lib Xft

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 06-06-2018 lúc 11:40 AM - - -

  ít người biết về X11 và Xft quá
 5. Trả lời
  2
  Lượt xem
  10,945

  tham khảo chương trình API viết bằng codebloks

  mọi người xem và góp ý. chương trình ở tệp đính kèm61412
 6. Trả lời
  3
  Lượt xem
  9,228

  const wchar_t *_tenlop=L"_M25121051973_"; ...

  const wchar_t *_tenlop=L"_M25121051973_";

  LRESULT CALLBACK hamlenh(HWND can,UINT td,WPARAM wp,LPARAM lp)
  {

  switch(td)
  {
  case WM_DESTROY:
  PostQuitMessage(0);
  break;
 7. Trả lời
  3
  Lượt xem
  9,228

  Hiển thị caption bằng phông uncode

  cho hỏi đã dùng lớp WNDCLASSEXW và hàm CreateWindowExW mà vẫn không hiển thị được phông unicode trên thanh tiêu đề
 8. Đề tài: Đồ án VC++6.0

  bởi tranmung
  Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,199

  Mình vẽ lấy đồ họa để tiện sử lý font unicode còn...

  Mình vẽ lấy đồ họa để tiện sử lý font unicode còn lỗi là chưa sử lý hàm hủy vì nó hơi lằng nhằng
 9. Đề tài: Đồ án VC++6.0

  bởi tranmung
  Trả lời
  3
  Lượt xem
  2,199

  Đồ án VC++6.0

  Mời tham khảo đồ án:43584
 10. Đề tài: In ra số tờ tiền

  bởi tranmung
  Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,165

  #include void main() { int x;...

  #include<stdio.h>
  void main()
  {
  int x;
  scanf("%d",&x);
  int dem=0;
  while(x>=500000)
  {
  dem++;
  x=x-500000;
 11. Đề tài: VS C++ 6.0 lỗi C1010

  bởi tranmung
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  2,103

  VS C++ 6.0 lỗi C1010

  Mình có đồ án khi biên dịch bằng free c++ 5.0 thì tốt nhưng khi biên dịch bằng VS C++ 6.0 thì báo lỗi:
  "unexpected end of file while looking for precompiled header directive", mình không hiểu lỗi...
 12. Đề tài: Hàm API SetDIBits

  bởi tranmung
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  67,610

  Hàm API SetDIBits

  Ai giúp đoạn mã cách sử dụng hàm API SetDIBits
 13. Trả lời
  2
  Lượt xem
  959

  Thật tình thì thấy viết các chương trình c++...

  Thật tình thì thấy viết các chương trình c++ trong lĩnh vực kinh tế thấy khó thật
 14. Trả lời
  2
  Lượt xem
  959

  Lập trình C++ khó quá

  Mình học lập trình c++ thấy khó quá nên chuyển sang lập trình cái này:
  Link ví dụ:https://tenlua.vn/download/0e37ef26e7086e0e18/cd15072015
  các bạn xem thủ và chỉ cho sao lập trình c++ thấy khó thế
 15. Trả lời
  0
  Lượt xem
  1,630

  Mã nguồn và chương trình C++

  Chương trình viết bằng free c++ 4.0
  https://tenlua.vn/download/0e37ef28e90e6a0218/cf410072015
 16. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,998

  Cảm ơn đã giúp hoàn thành đồ án

  Cảm ơn đã giúp hoàn thành đồ án
 17. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,998

  Không nhạn được thông điệp thời gian

  void ham_su_ly_thoi_gian()
  {
  }

  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND can, UINT btd, WPARAM wp, LPARAM lp)
  {
  switch(btd)
  {
  case WM_TIMER: //không nhận được thông điệp
  ...
 18. Trả lời
  6
  Lượt xem
  3,623

  Chỉ là mã lênh đưa biểu tượng chương trình lên...

  Chỉ là mã lênh đưa biểu tượng chương trình lên Desktop ví dụ: như biểu tượng My Computer hây các biểu tượng chương trình khác.
 19. Trả lời
  6
  Lượt xem
  3,623

  Nghĩa là đặt đường dẫn mở chương trình trên màn...

  Nghĩa là đặt đường dẫn mở chương trình trên màn hình nền
 20. Trả lời
  20
  Lượt xem
  355,749

  ~: cứ gửi yêu cầu đến Email:...

  cứ gửi yêu cầu đến Email: mungthuongkhuong@gmail.com
  Giá cả thỏa thuận
 21. Trả lời
  6
  Lượt xem
  3,623

  Đưa chương trình lên man hình nền

  Giúp đỡ đoạn code đưa chương trình lên màn hình nền?
 22. Đề tài: Giao diện tự vẽ

  bởi tranmung
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  147,632

  Giao diện tự vẽ

  Tôi ở quê được biết đến máy tính qua chương trình đưa tin học về quê, từ đó tôi cung tập tọe học viết chương trình. Đến nay tôi cũng có được sản phẩm đó là một chương trình Win mà đồ họa hoàn toàn tự...