Công ty R Techno VN có nhu cầu tuyển kỹ sư C/C++

- Địa điểm làm việc: Có thể thương lượng
- Nội dung công việc:
Phát triển CAD hoặc CAM bằng ngôn ngữ lập trình VC ++ hoặc C ++
Phát triển mới...