Mọi người cho mình hỏi chỗ đa năng hóa toán tử >> và << có lỗi chỗ nào không với ạ, khi compile thì không sao nhưng lại bị lỗi thực thi. Tiện thể cho mình hỏi xem với 2 hàm dựng từ mảng a[] và hàm...